Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE NL EL PL SK SL BG

IP/11/587

Briuselis, 2011 m. gegužės 19 d.

Kelių infrastruktūros saugumas. Komisija ragina vienuolika valstybių narių imtis veiksmų

Šiandien Europos Komisija paragino Belgiją, Bulgariją, Airiją, Graikiją, Prancūziją, Lietuvą, Liuksemburgą, Austriją, Lenkiją, Slovėniją ir Slovakiją vykdyti ES teisės prievoles dėl transeuropinio kelių tinklo saugumo: nustatyti tinkamas poveikio kelių saugumui vertinimo, kelių saugumo audito ir tinklo saugumo lygio nustatymo procedūras. Prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje, priimtoje laikantis ES pažeidimo nagrinėjimo procedūrų. Jeigu per du mėnesius valstybės narės nepraneš Komisijai apie priemones, kurių imtasi atitikčiai ES teisės aktams užtikrinti, Komisija gali perduoti bylas nagrinėti ES Teisingumo Teismui.

ES taisyklės

Direktyvoje 2008/96/EB1 reikalaujama įvertinti alternatyvių infrastruktūros projekto planų poveikį kelių saugumui ir į jį atsižvelgti renkantis tiesiamo kelio maršrutą. Kitame etape, atliekant kelių saugumo auditus, reikia išsamiai nurodyti, kurie infrastruktūros projekto elementai nėra saugūs. Direktyva taip pat nustatomos nutiestų kelių saugumo valdymo taisyklės ir procedūros. Įgyvendinus visas šias tris priemones turėtų padidėti transeuropinio kelių tinklo kelių infrastruktūros saugumas.

Priežastis, dėl kurios imtasi veiksmų

Komisija nusprendė imtis veiksmų vienuolikos valstybių narių atžvilgiu, nes jos nevisiškai perkėlė 2008 m. priimtą direktyvą į savo nacionalinę teisę, nors turėjo tai padaryti iki 2010 m. gruodžio 19 d.

Praktinis direktyvos neįgyvendinimo poveikis

Nesukūrus tinkamų poveikio saugumui vertinimo ir audito procedūrų, gali būti pakenkta transeuropinio kelių tinklo kelių infrastruktūros saugumui ir kilti pavojus šiais keliais važiuojantiems vairuotojams ir keleiviams.

For EU infringement procedures, see MEMO/11/312

1 :

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/96/EB dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo (OL L 319, 2008 11 29, p. 59).


Side Bar