Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/622

Bruselj, 23. maja 2011

Digitalna agenda: Državljani in podjetja v vsej Evropi uživajo koristi novih predpisov o telekomunikacijah

S 25. majem 2011 bodo Evropejci začeli uživati nove pravice in storitve v zvezi s telefoni, mobilnimi komunikacijami in internetom. Do tega datuma morajo biti v nacionalno pravo preneseni novi predpisi EU o telekomunikacijah, ki naj bi zagotovili bolj konkurenčen sektor telekomunikacij in boljše storitve za potrošnike. Predpisi vključujejo pravico potrošnikov, da v enem dnevu zamenjajo telekomunikacijskega operaterja, ne da bi morali obenem spremeniti svojo telefonsko številko, pravico do bolj jasnih informacij o storitvah, ponujenih potrošnikom, ter boljšo zaščito osebnih podatkov na spletu. Nove nadzorne pristojnosti Evropske komisije in regulativne pristojnosti Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) bodo zagotovile večjo ureditveno varnost in telekomunikacijskim operaterjem pomagale vzpostaviti enoten vseevropski trg telekomunikacij. Komisija si je v tesnem sodelovanju z državami članicami prizadevala za čimprejšnjo uveljavitev teh predpisov EU in bo obenem proučila možnost uvedbe postopka za ugotavljanje kršitev proti državam članicam, ki predpisov niso uvedle pravočasno. Krepitev enotnega trga telekomunikacijskih storitev je ključni cilj digitalne agende za Evropo (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200).

Neelie Kroes, podpredsednica Evropske komisije, pristojna za digitalno agendo, je dejala: „Državljani in podjetja morajo v celoti izkoristiti priložnosti, ki jim jih ponujajo novi predpisi, da bodo lahko uživali bolj konkurenčne telekomunikacijske storitve. Storila bom vse, kar zmorem, da jim v tej smeri pomagam. Če te pravice ne bodo uresničene v praksi, bom tako proti državam članicam kot tudi telekomunikacijskim operaterjem sprejela potrebne ukrepe za popravo stanja.“

Od 25. maja novi predpisi EU državljanom in podjetjem ponujajo naslednje:

Višja raven zaščite potrošnikov in več izbire:

  • Možnost, da potrošniki v enem delovnem dnevu zamenjajo fiksnega ali mobilnega telefonskega operaterja brez zamenjave telefonske številke.

  • Začetne pogodbe potrošnikov lahko trajajo največ 24 mesecev, operaterji pa so dolžni ponuditi 12-mesečne pogodbe. Tako bodo lahko potrošniki lažje zamenjali operaterje, če bodo našli boljše pogoje.

  • Jasnejše informacije o storitvah, na katere so potrošniki naročeni. Potrošniki morajo biti v pogodbah seznanjeni z informacijami o minimalni ravni kakovosti storitev. Zlasti naročniki na internet morajo imeti na voljo informacije o tehnikah upravljanja prometa in njihovem učinku na kakovost storitev, pa tudi o vseh drugih omejitvah, kot so širokopasovne omejitve, razpoložljive hitrosti povezave in blokiranje oziroma omejevanje dostopa do nekaterih storitev, kot je govor po internetnem protokolu. V pogodbah morajo biti obenem navedene podrobnosti glede nadomestil ali vračila denarja, če te minimalne ravni niso izpolnjene (glej IP/11/486 in MEMO/11/319).

Večja zasebnost in varnost na spletu:

  • Boljša zaščita pred zlorabami osebnih podatkov in „spamom“ (neželeno elektronsko pošto); obvezna obvestila v primerih zlorabe osebnih podatkov.

  • Boljše informacije in zahteve glede soglasja za hranjenje informacij v napravah uporabnikov in dostopa do takih informacij (na primer do "piškotkov", ki niso povezani s storitvijo, do katere uporabnik trenutno dostopa; glej MEMO/11/320).

Bolj usklajena ureditev v vsej EU:

  • Nacionalni regulativni organi bodo pridobili večjo neodvisnost in obenem pooblastilo, da kot zadnjo možnost od telekomunikacijskih operaterjev z veliko tržno močjo zahtevajo, naj svoja komunikacijska omrežja ločijo od svojih storitvenih vej, da se zagotovi nediskriminatoren dostop za druge operaterje (brez ločitve lastništva ali zahteve, naj se ustanovi ločeno podjetje).

  • Komisija je v sodelovanju z Organom evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) prav tako pridobila dodatna pooblastila za nadzor nad popravnimi ukrepi v zvezi s konkurenco na trgih telekomunikacij (t.im.postopek iz člena 7“). Če bi Komisija v praksi menila, da bi predlagani popravni ukrep v zvezi s konkurenco, ki ga prijavi nacionalni regulativni organ, pomenil oviro za enotni trg telekomunikacijskih storitev, lahko Komisija preide k poglobljeni oceni ter v posvetovanju z organom BEREC izda priporočilo nacionalnemu regulativnemu organu, naj spremeni ali umakne svoj načrtovani popravni ukrep. Nacionalni regulativni organi morajo v največji možni meri upoštevati takšna priporočila (glej MEMO/11/321).

Med drugimi novimi sestavinami paketa je tudi boljši dostop do nujnih storitev, vključno z enotno evropsko telefonsko številko 112 za klic v sili.

Na podlagi novih elementov v posodobljenih predpisih o telekomunikacijah je Komisija nedavno predstavila Priporočilo, ki nacionalnim regulativnim organom na področju telekomunikacij kaže, kako naj urejajo konkurenčni dostop tretjih strani do ultrahitrih omrežij iz optičnih vlaken (znanih tudi kot omrežij z „dostopom nove generacije“; glej MEMO/10/424).

Komisija skrbno spremlja, kako države članice uveljavljajo nove telekomunikacijske predpise, in bo uporabila vsa svoja pooblastila (ki so bila nedavno okrepljena z lizbonsko pogodbo), da zagotovi popolno in pravočasno uveljavitev posodobljenih telekomunikacijskih predpisov EU v nacionalni zakonodaji. Za pomoč državam članicam pri uveljavljanju novih telekomunikacijskih predpisov je Komisija pripravila smernice o različnih vprašanjih, kot so piškotki („cookies“) in univerzalne storitve.

Ozadje

Evropski parlament in Svet sta revidirane predpise EU o telekomunikacijskih omrežjih in storitvah uradno sprejela konec leta 2009 (MEMO/09/491). Sklenila sta, da mora vseh 27 držav članic do 25. maja 2011 uvesti te predpise v svojo nacionalno zakonodajo.

Obe direktivi, ki začneta veljati s 25. majem 2011, Direktiva za boljšo pravno ureditev in Direktiva o pravicah državljanov, spreminjata pet različnih obstoječih direktiv EU (Okvirno direktivo, Direktivo o dostopu, Direktivo o avtorizaciji, Direktivo o univerzalni storitvi in Direktivo o zasebnosti na področju elektronskih komunikacij). Sprejeta je bila tudi nova uredba o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC). Organ je bil uradno ustanovljen maja 2010 v Rigi (IP/10/641).

Spletna stran digitalne agende:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm.

Spletna stran Neelie Kroes: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/.

Spremljajte Neelie Kroes na Twitterju: http://twitter.com/neeliekroeseu.


Side Bar