Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/620

Brüsszel, 2011. május 20.

Vegyi anyagok (REACH-rendelet): Uniós tilalom a kadmiumtartalmú ékszerekre, forrasztópálcákra és műanyagokra

2011 decemberétől az ékszerek, a műanyagok és a forrasztópálcák nem tartalmazhatnak kadmiumot az Európai Unióban. Kimutatták, hogy különböző ékszerekben, különösen importált ékszerutánzatokban nagy mennyiségben van jelen ez a káros anyag. A fogyasztók, köztük a gyermekek, így ki voltak téve annak a kockázatnak, hogy bőrükkel vagy nyálkahártyájukkal érintkezve kadmium jut a szervezetükbe. Az új jogszabály tilalmat rendel el a kadmium felhasználására minden ékszertípus esetében, az antik ékszerek kivételével. A tilalom az összes műanyag, valamint a forrasztópálcák kadmiumtartalmára is vonatkozik, mivel az eltérő nemű anyagok összeillesztésére szolgáló utóbbi termékek használatakor olyan gázok szabadulnak fel, amelyek belélegzése rendkívül veszélyes.

Antonio Tajani, ipar- és vállalkozáspolitikai biztos, az Európai Bizottság alelnöke a következőképpen nyilatkozott: „Ez nem csak a fogyasztók szempontjából örvendetes hír, hanem az ipar számára is, hiszen már tudnak alternatívát kínálni a kadmium helyett. Ismételten bebizonyosodott, hogy a REACH-rendelet nélkülözhetetlen szerepet játszik a magas színvonalú egészségbiztonság megteremtésében.

Janez Potočnik, az Európai Bizottság környezetvédelmi biztosa hozzátette: „Az ékszerek kadmiumtartalmára elrendelt tilalom a fogyasztók védelmében, különösen a gyermekek egészségét szem előtt tartva született. A környezet számára ugyanilyen hasznos, mivel a kadmiummentes műanyagok kevésbé szennyezik a környezetet. Az intézkedés egyben a PVC-hulladékok újrafeldolgozására is ösztönöz, ami jelentős előrelépésnek számít az erőforrás-takarékosság irányában.”

A tilalom révén az uniós fogyasztók nagyobb fokú védelmet élveznek a kadmium káros hatásaival szemben, valamint csökken a kadmiumból eredő környezetszennyezés. A tilalom a REACH-rendelet módosításaként kerül elfogadásra.

Az új jogszabály az összes műanyag termékben megtiltja a kadmium alkalmazását, és egyúttal számos építőipari termék esetében újrafeldolgozott PVC-hulladék felhasználására ösztönöz. Mivel a PVC többször is újrahasznosítható, értékes anyag, az új jogszabály korlátozott számú építőipari termékben engedélyezi az alacsony kadmiumtartalmú újrahasznosított PVC újbóli felhasználását, ahol az nem jelent veszélyt az emberi egészségre vagy a környezetre nézve. A vásárlók teljes körű tájékoztatása érdekében az újrahasznosított PVC-ből készült építőipari termékek speciális emblémával lesznek megjelölve.

A forrasztópálcák szintén tartalmaznak kadmiumot. Különleges célokra, másnemű anyagok összeillesztésére használják ezeket például a gőzmozdonyokat összeállító hobbimodellezők. A forrasztáskor felszabaduló gázok belélegzése rendkívül veszélyes. Ezen keményforraszok használata – néhány kivételes szakmai alkalmazás kivételével – tiltott lesz.

Előzmények

A kadmium rákkeltő anyag, a vízi környezetre mérgező. 1988-ban a Tanács állásfoglalást fogadott el egy cselekvési programról a kadmium okozta környezetszennyezés elleni küzdelemmel kapcsolatban. A kadmiumot korábban bizonyos műanyag cikkekben színezőanyagként vagy stabilizátorként használták. Az Európai Unióban számos műanyag termékben 1992 óta tiltott a használata, de eddig néhány merev PVC esetében mentesült e tilalom alól, mert helyettesítésére a piacon korábban nem álltak rendelkezésre alternatív megoldások. Mivel mára megváltozott a helyzet, az európai PVC-gyártók vállalták, hogy az úgynevezett „Vinil 2010” program keretében fokozatosan kivonják a kadmiumot az összes PVC-termékből. Az elemek és az elektronikai cikkek kadmiumtartalmára 2004 óta van érvényben korlátozás. Az új tilalom a REACH-rendelet (a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet) XVII. mellékletében lévő jegyzékben fog szerepelni.

További információk:

A REACH-rendeletről és a korlátozásokról:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/restrictions/index_en.htm

A kadmiumot illető forgalombahozatali és felhasználási korlátozások esetleges módosításának társadalmi-gazdasági hatásairól:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf

MEMO/10/631


Side Bar