Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/585

Briuselis, 2011 m. gegužės 18 d.

Europos Komisija užtikrina geresnę nusikaltimų aukų apsaugą

Paryžiuje viešintis turistas iš Lenkijos apiplėšiamas ir sunkiai sužeidžiamas. Paauglys italas užpuolamas prie metro stoties Helsinkyje. Kasmet visoje ES apie 75 mln. asmenų gali tapti sunkių nusikaltimų aukomis. Tokie įvykiai gali turėti sukrečiančių fizinių, emocinių ir finansinių padarinių aukoms ir jų šeimoms. Kai tai atsitinka užsienyje, dėl skirtingų kultūrų, kalbų ir įstatymų gali kilti didelių problemų. Į ką aukoms kreiptis pagalbos? Kokios jų teisės? Vienas iš pagrindinių ES principų yra tas, kad asmenys neturėtų būti diskriminuojami nė vienoje ES šalyje. Šis principas patvirtintas svarbiame Sprendime Cowan prieš Trésor public, kuriame 1989 m. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas konstatavo, kad aukos turi teisę į kompensaciją, kad ir kokia būtų jų pilietybė. Nesvarbu, ar asmuo apiplėštas arba sužeistas per teroristinį išpuolį – su visomis aukomis turėtų būti elgiamasi pagarbiai, joms turi būti pasiūloma apsauga ir parama, taip pat jos turi turėti galimybę kreiptis į teismą. Tačiau dabartiniai įstatymai visoje ES gali būti nevienodi ir jais ne visada patenkinami minėti pagrindiniai poreikiai. Todėl šiandien Europos Komisija siūlo priemonių rinkinį, kad užtikrintų minimalias aukų visoje ES teises, taip pat paramą joms ir jų apsaugą – kad ir iš kur jos būtų ir kur gyventų. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ES įgijo išimtinę kompetenciją leisti teisės aktus dėl nusikaltimų aukų teisių.

„Mūsų baudžiamojo teisingumo sistemoms labiausiai rūpi sučiupti nusikaltėlius, tačiau kartais pamirštamos pačios aukos. Šiandien teikiami pasiūlymai padės užtikrinti, kad ES visų pirma būtų rūpinamasi aukomis, – teigė už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. Kasmet nuo nusikaltimų nukenčia milijonai asmenų – auka gali tapti bet kuris pilietis. Nusikaltimų aukoms reikia pagarbos, paramos, apsaugos ir patikinimo, kad teisingumas užtikrinamas. Todėl ES baudžiamąjį teisingumą atgręžiame į aukas ir užtikriname, kad jos galėtų naudotis bent minimaliomis teisėmis ir gauti paramą visoje Europoje.“

Kad ir koks būtų nusikaltimas – apiplėšimas, vagystė, įsilaužimas, užpuolimas, išžaginimas, priekabiavimas, neapykantos nusikaltimas, teroristinis išpuolis ar prekyba žmonėmis – visų aukų pagrindiniai poreikiai tokie patys: kad jos būtų pripažintos aukomis, kad su jomis būtų elgiamasi pagarbiai ir nepažeidžiant orumo, kad būtų saugoma jų fizinė neliečiamybė ir nuosavybė, joms būtų teikiama parama bei galimybė kreiptis į teismą ir gauti kompensaciją.

Komisija nori užtikrinti, kad šie poreikiai būtų tenkinami geriau. Šiandienos pasiūlymais bus sustiprintos jau taikomos nacionalinės priemonės – bus nustatyti ES masto būtiniausi reikalavimai, kad kiekviena auka galėtų naudotis tomis pačiomis pagrindinėmis teisėmis – kad ir kokios tautybės ji būtų ir kad ir kurioje ES vietoje būtų įvykdytas nusikaltimas.

Pagal siūlomą Direktyvą dėl būtiniausių reikalavimų aukoms bus užtikrinta, kad visose 27 ES šalyse:

  • su aukomis būtų elgiamasi pagarbiai, o policininkai, prokurorai ir teisėjai būtų mokomi, kaip tinkamai su jomis elgtis;

  • aukos būtų suprantamai informuojamos apie jų teises ir bylą;

  • aukoms būtų teikiama parama kiekvienoje valstybėje narėje;

  • aukos galėtų dalyvauti nagrinėjant bylą, jeigu to nori, ir joms būtų padedama dalyvauti teisme;

  • būtų nustatomos tokios pažeidžiamos aukos kaip vaikai, išžaginimo aukos arba neįgalios aukos ir joms būtų teikiama tinkama parama;

  • aukos būtų saugomos, kol policija tiria nusikaltimą ir per bylos nagrinėjimą.

