Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/11/591

V Bruselu dne 19. května 2011

Životní prostředí: Komise dává Českou republiku k Soudu, protože neaktualizovala právní předpisy o biocidech

Evropská komise podává žalobu na Českou republiku k Soudnímu dvoru EU pro nesplnění evropských požadavků týkajících se biocidních přípravků. Navzdory předchozím varováním Česká republika nezařadila akrylaldehyd, látku, jež se používá v některých biocidních přípravcích, na svůj vnitrostátní seznam účinných látek, které podléhají právním předpisům o biocidních přípravcích. Na doporučení komisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika proto Komise předává případ Soudnímu dvoru EU.

Podle právních předpisů EU musí členské státy zařadit nové látky schválené na úrovni EU na své vnitrostátní seznamy schválených látek. To umožňuje výrobcům žádat o oprávnění, aby mohli přípravky obsahující tyto látky uvádět na trh.

Směrnice 2010/5/EU vyžaduje, aby členské státy zařadily látku používanou v biocidních přípravcích, známou jako akrylaldehyd, na své vnitrostátní seznamy účinných látek do 31. srpna 2010. Akrylaldehyd je látka, která se používá v konzervantech proti tvorbě slizu, což je druh biocidního přípravku bránícího tvorbě slizu. Protože Česká republika neuvědomila Komisi o žádném takovém opatření před uvedenou lhůtou, byla jí v lednu 2011 zaslána varování včetně odůvodněného stanoviska (viz IP/11/86). Protože od zaslání odůvodněného stanoviska zůstala situace nezměněna a Komisi nebyly sděleny žádné návrhy, bylo rozhodnuto dát Českou republiku k Soudnímu dvoru EU.

Souvislosti

Biocidní přípravky obsahují účinné látky, jako je akrylaldehyd, které působí na škodlivé organismy nebo proti nim. Protože mohou představovat riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí, mohou členské státy povolit uvádění těchto přípravků na trh pouze po provedení náležitých testů a zařazení účinné látky do přílohy I směrnice o biocidech. Členské státy musí pak tyto látky zařadit do svých vnitrostátních seznamů schválených látek, aby výrobci mohli následně požádat o povolení uvést je na trh.

Další informace

Aktuální statistika o řízeních pro porušení povinnosti obecně je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_cs.htm

Podrobnější informace o směrnici o biocidech a jejím provádění:

http://ec.europa.eu/environment/biocides/index.htm

http://ec.europa.eu/environment/biocides/prod_authorisation.htm

http://ec.europa.eu/environment/biocides/annexi_and_ia.htm

Viz také MEMO/11/312


Side Bar