Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL SV ET LT PL

IP/11/616

Bruxelles, 19 mai 2011

Comisia solicită unui număr de zece state membre să implementeze directiva care vizează îmbunătățirea siguranței căilor ferate europene

Comisia Europeană a trimis un aviz motivat unui număr de zece state membre, solicitându-le în mod oficial să implementeze integral ultima modificare adusă directivei privind siguranța căilor ferate. Austria, Estonia, Germania, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, România, Suedia și Regatul Unit nu și-au aliniat încă legislația națională la directiva respectivă, deși aveau obligația de a face acest lucru până la 24 decembrie 2010. Comisia le-a acordat acestor state membre un termen de două luni pentru remedierea situației, iar în caz contrar poate transmite cauzele respective Curții de Justiție.

Normele UE

Directiva 2008/110/CE are ca scop creșterea nivelului de siguranță a sistemului european de transport feroviar și oferă un temei juridic pentru un cadru comun privind întreținerea materialului rulant: înainte ca un vehicul feroviar să primească autorizația de funcționare, trebuie identificată entitatea responsabilă cu întreținerea acestuia (cunoscută sub denumirea de „entitate responsabilă cu întreținerea”). În cazul vagoanelor de marfă, entitatea responsabilă cu întreținerea trebuie să fie certificată în conformitate cu un sistem elaborat de Agenţia Europeană a Căilor Ferate și adoptat de Comisie la 10 mai 2011. Statele membre aveau obligația ca, până la 24 decembrie 2010, să transpună directiva în legislația lor națională și să notifice Comisiei măsurile de implementare luate la nivel național.

O dispoziție esențială a directivei prevede că certificatul acordat entității responsabile cu întreținerea este valabil în întreaga Uniune Europeană. Această dispoziție, care recunoaște echivalența entităților responsabile cu întreținerea, are ca scop creșterea nivelului de siguranță a căilor ferate din întreaga UE și asigurarea interoperabilității.

Motivele acțiunii de astăzi

Directiva 2008/110/CE nu a fost încă transpusă sau a fost transpusă doar parțial, de zece state membre: Austria, Estonia, Germania, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, România, Suedia și Regatul Unit.

Consecințele practice ale neimplementării

Neimplementarea directivei ar împiedica atingerea nivelului preconizat de siguranță. Acest lucru va afecta întregul spațiu feroviar unic european, nu doar țările care nu au implementat Directiva 2008/110/CE.

Etapa următoare

Dacă statele membre nu-și adaptează legislația în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Pentru informații suplimentare privind procedurile UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, consultați MEMO/11/312.


Side Bar