Siekdama apsaugoti smurto aukas nuo bet kokios papildomos žalos, kurią galėtų padaryti jų užpuolikas, Komisija taip pat siūlo Reglamentą dėl civilinės teisės apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo. Juo bus užtikrinta, kad keliaudamos ar persikeldamos į kitą ES šalį smurto (pvz., privačioje erdvėje) aukos galėtų būti tikros, kad kaltininkui bus paskirtas draudimas palaikyti kontaktą arba paskirta apsauga nuo jo.

Šiandien teikiamų pasiūlymų rinkinys – pirmas žingsnis sutelkiant dėmesį į nusikaltimų aukas mūsų teisingumo sistemose. Artimiausiais metais Komisija imsis veiksmų, kad sugriežtintų esamas ES kompensavimo nusikaltimų aukoms taisykles, kad jos turėtų tinkamą galimybę gauti kompensaciją, ypač kai nukenčia užsienyje. Tam, kad eismo įvykių kitoje ES šalyje aukos turėtų galimybę reikalauti kompensacijos už žalą, Komisija taip pat rengiasi peržiūrėti esamus ES teisės aktus dėl įstatymų kolizijos, kad asmenys galėtų remtis jų gimtojoje šalyje taikomais terminais.

Pagrindiniai faktai

Iki 15 proc. ES gyventojų kasmet tampa nusikaltimų aukomis kurioje nors ES šalyje. Be to, nukenčia daug daugiau šeimos narių, nes jie padeda savo artimiesiems įveikti pasekmes ir atsigauti po psichinės traumos ar įveikti finansinius sunkumus po nusikaltimo. Rizika tapti auka keliaujant užsienyje tokia pat didelė kaip ir namuose. Kasmet ES viduje europiečiai leidžiasi į maždaug 1,25 mlrd. kelionių kaip turistai, taigi kai kurie neišvengiamai tampa nusikaltimų aukomis kitose šalyse.

Minimalios taisyklės aukoms yra dalis ES platesnio tikslo sukurti Europos teisingumo erdvę, kad asmenys galėtų naudotis tokiomis pačiomis pagrindinėmis teisėmis ir pasitikėtų teisingumo sistemomis, kad ir kur Europos Sąjungoje būtų.

Aukų teisės taip pat yra pagrindinės teisės, įskaitant pagarbą žmogaus orumui, teisę į privatų ir šeimos gyvenimą bei nuosavybę. Šios teisės turėtų būti užtikrinamos kartu su kitų baudžiamosios bylos dalyvių, pavyzdžiui, kaltinamųjų, teisėmis.

Kitas svarbus principas – nediskriminavimas suteikiant galimybę aukoms naudotis savo teisėmis. Europos Teisingumo Teismas Sprendime Cowan prieš Trésor public patvirtino, kad, pavyzdžiui, kompensacijos suteikimas neturėtų būti ribojamas atsižvelgiant į pilietybę. Byloje dalyvavo britas, kuris kaip turistas lankėsi Prancūzijoje. Išeinantį iš metro stoties Paryžiuje jį apiplėšė ir sužeidė. Teismas nustatė, kad Jungtinės Karalystės piliečiui kompensacija už patirtus sužalojimus turėjo būti suteikta taip pat, kaip Prancūzijos piliečiui, nes keliaudamas kaip turistas britas turėjo teisę naudotis paslaugų teikimo laisvės teikiama nauda.

Šiandien pristatomos naujos priemonės, kuriomis siekiama padidinti aukų apsaugą, vienas iš Komisijos veiksmų, kuriais atsižvelgiama į 2010 m. ES pilietybės ataskaitą.

Taip pat žr. MEMO/11/310.

Daugiau informacijos

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm.

ES Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą atsakingos Komisijos narės Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.


Side Bar