Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/620

Bryssel 20. toukokuuta 2011

Kemikaalit ja REACH-lainsäädäntö: EU aikoo kieltää kadmiumin käytön koruissa, juottopuikoissa ja kaikissa muoveissa

Kadmium kielletään koruissa, muoveissa ja juottopuikoissa joulukuusta 2011 alkaen koko EU:ssa. Suuria pitoisuuksia haitallista kadmiumia on havaittu joissakin koruissa, erityisesti EU:n ulkopuolelta tuoduissa epäaidoissa koruissa. Kuluttajat, myös lapset, voivat altistua kadmiumille ihokosketuksen tai nuolemisen kautta. Uudella lainsäädännöllä kielletään kadmiumin käyttö kaikenlaisissa korutuotteissa antiikkia lukuun ottamatta. Kadmiumin käyttö kielletään myös kaikissa muoveissa ja juottopuikoissa, joita käytetään erilaisten materiaalien yhteenliittämiseen. Juotossa muodostuvat höyryt ovat hengitettyinä erittäin vaarallisia.

Teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani toteaa: ”Tämä uutinen on tervetullut sekä kuluttajille että teollisuudelle, sillä teollisuus on jo kehittänyt vaihtoehtoisia aineita. Kielto osoittaa myös REACH-lainsäädännön olennaisen merkityksen korkeiden terveysvaatimusten vahvistamisessa."

Ympäristöasioista vastaavan komissaari Janez Potočnikin mukaan kadmiumin kieltäminen koruissa suojelee kuluttajia, erityisesti lapsia. Potočnik jatkaa: ”Se on samalla ympäristönsuojelua, sillä pilaantuminen vähenee, kun muoveissa ei ole kadmiumia. Tällä toimenpiteellä edistetään PVC-jätteen kierrätystä, mikä on merkittävä edistysaskel haluttaessa säästää resursseja."

Kiellon ansiosta EU:n kuluttajat ovat paremmin suojattuja kadmiumaltistukselta, ja kielto vähentää myös ympäristön pilaantumista kadmiumin johdosta. Kielto toteutetaan REACH-lainsäädäntöön perustuvan lainsäädännön muutoksen avulla.

Uudella lainsäädännöllä kadmium kielletään kaikissa muovituotteissa, ja samalla rohkaistaan PVC-jätteen talteenottoa käytettäväksi monissa rakennustuotteissa. PVC on arvokas materiaali, jota voidaan käyttää uudelleen useita kertoja, ja uuden lainsäädännön ansiosta vähäisiä määriä kadmiumia sisältävää talteenotettua PVC:tä voidaan käyttää uudelleen joissakin rakennustuotteissa ilman että siitä aiheutuu vaaraa yleisölle tai ympäristölle. Jotta ostajilla on tarvittavat tiedot, talteenotettua PVC:tä sisältäviä rakennustuotteita on markkinoitava erityisen tunnuksen kanssa.

Kadmiumia on myös juottopuikoissa, joita käytetään liitettäessä yhteen erilaisia materiaaleja. Sitä käytetään erityissovelluksissa, kuten leikkijunien höyryvetureissa. Juoton yhteydessä vapautuvat höyryt ovat hengitettyinä erittäin vaarallisia. Tällaisten juottoaineiden käyttö kielletään lukuun ottamatta hyvin erityisiä tarkoituksia ammattikäytössä.

Tausta

Kadmium on syöpää aiheuttava aine, ja se on myrkyllinen vesiympäristöille. Neuvosto antoi vuonna 1988 päätöslauselman toimintaohjelmasta, jonka tarkoituksena on torjua ympäristön pilaantumista kadmiumin johdosta. Kadmiumia on ennen käytetty väriaineena tai stabilisaattorina joissakin muovitavaroissa. Se kiellettiin EU:ssa useissa muovitavaroissa vuonna 1992, mutta sen käyttö sallittiin vielä joissakin kovissa PVC-laaduissa, koska silloin ei markkinoilla ollut saatavilla vaihtoehtoja. Kun niitä saatiin, Euroopan PVC-teollisuus päätti lopettaa kadmiumin käytön asteittain osana ns. Vinyyli 2010 ‑ohjelmaa. Kadmiumin käyttöä paristoissa ja elektroniikassa on rajoitettu vuodesta 2004. Tämä uusi kielto annetaan kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun asetuksen N:o 1907/2006 liitteessä XVII.

Lisätietoja:

REACH-asetuksesta ja rajoituksista:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/restrictions/index_en.htm

Kadmiumin markkinoille saattamisen ja käytön rajoitusten mahdollisen päivityksen yhteiskunnallisista ja taloudellisista vaikutuksista:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf

MEMO/10/631


Side Bar