Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/11/586

Bruxelles, 19 mai 2011

Transport aerian: Comisia lansează o procedură în constatarea încălcării dreptului UE împotriva României în legătură cu încheierea unui acord cu Rusia privind tratamentul egal al companiilor aeriene din UE

Comisia Europeană a lansat astăzi o procedură în constatarea încălcării dreptului UE împotriva României în legătură cu încheierea unui acord bilateral privind serviciile aeriene încheiat cu Rusia și a trimis României o cerere oficială de informații cunoscută sub denumirea de „scrisoare de punere în întârziere”. Comisia este îngrijorată de faptul că acest acord ar putea compromite tratamentul egal al companiilor aeriene din UE și ar putea denatura concurența dintre acestea.

Libertatea de stabilire

Acordurile bilaterale privind serviciile aeriene încheiate între un stat membru al UE și o țară terță trebuie să conțină o „clauză de desemnare a UE” prin care se recunoaște faptul că termenii respectivelor acorduri se aplică în egală măsură tuturor companiilor aeriene din UE, nu doar celor ale statului membru în cauză. Această obligație reprezintă un element esențial al pieței comune europene a serviciilor aeriene, creată la începutul anilor '90, care le garantează tuturor companiilor aeriene dreptul de a opera în aceleași condiții oriunde în UE. Cerința privind introducerea „clauzei de desemnare a UE” a fost confirmată în 2002 de hotărârile Curții de Justiție privind „cerul deschis” (a se vedea IP/02/1609). Curtea a decis că prevederile din acordurile privind serviciile aeriene care conferă avantaje numai companiilor aeriene ale statului membru în cauză contravin normelor UE privind libertatea de stabilire (prevăzute în prezent la articolul 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene).

De atunci, majoritatea acordurilor cu țări terțe au fost adaptate conform hotărârilor Curții. Rusia este una dintre puținele țări din lume care nu recunoaște faptul că toți transportatorii aerieni din UE trebuie tratați în mod egal și că orice acord bilateral trebuie să includă „clauza de desemnare a UE” și să se aplice tuturor. Acest fapt generează probleme grave de ordin practic, putând compromite exercitarea drepturilor de trafic, de exemplu, în cazul companiilor aeriene preluate de un transportator aerian din alt stat membru al UE.

Etapele următoare

Statele membre au la dispoziție două luni pentru a răspunde unei scrisori de punere în întârziere. În absența unei reacții satisfăcătoare, Comisia va transmite un aviz motivat prin care va solicita României să își modifice acordul bilateral privind serviciile aeriene încheiat cu Rusia.

Au fost deja trimise scrisori de punere în întârziere Austriei, Finlandei, Franței și Germaniei în octombrie 2010 (a se vedea IP/10/1425), Belgiei, Danemarcei, Italiei, Luxemburgului, Țărilor de Jos, Suediei și Regatului Unit în ianuarie 2011 (a se vedea IP/11/74), Ciprului, Irlandei, Poloniei, Portugaliei, Slovaciei și Spaniei în februarie 2011, Estoniei, Greciei, Ungariei, Lituaniei, Maltei și Sloveniei în martie 2011 (a se vedea IP/11/298), precum și Republicii Cehe și Bulgariei în aprilie 2011 (a se vedea IP/11/424).

EU infringement procedures, see MEMO/11/312


Side Bar