Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/620

Briselē, 2011. gada 20. maijā

Ķīmiskās vielas un REACH: ES gatavojas aizliegt kadmiju juvelierizstrādājumos, cietlodēšanas materiālos un visa veida plastmasās

Eiropas Savienībā no 2011. gada decembra būs aizliegts izmantot kadmiju juvelierizstrādājumos, plastmasās un cietlodēšanas materiālos. Juvelierizstrādājumos (jo īpaši importētās dārglietu imitācijās) ir atrasts liels daudzums kaitīgās vielas — kadmija. Patērētāju, tostarp bērnu, veselībai kadmijs var kaitēt, ja tas nonāk saskarē ar ādu vai mēli. Jaunie tiesību akti aizliedz kadmija izmantošanu visa veida juvelierizstrādājumos, izņemot antīkās juvelierlietas. Aizliegums attiecas arī uz kadmija izmantošanu visa veida plastmasās un cietlodēšanas materiālos, kurus izmanto atšķirīgu materiālu salodēšanai, jo lodēšanas procesā izdalās dūmi, kuru ieelpošana ir ļoti kaitīga veselībai.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajāni, kura atbildības joma ir rūpniecība un uzņēmējdarbība, sacīja: „Šī ir laba ziņa gan patērētājiem, gan ražotājiem, sevišķi tāpēc, ka ražotāji jau ir izstrādājuši alternatīvas šīs vielas izmantošanai. Tas arī kārtējo reizi apliecina, cik liela nozīme ir REACH, lai nodrošinātu augstus veselības drošības standartus. "

Eiropas Komisijas vides komisārs Janess Potočniks sacīja: „Aizliegums juvelierizstrādājumos izmantot kadmiju pasargās patērētājus, īpaši bērnus. Tas nāks par labu arī videi, jo kadmiju nesaturoša plastmasa palīdzēs samazināt piesārņojumu. Šis pasākumus arī sekmēs PVC otrreizēju pārstrādi, kas savukārt ir nozīmīgs solis, lai taupītu resursus.”

Aizliegums nodrošinās ES patērētāju labāku aizsardzību pret kadmiju un samazinās vides piesārņojumu ar kadmiju. To pieņems kā grozījumu REACH regulā.

Jaunā norma aizliedz kadmija izmantošanu visa veida plastmasas izstrādājumos un vienlaikus sekmē PVC atkritumu pārstrādāšanu dažādos celtniecības materiālos. PVC ir vērtīgs un vairākkārt pārstrādājams materiāls, tāpēc jaunie tiesību akti atļauj reģenerētu PVC ar mazu kadmija saturu atkārtoti izmantot atsevišķos celtniecības materiālos, ja tas neapdraud iedzīvotājus vai vidi. Lai pircēji saņemtu pilnīgu informāciju, no šāda reģenerēta PVC izgatavotus celtniecības materiālus laidīs tirdzniecībā, marķētus ar īpašu logotipu.

Kadmijs sastopams arī cietlodēšanas materiālos, kurus izmanto atšķirīgu materiālu salodēšanai, un to lieto arī dažādās specifiskās nodarbēs, piemēram, dzelzceļu modelismā vilcieniņu tvaika lokomotīvju būvēšanā. Cietlodēšanas procesā izdalās dūmi, kuru ieelpošana ir ļoti bīstama. Tāpēc šo cietlodēšanas materiālu izmantošana būs aizliegta, izņemot dažus ļoti specifiskus gadījumus.

Pamatinformācija

Kadmijs ir kancerogēna viela, kas ir toksiska ūdens videi. 1998. gadā Padome pieņēma rezolūciju par rīcības programmu cīņai pret vides piesārņojumu ar kadmiju. Agrāk kadmiju izmantoja kā krāsvielu vai stabilizētāju dažos plastmasas izstrādājumos. Kopš 1992. gada ES tā izmantošana daudzos plastmasas izstrādājumos ir aizliegta, tomēr bija atļauts to izmantot dažos cietā PVC ražojumos, jo tolaik tirgū nebija pieejamas alternatīvas. Tagad šādas alternatīvas ir pieejamas, tāpēc Eiropas PVC ražotāji ir nolēmuši pakāpeniski izbeigt kadmija izmantošanu jebkādā PVC saskaņā ar programmu "Vinils 2010". Kadmija izmantošana akumulatoros un elektronikā ir ierobežota jau kopš 2004. gada. Jaunais aizliegums tiks iekļauts REACH regulas XVII pielikumā (Regula (EK) Nr. 1907/2006 par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu).

Sīkāka informācija

REACH un ierobežojumi:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/restrictions/index_en.htm

Pētījums par to, kāda būtu sociālekonomiskā ietekme, ja tiks mainīti kadmija tirdzniecības un izmantošanas ierobežojumi:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf

MEMO/10/631


Side Bar