Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL EL LT PL SK BG

IP/11/587

V Bruslju, 19. maja 2011

Varnost cestne infrastrukture: Komisija od enajstih držav članic zahteva ukrepe

Evropska komisija je danes zahtevala od Belgije, Bolgarije, Irske, Grčije, Francije, Litve, Luksemburga, Avstrije, Poljske, Slovenije in Slovaške, da vzpostavijo ustrezne postopke za izboljšanje varnosti vseevropskega cestnega omrežja v skladu s svojimi obveznostmi iz zakonodaje Evropske unije. Ti postopki vključujejo ocene učinka na varnost v cestnem prometu, preverjanja varnosti v cestnem prometu in varnostna razvrščanja omrežja. Ta zahteva je v obliki „obrazloženega mnenja“ v okviru postopkov EU za ugotavljanje kršitev. Če navedene države članice v dveh mesecih ne obvestijo Komisije o ukrepih, ki so jih sprejele za zagotovitev skladnosti z zakonodajo EU, lahko Komisija zadeve predloži Sodišču EU.

Predpisi EU

Direktiva 2008/96/ES1 zahteva izvajanje ocen učinkov na varnost v cestnem prometu, z namenom, da se prikažejo učinki različnih alternativnih možnosti načrtovanja posameznega infrastrukturnega projekta na varnost v cestnem prometu, in kot take bi te ocene učinkov morale imeti pomembno vlogo pri izbiri poti. Kot naslednji korak so predpisana preverjanja varnosti v cestnem prometu, z namenom, da podrobno opredelijo nevarne značilnosti posameznega projekta cestne infrastrukture. V Direktivi pa so določena tudi pravila in postopki za upravljanje varnosti po tem, ko je cesta zgrajena. Namen teh treh korakov je povečanje varnosti cestne infrastrukture na vseevropskem cestnem omrežju.

Razlog za današnje ukrepanje

Komisija se je odločila ukrepati proti enajstim državam članicam, ker niso v celoti prenesle Direktive, sprejete leta 2008, v nacionalno zakonodajo, čeprav bi bile morale to storiti do 19. decembra 2010.

Praktične posledice neizvajanja

Nevzpostavitev ustreznih postopkov za ocene učinkov na varnost in za preverjanja varnosti bi lahko vplivala na varnost cestne infrastrukture znotraj vseevropskega cestnega omrežja in s tem potencialno ogrožala voznike in potnike, ki uporabljajo ceste.

For EU infringement procedures, see MEMO/11/312

1 :

Direktiva 2008/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture (UL L 319, 29.11.2008, str. 59)


Side Bar