Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/620

V Bruslju, 20. maja 2011

Kemikalije in uredba REACH: EU bo prepovedala kadmij v nakitu, spajkalnikih in vseh plastičnih izdelkih

V EU bo kadmij v nakitu, spajkalnikih in vseh plastičnih izdelkih prepovedan od decembra 2011 dalje. Visoke ravni škodljive snovi kadmija so bile odkrite v nakitu, zlasti v uvoženih imitacijah nakita. Potrošniki, vključno z otroki, tvegajo izpostavljenost kadmiju pri stiku s kožo ali lizanju. Nova zakonodaja prepoveduje uporabo kadmija v vseh vrstah nakita, razen v starinah. Prepoved zajema tudi kadmij v vseh plastičnih izdelkih in spajkalnikih, ki se uporabljajo za združitev različnih materialov, kot so hlapi, ki se sproščajo pri tem postopku in so zelo nevarni pri vdihavanju.

Evropski komisar za industrijo in podjetništvo ter podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani je dejal: „To je dobra novica tako za potrošnike kot za industrijo, ki je že razvila nadomestne snovi za to snov. Ponovno tudi dokazuje bistveno vlogo, ki jo ima REACH pri zagotavljanju visokih standardov varnosti zdravja. "

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Prepoved kadmija v nakitu bo zaščitila potrošnike, zlasti otroke. Prav tako je to koristno za okolje, ker bo plastika brez kadmija pomagala zmanjševati onesnaženje. Ukrep spodbuja recikliranje odpadkov PVC, kar pomeni pomemben napredek pri prizadevanjih za ohranitev virov.“

Prepoved zagotavlja, da so potrošniki EU bolje zaščiteni proti izpostavljenosti kadmiju, in bo zmanjšala okoljsko onesnaževanje s kadmijem. Sprejeta bo kot sprememba v okviru REACH.

Nova zakonodaja prepoveduje kadmij v vseh izdelkih iz plastičnih mas in pri tem spodbuja predelavo odpadkov PVC za uporabo v številnih gradbenih proizvodih. Ker je PVC dragocen material, ki se lahko večkrat ponovno uporabi, omogoča nova zakonodaja ponovno uporabo predelanega PVC, ki vsebuje nizke ravni kadmija, v omejenem številu gradbenih proizvodov, brez nevarnosti za ljudi ali okolje. Gradbeni proizvodi, ki bodo izdelani iz tega predelanega PVC, bodo označeni s posebnim logotipom, da bodo kupci o tem v celoti obveščeni.

Kadmij je prisoten tudi v spajkalnikih, ki se uporabljajo za združitev različnih materialov, in se uporablja za posebne aplikacije, kot je amatersko modeliranje parnih motorjev za vlake. Hlapi, ki se sproščajo med postopkom spajkanja, so zelo nevarni, če se vdihujejo. Uporaba teh materialov za spajkanje bo prepovedana, razen za zelo posebno strokovno uporabo.

Ozadje

Kadmij je rakotvorna snov, ki je strupena za vodno okolje. Svet je leta 1988 sprejel resolucijo za akcijski program za boj proti onesnaževanju okolja s kadmijem. V preteklosti se je uporabljal kot barvilo ali stabilizator v nekaterih plastičnih izdelkih. Od leta 1992 je v EU prepovedan v številnih plastičnih izdelkih, vendar je bil še vedno dovoljen v trdnem PVC, ker v tem času na trgu ni bilo nadomestnih snovi. Odkar so nadomestne snovi na voljo, se je evropska PVC industrija odločila, da bo postopno odpravila kadmij iz vsega PVC kot del programa „Vinil 2010“. Od leta 2004 je uporaba kadmija v akumulatorjih in elektroniki omejena. Nova prepoved bo navedena v Prilogi XVII Uredbe REACH (Uredba št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij).

Več informacij:

O REACH in omejitvah:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/restrictions/index_en.htm

O socialno-ekonomskem vplivu možne posodobitve omejitev na trženje in uporabo kadmija:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf

MEMO/10/631


Side Bar