Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE LV SK SL

IP/11/595

Brüsszel, 2011. május 19.

Környezetvédelem: a Bizottság hat tagállamot a hulladékokról szóló európai uniós keretirányelvnek való megfelelésre szólít fel

Az Európai Bizottság felszólít hat tagállamot, hogy küldjön értesítést a hulladékokról szóló európai uniós keretirányelvnek a nemzeti jogba történt átültetéséről, melynek határideje 2010 decembere volt. Az érintett tagállamok: Franciaország, Lettország, Luxemburg, Magyarország, Szlovénia és Szlovákia. A környezetvédelmi biztos, Janez Potočnik ajánlására a Bizottság ezért indokolással ellátott véleményt küld ezeknek a tagállamoknak, amelyeknek két hónap áll rendelkezésükre a véleményben foglaltaknak való megfelelésre. Amennyiben e tagországok nem tesznek eleget jogi kötelezettségüknek, a Bizottság az ügyeket az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti, és a Bíróságot már e szakaszban pénzbeli szankció kiszabására kérheti.

Az Európai Unióban a hulladékokról szóló, felülvizsgált európai uniós keretirányelv (2008/98/EK irányelv) határozza meg a hulladékkezelés jogi keretét. Az irányelv hulladékgazdálkodási alapelveket vezet be, például „a szennyező fizet" elvét, továbbá kötelező jellegű hulladékhierarchiát határoz meg, amely előírja a tagállamok számára, hogy hulladékukkal a következő elsőbbségi sorrendben gazdálkodjanak: megelőzés, újrahasználat, újrafeldolgozás, egyéb hasznosítás és ártalmatlanítás.

A tagállamoknak hatályba kellett léptetniük azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy az említett irányelvnek 2010. december 12-ig megfeleljenek. Mivel az érintett tagállamok nem értesítették a Bizottságot időben valamennyi végrehajtási intézkedésről, a Bizottság felszólító levelet küldött a részükre. Tekintve, hogy az érintett jogszabályokat a mai napig nem fogadták el, a Bizottság úgy döntött, hogy az érintett országoknak indokolással ellátott véleményt küld. Amennyiben ezek a tagállamok két hónapon belül nem hozzák meg a megfelelő intézkedéseket, a Bizottság az ügyet az Európai Bíróság elé utalhatja.

Az új szabályozás értelmében azokban az esetekben, amikor a tagállamok elmulasztották az uniós jogszabályok előírt határidőn belüli nemzeti jogba történő átültetését, a Bizottság már akkor is kérheti pénzbeli szankció kiszabását, amikor az ügyet első alkalommal utalja a Bírósághoz . Ezt a szabályozást1 2010 novemberében fogadták el és 2011. január 15-én lépett hatályba.

Előzmények

Az Unióban termelt hulladék mennyisége folyamatosan nő; évente 3 milliárd tonna hulladék keletkezik. Annak érdekében, hogy a gazdasági növekedés ne járjon együtt hulladéktermeléssel, a hulladékokról szóló keretirányelv meghatározza a hulladékkezelés jogi keretét az Európai Unión belül. A jogi keret a környezet és az emberi egészség védelmére törekszik a hulladéktermelés káros hatásainak megelőzése és a hulladékgazdálkodás révén.

További információ

A jogsértési eljárásokra általában vonatkozó naprakész statisztikákat lásd itt:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

Az uniós hulladékpolitikáról további részleteket a következő honlapon talál:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Lásd még: MEMO/11/312

1 :

A Bizottság közleménye – Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 260. cikke (3) bekezdésének végrehajtása (HL C 12., 2011.1.15., 1. o.).


Side Bar