Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/620

Briuselis, 2011 m. gegužės 20 d.

Cheminės medžiagos ir REACH reglamentas. ES ketina uždrausti naudoti kadmį juvelyriniuose dirbiniuose, kietojo litavimo lazdelėse ir visuose plastiko gaminiuose

Europos Sąjungoje nuo 2011 m. gruodžio mėn. bus uždrausta naudoti kadmį juvelyriniuose dirbiniuose, plastiko gaminiuose ir kietojo litavimo lazdelėse. Kai kuriuose juvelyriniuose dirbiniuose, ypač importuotoje dirbtinėje bižuterijoje, rasta daug kenksmingos medžiagos kadmio. Vartotojai, įskaitant vaikus, kadmio poveikį galėjo patirti dirbiniams liečiantis su oda arba juos laižant. Nauju teisės aktu uždraudžiama kadmį naudoti visų rūšių juvelyrikos dirbiniuose, išskyrus antikvarinius dirbinius. Taip pat draudžiama naudoti kadmį visuose plastiko gaminiuose ir kietojo litavimo lazdelėse, kurios naudojamos skirtingoms medžiagoms sujungti, nes per šį procesą išsiskiria garai, kuriuos įkvėpti yra labai pavojinga.

Už pramonę ir verslumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajanis sakė: „Tai gera žinia vartotojams ir pramonės atstovams, nes jau sukurta šios medžiagos pakaitalų. Be to, tai dar kartą įrodo, kad REACH reglamentas yra labai svarbus užtikrinant griežtus sveikatos apsaugos standartus.“

Už aplinką atsakingas Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Draudimas naudoti kadmį juvelyriniuose dirbiniuose apsaugos vartotojus, ypač vaikus. Tai palanku ir aplinkai, nes plastiko gaminiai, kuriuose nėra kadmio, yra mažiau taršūs. Šia teisine priemone skatinama perdirbti PVC atliekas, todėl šiuo žingsniu padaryta didelė pažanga taupant išteklius.“

Draudimu užtikrinama geresnė ES vartotojų apsauga nuo galimo kadmio poveikio ir bus sumažinta aplinkos tarša kadmiu. Draudimas bus priimtas kaip REACH reglamento pakeitimas.

Naujuoju teisės aktu draudžiama naudoti kadmį visuose plastiko gaminiuose ir skatinama PVC atliekas dar kartą panaudoti statybų sektoriaus gaminiuose. Kadangi PVC yra vertinga medžiaga, kurią galima panaudoti kelis kartus, naujuoju teisės aktu leidžiama PVC atliekas, kuriose yra nedaug kadmio, dar kartą panaudoti kelių rūšių statybų sektoriaus gaminiuose nekeliant pavojaus visuomenei ar aplinkai. Kad pirkėjai būtų išsamiai informuoti, statybų sektoriaus gaminiai, pagaminti iš PVC atliekų, bus parduodami pažymėti specialiu logotipu.

Kadmio yra ir kietojo litavimo lazdelėse, kurios yra naudojamos skirtingoms medžiagoms sujungti; jis, pavyzdžiui, naudojamas konstruojant traukinių garvežių modelius. Lituojant išsiskiria garai, kuriuos įkvėpti yra labai pavojinga. Bus uždrausta naudoti šias kietojo litavimo medžiagas, išskyrus labai konkrečioms profesionalių vartotojų reikmėms.

Pagrindiniai faktai

Kadmis yra kancerogeninė medžiaga; jis yra toksiškas vandens aplinkai. 1988 m. Taryba priėmė rezoliuciją dėl veiksmų programos, kuria siekiama kovoti su aplinkos tarša kadmiu. Anksčiau kadmis kai kuriuose plastiko gaminiuose naudotas kaip dažiklis arba stabilizatorius. Europos Sąjungoje nuo 1992 m. jį uždrausta naudoti įvairiuose plastiko gaminiuose, tačiau jį leista naudoti kai kuriuose kietuose PVC, nes tuo metu rinkoje nebuvo jo pakaitalų. Kadangi pakaitalų atsirado, Europos PVC pramonės atstovai nusprendė laipsniškai uždrausti naudoti kadmį visuose PVC, įgyvendindami programą „Vinyl 2010“. Nuo 2004 m. apribotas kadmio naudojimas baterijose ir elektronikos prietaisuose. Naujasis draudimas bus įtrauktas į REACH reglamento (Reglamento Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų) XVII priedą.

Daugiau informacijos

Apie REACH reglamentą ir apribojimus

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/restrictions/index_en.htm

Apie galimo apribojimų atnaujinimo socialinį ir ekonominį poveikį kadmio prekybai ir naudojimui

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf

MEMO/10/631


Side Bar