Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/620

Bruxelles, 20 mai 2011

Substanțele chimice/REACH: UE intenționează să interzică utilizarea cadmiului în bijuterii, în aliajele de lipit sub formă de bară și în toate materialele plastice

Utilizarea cadmiului în bijuterii, în aliaje de lipit sub formă de bară și în toate materialele plastice va fi interzisă în UE începând din luna decembrie 2011. Cantități mari de cadmiu, o substanță nocivă, au fost detectate în anumite articole de bijuterie, în special în imitațiile de bijuterii provenite din import. Consumatorii, inclusiv copiii, riscă expunerea la cadmiu prin contact cutanat sau prin lingere. Noua legislație interzice utilizarea cadmiului în orice tip de bijuterii, cu excepția antichităților. Interdicția se aplică și cadmiului prezent în toate materialele plastice și aliajele de lipit sub formă de bară folosite pentru îmbinări de materiale disimilare; dacă sunt inhalați, vaporii emanați în acest proces sunt foarte periculoși.

Vicepreședintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, responsabil pentru industrie și antreprenoriat, a declarat: „Este o veste bună atât pentru consumatori, cât și pentru sectorul industrial, care deja a pus la punct soluții alternative pentru această substanță. De asemenea, este dovedit încă o dată rolul esențial jucat de REACH în impunerea unor standarde înalte în ceea ce privește protecția sănătății publice”.

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Interzicerea utilizării cadmiului în bijuterii va proteja consumatorii, în special copiii. De asemenea, este un lucru bun și pentru mediu, întrucât materialele plastice fără cadmiu vor contribui la reducerea poluării. Măsura încurajează reciclarea deșeurilor din PVC, ceea ce reprezintă un pas important în eforturile de economisire a resurselor.

Interdicția garantează o protecție mai bună a consumatorilor din UE împotriva expunerii la cadmiu și va reduce poluarea cu cadmiu a mediului înconjurător. Va fi adoptată sub forma unei modificări a regulamentului REACH.

Noua măsură interzice folosirea cadmiului în toate materialele plastice, încurajând totodată valorificarea deșeurilor din PVC în vederea utilizării acestora într‑o serie de produse pentru construcții. Având în vedere că PVC‑ul este un material valoros, care poate fi valorificat de mai multe ori, noua legislație permite reutilizarea PVC‑ului valorificat cu conținut scăzut de cadmiu într‑un număr restrâns de produse pentru construcții, care nu prezintă niciun pericol pentru public sau pentru mediu. În vederea unei informări complete a cumpărătorilor, produsele pentru construcții obținute pe bază de PVC valorificat vor fi marcate la comercializare cu o emblemă specială.

Cadmiul este prezent și în aliajele de lipit sub formă de bară, care se folosesc pentru îmbinări de materiale disimilare și au aplicații specifice, cum ar fi realizarea de locomotive cu aburi de către modeliștii amatori. Vaporii emanați în procesul de lipire sunt foarte periculoși dacă sunt inhalați. Folosirea acestor aliaje de lipit va fi interzisă, cu excepția anumitor utilizări profesionale foarte specifice.

Context

Cadmiul este o substanță cancerigenă și este toxic pentru mediul acvatic. În 1988, Consiliul a adoptat o rezoluție referitoare la un program de acțiuni pentru combaterea poluării cu cadmiu a mediului înconjurător. În trecut, cadmiul a fost folosit ca agent colorant sau stabilizator în anumite articole din plastic. Începând din 1992, folosirea sa a fost interzisă în UE pentru o serie de articole din plastic, dar a fost permisă în continuare pentru anumite tipuri de PVC rigid, întrucât la vremea respectivă nu existau alternative pe piață. Având în vedere că în momentul de față există astfel de alternative, producătorii europeni de PVC au hotărât să elimine treptat cadmiul din toate tipurile de PVC, în cadrul unui program numit „Vinil 2010”. Utilizarea cadmiului în baterii și în produse electronice a fost restricționată începând din 2004. Noua interdicție va fi prevăzută în anexa XVII la Regulamentul REACH (Regulamentul nr. 1907/2006 privind restricționarea, evaluarea, autorizarea și înregistrarea substanțelor chimice).

Pentru informații suplimentare:

Privind REACH și alte restricții:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/restrictions/index_en.htm

Privind impactul socio‑economic al unei potențiale actualizări a restricțiilor la comercializarea și utilizarea cadmiumului:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf

MEMO/10/631


Side Bar