Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/620

Bruksela, 20 maja 2011 r.

Chemikalia i REACH: UE wprowadza zakaz stosowania kadmu w biżuterii, pałeczkach do lutowania i wszystkich tworzywach sztucznych

Od grudnia 2011 r. w UE będzie obowiązywał zakaz stosowania kadmu w biżuterii, tworzywach sztucznych i pałeczkach do lutowania. Wysoki poziom zawartości szkodliwej substancji jaką jest kadm stwierdzono w niektórych wyrobach biżuteryjnych, szczególnie w importowanej sztucznej biżuterii. Konsumenci, w tym dzieci, są narażeni na kadm poprzez kontakt ze skórą lub lizanie. Nowe przepisy zabraniają stosowania kadmu we wszystkich rodzajach biżuterii, z wyjątkiem antyków. Zakazem objęte jest również stosowanie kadmu we wszystkich tworzywach sztucznych i w pałeczkach do lutowania, które są stosowane do łączenia niepodobnych materiałów – wdychanie oparów uwalniających się w trakcie tego procesu jest bardzo niebezpieczne.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za przemysł i przedsiębiorczość, Antonio Tajani, powiedział: To dobra wiadomość dla konsumentów i dla przemysłu, bo udało się już opracować rozwiązania alternatywne dla tej substancji. Ponadto po raz kolejny potwierdziło się, że REACH odgrywa istotną rolę w zapewnianiu wysokich norm w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. ”

Europejski komisarz ds. środowiska Janez Potočnik stwierdził: „Zakaz stosowania kadmu w biżuterii będzie chronić konsumentów, szczególnie dzieci. Jest on także korzystny dla środowiska, bo wolne od kadmu tworzywa sztuczne będą w mniejszym stopniu je zanieczyszczać. Przepisy te zachęcają do recyklingu odpadów polichlorku winylu (PCW), co stanowi istotny postęp w wysiłkach na rzecz oszczędzania zasobów.”

Zakaz sprawi, że konsumenci w UE będą lepiej chronieni przed narażeniem na kadm. Zmniejszy się również zanieczyszczenie środowiska tą substancją. Zakaz ten zostanie przyjęty jako zmiana w ramach REACH.

Nowe przepisy zakazują stosowania kadmu we wszystkich tworzywach sztucznych, a jednocześnie zachęcają do odzyskiwania odpadów PCW dla celów licznych zastosowań w budownictwie. PCW jest cennym materiałem, który można odzyskiwać wiele razy: nowe przepisy zezwalają na ponowne wykorzystywanie odzyskanego, zawierającego niewielki odsetek kadmu PCW w ograniczonej liczbie wyrobów budowlanych, bez zagrożenia dla zdrowia ludzi lub dla środowiska. Aby nabywcy byli w pełni poinformowani, wyroby budowlane wykonane z odzyskanego PCW będą wprowadzane do obrotu opatrzone specjalnym logo.

Kadm występuje również w pałeczkach do lutowania, wykorzystywanych do łączenia niepodobnych materiałów i jest używany w zastosowaniach szczególnych, takich jak amatorskie wykonywanie modeli lokomotyw. Wdychanie oparów uwalniających się w trakcie lutowania jest bardzo niebezpieczne. Stosowanie tych materiałów do lutowania będzie zakazane, z wyjątkiem bardzo szczególnych zastosowań profesjonalnych.

Kontekst

Kadm jest substancją rakotwórczą i jest toksyczny w środowisku wodnym. W 1988 r. Rada przyjęła rezolucję w sprawie programu działań na rzecz zwalczenia zanieczyszczania środowiska kadmem. W przeszłości był on stosowany jako barwnik lub stabilizator w niektórych wyrobach z tworzyw sztucznych. Jego stosowanie w wielu wyrobach z tworzyw sztucznych zostało zabronione poczynając od 1992 r., ale dotychczas, z braku dostępnych na rynku alternatyw, było dozwolone w niektórych rodzajach twardego PCW. Ponieważ w tej chwili alternatywy są już dostępne, europejski sektor PCW postanowił wycofać kadm z wszystkich rodzajów PCW w ramach programu o nazwie „Vinyl 2010”. Stosowanie kadmu w akumulatorach i sprzęcie elektronicznym ograniczono już w 2004 r. Nowy zakaz zostanie wymieniony w załączniku XVII do rozporządzenia REACH (rozporządzenia nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów).

Więcej informacji:

Na temat REACH i ograniczeń:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/restrictions/index_en.htm

Na temat społeczno-ekonomicznych skutków ewentualnej aktualizacji ograniczeń dotyczących wprowadzania do obrotu i stosowania kadmu:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf

MEMO/10/631


Side Bar