Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/585

V Bruselu dne 18. května 2011

Evropská komise zajistí lepší ochranu obětí trestných činů

Turista z Polska byl během své návštěvy v Paříži přepaden a těžce zraněn. Před stanicí metra v Helsinkách byl napaden italský mladík. Odhaduje se, že 75 milionů lidí z celé EU se každým rokem stane obětí trestné činnosti. Takové události mají pro oběti a jejich rodiny zničující fyzické, citové a finanční následky. Když k nim dojde v zahraničí, stanou se rozdílné kultury, jazyky a zákony příčinou zásadních problémů. Koho požádat o pomoc? Jaká jsou má práva? Jednou ze základních zásad EU je zákaz veškeré diskriminace ve všech jejích členských státech. Tato zásada byla uplatněna ve významném případu Cowan versus Trésor public, v němž v roce 1989 Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že oběti mají bez ohledu na jejich státní příslušnost právo na odškodnění. Všechny oběti, ať už byl někdo přepaden nebo zraněn během teroristického útoku, by se měly setkat s respektem, ochranou a pomocí a měly by se dovolat spravedlnosti. Právní předpisy, které dnes v EU platí, jsou však často nesourodé a nemusí vždy reagovat na tyto základní potřeby. To je důvod, proč Evropská komise dnes předkládá balíček opatření na zajištění minimální úrovně práv, podpory a ochrany obětem po celé EU bez ohledu na to, odkud pocházejí či kde žijí. Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je tvorba právních předpisů týkající se práv obětí trestných činů ve výslovné kompetenci EU.

„Při soustředěném úsilí o dopadení pachatelů se našim systémům trestního soudnictví občas stane, že zapomenou na oběti samotné. Dnešní návrh Komise je zárukou toho, že pro EU stojí oběti na prvním místě,“ řekla místopředsedkyně Redingová, komisařka EU pro spravedlnost. „V situaci, kdy se každý rok miliony lidí stanou obětí trestné činnosti, se každý občan může ocitnout ve stejné situaci. Oběti trestných činů mají nárok na respekt, podporu, ochranu a na to, aby spravedlnosti bylo učiněno zadost. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla, že postavím oběti do středu trestního soudnictví v EU, a to tím, že zajistím, aby se kdekoliv v Evropě mohly spolehnout na minimální práva a podporu.“

Ať už je druh trestného činu jakýkoli – přepadení, krádež, vloupání, napadení, znásilnění, obtěžování, zločiny z nenávisti, teroristické útoky nebo obchod s lidmi –, všechny oběti sdílí stejné potřeby: dojít uznání a setkat se se slušným zacházením, dočkat se ochrany a podpory své tělesné nedotknutelnosti a svého majetku a mít přístup ke spravedlnosti a odškodnění.

Komise chce zaručit, že o tyto potřeby bude postaráno. Dnešní návrhy posílí stávající vnitrostátní opatření zavedením minimálních norem platných po celé EU, jejichž cílem bude, aby se všechny oběti mohly spolehnout na stejnou základní úroveň svých práv – bez ohledu na jejich státní příslušnost a místo, kde došlo ke spáchání trestného činu.

Navrhovaná směrnice o minimálních normách na ochranu obětí zajistí, že ve všech 27 státech EU:

  • se oběti setkají s respektem a policie, žalobci a soudci budou vyškoleni, jak s nimi správně zacházet,

  • oběti obdrží informace o svých právech a jejich případu jim srozumitelným způsobem,

  • v každém členském státě bude zřízena podpora obětí,

  • se oběti budou moci na vlastní žádost zúčastnit řízení a bude jim poskytnuta pomoc, aby mohly sledovat soudní proces,

  • budou definovány kategorie zranitelných obětí – jako např. děti, oběti znásilnění nebo osoby se zdravotním postižením – a bude jim poskytnuta odpovídající ochrana,

  • budou oběti chráněny v průběhu policejního vyšetřování a soudního řízení.

Aby bylo možné ochránit oběti násilí před dalším ublížením ze strany pachatelů, navrhuje Komise také nařízení o vzájemném uznávání ochranných opatření občanského práva. To zajistí, že oběti násilí (jako např. domácího násilí) se mohou spolehnout na izolační a ochranné režimy uvalené na pachatele i v případě, že odcestují nebo se odstěhují do jiné země EU.

Dnešní balíček návrhů je prvním krokem na cestě k tomu, aby oběti trestné činnosti byly ústředním prvkem našich soudních systémů. V nadcházejících letech Komise podnikne kroky na posílení stávajících pravidel EU týkajících se odškodnění obětí trestných činů s cílem dosáhnout náhrady škod, zejména pokud ke spáchání trestného činu došlo v zahraničí. Aby oběti dopravní nehody, která se stala v jiné zemi EU, měly možnost požádat o náhradu škod, zamýšlí Komise zrevidovat stávající legislativu EU o kolizi právních předpisů, díky čemuž se lidé budou moci spolehnout na lhůty platné v jejich vlastní zemi.

Souvislosti

Až 15 % obyvatel EU se každý rok může stát obětí trestné činnosti na území EU. Nadto může být zasaženo mnohem více rodinných příslušníků, neboť ti se jim snaží pomoci překonat tvrdou zkoušku a zotavit se z tělesných zranění či finančních obtíží v důsledku trestného činu, který byl na nich spáchán. Riziko stát se obětí je stejně velké doma jako v zahraničí. V situaci, kdy Evropané podniknou na 1,25 miliard turistických výletů v rámci EU, se někteří z nich nutně stanou obětí trestného činu v jiné zemi.

Minimální pravidla na ochranu obětí tvoří součást širší strategie EU na vytvoření evropského prostoru práva, jehož cílem je, aby se lidé mohli spolehnout na stejnou úroveň základních práv a mohli důvěřovat soudnímu systému bez ohledu na to, kde v EU se právě nachází.

Práva obětí patří k základním právům, jež zahrnují respektování lidské důstojnosti, soukromého a rodinného života a vlastnictví. Tato práva by měla být zaručena spolu s právy dalších osob, jež se staly účastníky trestního řízení, jako např. osoby obviněné ze spáchání trestného činu.

Další důležitou zásadou přístupu k právům obětí je zákaz diskriminace. Evropský Soudní dvůr ve věci Cowan versus Trésor public potvrdil, že například poskytnutí odškodnění by nemělo být omezeno z důvodu státní příslušnosti. Tento případ se týkal britského turisty ve Francii, který byl při východu z pařížského metra okraden a zraněn. Soudní dvůr shledal, že pokud jde o odškodnění, mělo by se s britským občanem zacházet stejně jako s rodilým Francouzem, neboť jako turista měl právo na využití volného pohybu služeb.

Nová opatření na posílení ochrany obětí, která byla dnes představena, jsou součástí iniciativy Komise vycházející ze Zprávy o občanství EU za rok 2010.

Viz také MEMO/11/310.

Další informace

Rubrika aktualit na stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar