Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/11/594

Briselē, 2011. gada 19. maijā

Vide: Komisija mudina Latviju panākt atbilstību ES tiesību aktiem par ieguves rūpniecības atkritumiem

Eiropas Komisija prasa Latvijai pieņemt pasākumus, lai nodrošinātu, ka atbilstoši ES prasībām ieguves rūpniecības atkritumus apstrādā īpašās iekārtās. Lai gan jau iepriekš tikuši izteikti brīdinājumi, Latvija joprojām nepilda ES tiesību aktos noteiktos pienākumus attiecībā uz ieguves rūpniecības atkritumiem. Pēc Eiropas vides komisāra Janesa Potočnika ieteikuma Komisija ir nosūtījusi argumentētu atzinumu. Ja divu mēnešu laikā Latvija nepanāks atbilstību, Komisija var iesniegt lietu ES Tiesā.

ES Ieguves rūpniecības atkritumu direktīvā prasīts dalībvalstīm pieņemt pasākumus, lai nodrošinātu, ka ieguves atkritumus apsaimnieko, nekaitējot cilvēku veselībai un videi. Latvijas tiesību aktos nav pareizi transponētas dažas direktīvas prasības, kas attiecas uz pienākumu izsniegt atļaujas ieguves rūpniecības atkritumu pārstrādes iekārtām, atkritumu apsaimniekošanu, ūdens un grunts piesārņošanas novēršanu, sabiedrības tiesībām uz informāciju, kā arī prasības nodrošināt, ka par iekārtu darbības nodarītiem vides postījumiem ir paredzēta atbildība.

Komisija 2011. gada janvārī nosūtīja oficiālu paziņojuma vēstuli, kurā mudināja Latviju pieņemt vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu attiecīgos tiesību aktus. Lai gan ir vērojami uzlabojumi, Latvija joprojām nav pieņēmusi visus vajadzīgos pasākumus, un nav domājams, ka Latvijas iestāžu iecerētie tiesību akti pilnībā atrisinās šo jautājumu. Tāpēc Komisija turpina pienākumu neizpildes procedūru, nosūtot argumentētu atzinumu. Latvijai tiek doti divi mēneši laika vajadzīgo pasākumu veikšanai. Pretējā gadījumā Komisija var iesniegt lietu Eiropas Savienības Tiesā.

Papildu informācija

Vairāk informācijas par ES Ieguves rūpniecības atkritumu direktīvu skatīt

http://ec.europa.eu/environment/waste/mining/index.htm

Pašreizējie statistikas dati par pārkāpumiem atrodami tīmekļa vietnē

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Skatīt arī MEMO/11/312


Side Bar