Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/622

Briselē, 2011. gada 23. maijā

Digitalizācijas programma — jauni telekomunikāciju noteikumi nāk par labu iedzīvotājiem un uzņēmumiem visā Eiropā

Ar 2011. gada 25. maiju Eiropas iedzīvotāji un uzņēmumi varēs izmantot jaunas tiesības un pakalpojumus tālruņa sakaru, mobilo sakaru un interneta sfērā. Līdz minētajai dienai dalībvalstīm ir jāievieš jaunie ES telekomunikāciju noteikumi, lai nodrošinātu lielāku konkurenci telekomunikāciju nozarē un labākus pakalpojumus klientiem. Piemēram, tagad patērētāji vienas dienas laikā varēs mainīt operatoru, saglabājot to pašu tālruņa numuru, iegūt skaidrāku informāciju par piedāvātajiem pakalpojumiem un justies drošāki par personas datu aizsardzību tiešsaistē. Eiropas Komisijai ir piešķirtas jaunas pārraudzības pilnvaras, bet Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādei (BEREC) — regulatīvās pilnvaras. Tas ļaus iedibināt regulatīvo noteiktību un palīdzēs telekomunikāciju uzņēmumiem augt vienotā Eiropas telekomunikāciju tirgū. Komisija ir cieši sadarbojusies ar dalībvalstīm, lai šie ES noteikumi tiktu bez kavēšanās īstenoti, un apsver iespēju uzsākt pienākumu neizpildes procedūru pret dalībvalstīm, kas šos noteikumus nav ieviesušas laikā. Vienotā tirgus nostiprināšana telekomunikāciju jomā ir viens no Eiropas Digitalizācijas programmas galvenajiem mērķiem (sk. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200).

Nēlī Krusa, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un digitalizācijas programmas komisāre, teica: „Iedzīvotājiem un uzņēmumiem vajadzētu pilnā mērā izmantot jauno noteikumu pavērtās izdevības, lai izmantotu telekomunikāciju pakalpojumus, kuru starpā tagad valda daudz lielāka konkurence. Es darīšu visu, kas manos spēkos, lai palīdzētu. Ja šie noteikumi neīstenosies praksē, es rīkošos, lai situāciju labotu un dalībvalstis un operatori pildītu savus pienākumus."

No 25. maija ES jaunie noteikumi iedzīvotājiem un uzņēmumiem paver plašas iespējas.

Augstāks patērētāju aizsardzības līmenis un plašāka izvēle:

  • iespēja vienas darba dienas laikā mainīt fiksētā vai mobilā telefona operatoru, paturot to pašu tālruņa numuru;

  • sākotnējie līgumi ar patērētāju nedrīkst būt ilgāki par 24 mēnešiem, un operatoriem ir pienākums piedāvāt 12 mēnešu līgumus. Tagad patērētājiem būs vienkāršāk pāriet pie cita operatora, ja tas piedāvā izdevīgākus noteikumus;

  • skaidrāka informācija par patērētāja abonētajiem pakalpojumiem. Pakalpojumu līgumā ir jābūt informācijai par minimālo kvalitātes līmeni. Proti, interneta pakalpojumu lietotājiem jāsaņem informācija par datplūsmas pārvaldības paņēmieniem un to ietekmi uz pakalpojuma kvalitāti, kā arī par visiem citiem ierobežojumiem (joslas platuma ierobežojumiem, pieejamo interneta pieslēguma ātrumu vai atsevišķu pakalpojumu, teiksim, balss pārraides, liegumiem vai ierobežošanu). Līgumos arīdzan jānorāda, kādas kompensācijas un atmaksas pienākas, ja šis minimālais līmenis netiek nodrošināts (sk. IP/11/486 un MEMO/11/319).

