Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/613

V Bruseli 19. mája 2011

Dosiahnutá dohoda o značke „Európske dedičstvo“

Európska komisárka Androulla Vassiliouová uvítala dohodu ministrov kultúry EÚ zaviesť značku „Európske dedičstvo“, ktorou sa zvýraznia miesta oslavujúce históriu a vývoj Európskej únie. Prvé miesta, ktoré dostanú novú značku, budú vyhlásené v roku 2013.

Androulla Vassiliouová, komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, uviedla: „Značka „Európske dedičstvo“ podnieti viac ľudí, najmä mladých, aby rozmýšľali o európskej dimenzii našej spoločnej histórie. Som si istá, že to bude prínosom aj pre cestovný ruch a ekonomiku.“

V rokoch 2013 - 2014 budú môcť členské štáty nominovať štyri miesta, ktoré dostanú toto ocenenie. Nezávislí odborníci posúdia nominácie a vyberú tie, ktoré by mali byť označené touto značkou. Od roku 2015 sa výber bude uskutočňovať každé dva roky. Členské štáty budú môcť nominovať vždy najviac dve miesta a odborníci vyberú maximálne jedno v každej krajine. Účasť na projekte je dobrovoľná.

Značka bude dopĺňať existujúce iniciatívy ako je Zoznam svetového dedičstva UNESCO. Jednotlivým miestam bude udelená skôr na základe ich európskej symbolickej hodnoty a edukačnej činnosti ako na základe ich architektonických kvalít alebo krásy.

Európska komisia zverejnila svoj návrh značky „Európske dedičstvo“ v marci minulého roku (IP/10/250) a Európsky parlament a Rada navrhli konečnú podobu kritérií. V nadväznosti na dnešnú dohodu by formálne rozhodnutie, ktorým sa zavádza značka, mala Rada prijať v júli a Parlament na jeseň. Prípravná činnosť na zriadenie značky sa uskutoční v nasledujúcich 18 mesiacoch a prvé výberové konanie sa uskutoční v roku 2013.

Návrh Komisie týkajúci sa značky sa zakladal na medzivládnej iniciatíve z roku 2006 z podnetu francúzskeho ministra kultúry Renauda Donnedieua de Vabres. Do tejto iniciatívy sa zapojilo 18 členských štátov, ktoré sa neskôr usilovali o jej rozšírenie na projekt EÚ s jasnejšími cieľmi a kritériami. „Ako plnoprávna iniciatíva EÚ bude mať značka „Európske dedičstvo“ väčšiu dôveryhodnosť, viditeľnosť a prestíž,“ uviedla komisárka Vassiliouová.

68 miest, ktoré značku získali v predchádzajúcom projekte, sa bude môcť opätovne uchádzať o novú značku EÚ. Zahŕňajú dom zakladateľa EÚ Roberta Schumana v Scy-Chazelles vo Francúzsku a Gdanské lodenice v Poľsku, kde sa zrodila Solidarita, prvé nezávislé odbory, ktoré pomohli vystupňovať udalosti vedúce k zjednoteniu kontinentu po ukončení studenej vojny.

Ďalšie informácie:

Program Kultúra: http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm


Side Bar