Labāka privātuma aizsardzība un lielāka drošība tiešsaistē:

  • labāka aizsardzība pret personas datu aizsardzības pārkāpumiem un „mēstulēm” (surogātpastu), obligāta ziņošana par personas datu aizsardzības pārkāpumiem;

  • patērētājiem jāsniedz precīzāka informācija un jālūdz viņu piekrišana, lai uzglabātu informāciju lietotāja ierīcēs vai tai piekļūtu (piemēram, lai izmantotu sīkdatnes, kas nav saistītas par attiecīgajā brīdī lietoto pakalpojumu (sk. MEMO/11/320)).

Konsekventāks regulējums visā ES:

  • nacionālajiem regulatoriem būs lielāka neatkarība un pilnvaras piespiest tirgū dominējošos telekomunikāciju operatorus nošķirt sakaru tīklus no pakalpojumu sniegšanas, lai nodrošinātu, ka šiem sakaru tīkliem bez diskriminācijas var piekļūt citi operatori (tomēr netiek prasīts nošķirt īpašumtiesības vai izveidot atsevišķu uzņēmumu);

  • Komisijai sadarbībā ar Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC) ir piešķirtas pilnvaras uzraudzīt, kā tiek piemēroti konkurences aizsardzības līdzekļi telekomunikāciju tirgos (t.s. "7. panta procedūra"). Praksē tas nozīmē: ja Komisija uzskata, ka iecerētais konkurences aizsardzības līdzeklis, par ko paziņojis nacionālais regulators, kavē telekomunikāciju pakalpojumu vienotā tirgus izveidi, Komisija var uzsākt padziļinātu novērtējumu un sadarbībā ar BEREC izdot ieteikumu nacionālajam regulatoram grozīt vai atcelt iecerēto aizsardzības līdzekli. Nacionālajiem regulatoriem jādara viss iespējamais, lai ņemtu vērā Komisijas ieteikumus (sk. MEMO/11/321).

Citas līdz šim nebijušas normas attiecas uz labāku piekļuvi ārkārtas dienestiem, tostarp ES ārkārtas tālruņa numuram 112.

Pamatojoties uz grozītajiem noteikumiem telekomunikāciju sektorā, Komisija nesen nāca klajā ar ieteikumiem nacionālajiem regulatoriem, kādam jābūt regulējumam, lai trešo personu piekļuve īpaši ātrdarbīgiem optiskās šķiedras tīkliem (jeb t.s. nākamās paaudzes piekļuves — NGA — tīkliem), būtu balstīta uz konkurences principiem (sk. MEMO/10/424).

Komisija arī rūpīgi seko līdzi tam, kā dalībvalstis īsteno jaunos telekomunikāciju noteikumus, un pilnā mērā izmantos savas pilnvaras (kas turklāt nesen vēl nostiprinātas ar Lisabonas līgumu), lai nodrošinātu, ka ES jaunie telekomunikāciju noteikumi tiek pilnībā un laikus iestrādāti dalībvalstu tiesību aktos. Lai palīdzētu dalībvalstīm šos jaunos noteikumus izpildīt, Komisija ir sagatavojusi norādes par dažādiem jautājumiem, piemēram, par sīkdatnēm un universālo pakalpojumu.

Pamatinformācija

Pārskatītos ES noteikumus par telekomunikāciju tīkliem un pakalpojumiem Eiropas Parlaments un Padome oficiāli pieņēma 2009. gada beigās (MEMO/09/491). Parlaments un Padome vienojās, ka 27 dalībvalstīm šie noteikumi jāiestrādā savos tiesību aktos līdz 2011. gada 25. maijam.

25. maijā spēkā stājas divas direktīvas, Labāka regulējuma direktīva un Pilsoņu tiesību direktīva, ar kurām groza 5 dažādas ES direktīvas (Pamatdirektīvu, Piekļuves direktīvu, Atļaujas izsniegšanas direktīvu, Universālā pakalpojuma direktīvu un Privātuma aizsardzības direktīvu). Tika pieņemta arī jauna regula, ar ko izveido Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC). BEREC tika oficiāli nodibināta Rīgā 2010. gada maijā (IP/10/641).

Digitalizācijas programmas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Nēlī Krusas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Sekojiet Nēlī Krusas tvītošanai: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar