Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/581

Bruxelles, 17 mai 2011

Comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră: emisiile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii au crescut în 2010, dar rămân cu mult sub nivelul de dinainte de criză

Emisiile de gaze cu efect de seră ale întreprinderilor care participă la schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) au crescut cu peste 3 % anul trecut, potrivit informațiilor furnizate de registrele statelor membre.

Connie Hedegaard, comisarul pentru politici climatice, a declarat: „Creșterea din 2010 a emisiilor reflectă redresarea economică, dar chiar și după ce economia revine la normal, emisiile din cadrul EU ETS rămân cu mult sub plafonul pentru perioada de comercializare 2008-2012. Cifrele indică, de asemenea, faptul că unele sectoare industriale continuă să acumuleze un surplus de certificate care urmează a fi comercializate în cursul celei de-a treia perioade de comercializare, care începe în 2013. Această situație evidențiază flexibilitatea pe care comercializarea certificatelor de emisii o oferă întreprinderilor și confirmă faptul că se poate face mai mult pentru reducerea emisiilor în etapa următoare, la un cost economic rezonabil.”

Datele privind emisiile din 2010

EU ETS cuprinde peste 12 000 de centrale electrice și instalații de producție în cele 27 de state membre, Norvegia și Liechtenstein. Anul trecut, emisiile de gaze cu efect de seră verificate generate de aceste instalații1 au totalizat 1 932 miliarde de tone de echivalent CO2, cu aproximativ 3 % mai mult față de nivelul din 2009.

Creșterea emisiilor este conformă cu așteptările multora și cu previziunile făcute de analiști înainte de publicarea datelor. Această creștere se poate datora redresării economice, în urma recesiunii care în 2009 a provocat o reducere excepțională a emisiilor, cu 11,6 %.

Totuși, este probabil ca această creștere să fie cu mult mai redusă față de revenirea la normal a cantităților de emisii generate de instalațiile în cauză, având în vedere că indexul mediu al producției industriale în UE 27 a crescut cu 6,7 % în 2010 în comparație cu anul 20092.

Nivelul ridicat de conformitate

Nivelul de conformitate al companiilor cu normele EU ETS a fost ridicat. Doar 2 % dintre instalațiile participante nu au restituit, până la termenul limită de 30 aprilie 2011, certificatele care acoperă toate emisiile lor din 2010. De obicei, aceste instalații sunt mici, iar emisiile lor, cumulate, constituie mai puțin de 2 % din emisiile din cadrul EU ETS. Trei la sută dintre instalații nu au transmis emisiile verificate pentru 2010 până la termenul limită menționat.

Utilizarea sporită a creditelor internaționale

Începând cu anul 2008, pentru a compensa o parte a emisiilor lor, instalațiile pot restitui credite internaționale de reducere a emisiilor, generate prin mecanismele flexibile ale Protocolului de la Kyoto. CER3 au constituit 4,7 % din totalul restituirilor din perioada 2008-2010. Aproximativ 51 % dintre aceste CER au fost generate în China, 20 % în India, 16 % în Coreea de Sud și 7 % în Brazilia, 20 de țări aflându-se la originea celorlalte 6 %.

ERU4 au constituit doar 0,4 % din toate restituirile începând din 2008. Împreună, restituirile de CER și ERU începând din 2008 au consumat aproximativ 21 % din cele aproximativ 1,4 miliarde de credite acordate pentru perioada de comercializare 2008-2012.

Totalul restituirilor în cazul emisiilor din etapa a doua 2008-2010

5 937 783 272

100,0%

CER și ERU

300 670 8725

5,1%

Certificatele acordate gratuit sau certificatele cumpărate la licitație

5 637 112 400

94,9%

Context

Cea de-a doua perioadă de comercializare din cadrul EU ETS a început la 1 ianuarie 2008 și durează cinci ani, până la 31 decembrie 2012. Această perioadă coincide cu perioada în care țările industrializate trebuie să-și îndeplinească obiectivele de reducere a emisiilor stabilite în cadrul Protocolului de la Kyoto. EU ETS va fi reformat substanțial pentru cea de-a treia perioadă de comercializare, care va începe la 1 ianuarie 2013 și se va încheia în 2020. Legislația de revizuire a Directivei privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră a fost adoptată ca parte a pachetului UE privind clima și energia din 23 aprilie 2009 (IP/09/628), care stabilește norme revizuite pentru ETS pentru perioada 2013-2020 și ulterior.

În temeiul EU ETS, instalațiile trebuie să transmită în fiecare an registrelor statelor membre datele privind emisiile verificate. Pentru 2010, aceste date au fost făcute publice în Registrul comunitar independent de tranzacții (CITL) la 1 aprilie 2011. Începând cu data de 16 mai, CITL prezintă, de asemenea, date privind conformitatea, precizându-se inclusiv dacă instalațiile și-au îndeplinit sau nu obligațiile de a restitui un număr de certificate egal cu emisiile verificate din anul trecut.

Informații suplimentare:

Pagina principală a CITL

http://ec.europa.eu/environment/ets/

Pagina principală referitoare la registre a DG Politici Climatice pe site-ul EUROPA

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm

ETS revizuit și întrebări frecvente

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/ets_post2012_en.htm

Anexă

SM

Alocare

Emisii verificate (1)

Year 2009

Year 2010

Year 2009

Year 2010

Nr. instalații

Austria

31 864 806

32 612 313

27 283 950

30 916 759

225

Belgia

56 797 576

55 968 339

46 206 938

50 103 979

362

Bulgaria

40 578 499

35 186 005

31 997 215

33 496 716

145

Cipru(2)

4 815 090

5 371 033

84 286

0

13

Republica Cehă

85 902 427

86 219 063

73 757 440

75 579 502

422

Germania

392 298 971

400 535 778

428 180 008

454 718 053

1 986

Danemarca

23 912 314

23 906 256

25 461 030

25 266 343

406

Estonia

11 855 527

11 855 527

10 322 875

14 421 275

54

Spania

150 990 564

150 623 015

136 931 407

121 493 412

1 130

Finlanda

37 071 449

37 926 007

34 289 536

41 300 761

656

Franța

128 665 409

135 130 876

111 072 187

114 696 993

1 125

Regatul Unit

217 028 432

220 649 151

231 936 035

237 427 775

1 136

Grecia(2)

63 246 705

64 649 046

63 661 572

59 939 996

160

Ungaria

23 917 066

25 685 698

22 401 259

22 995 066

271

Irlanda

19 971 563

21 034 103

17 215 223

17 356 018

124

Italia

203 972 455

199 969 821

184 799 623

191 489 539

1 192

Liechtenstein(2)

19 497

17 622

13 379

1 796

2

Lituania

7 573 712

8 160 865

5 786 742

6 393 952

115

Luxemburg

2 488 229

2 488 433

2 181 694

2 252 662

15

Letonia

3 532 491

3 529 165

2 489 797

3 240 172

112

Malta

2 121 453

2 159 360

1 897 113

1 878 307

2

Țările de Jos

83 834 170

84 843 281

81 069 057

84 429 648

443

Norvegia

7 957 234

7 993 377

19 216 690

19 333 291

119

Polonia

200 957 640

205 349 523

190 970 170

199 726 907

936

Portugalia

30 505 835

32 650 832

28 260 550

24 167 190

280

România

73 711 219

74 939 089

48 597 209

47 334 968

271

Suedia

21 104 158

23 537 861

17 480 399

22 661 193

813

Slovenia

8 216 051

8 211 776

8 067 023

8 129 863

100

Rep. Slovacă

32 476 719

32 356 123

21 595 209

21 698 625

200

TOTAL

1 967 387 261

1 993 559 338

1 873 225 616

1 932 450 761

12 815

(1) Emisii verificate în cazul tuturor instalațiilor cu conturi închise sau deschise în CITL (adică inclusiv instalațiile nou-intrate și cele închise). Deoarece CITL primește tot timpul informații (inclusiv corecturi sau date privind emisiile verificate, instalațiile nou-intrate și cele închise), agregările efectuate după 30 aprilie 2010 pot da un rezultat diferit

(2) Datele privind emisiile verificate pentru 2010 în cazul Ciprului, Liechtensteinului și Greciei nu sunt complete

1 :

Instalațiile din Cipru nu au raportat încă emisiile verificate pentru 2010.

2 :

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-14022011-AP/EN/4-14022011-AP-EN.PDF

3 :

Proiectele de reducere a emisiilor realizate prin mecanismul de dezvoltare nepoluantă (CDM) al Protocolului de la Kyoto generează credite cunoscute sub numele de reduceri de emisii certificate (CER).

4 :

Creditele generate prin proiecte de reducere a emisiilor realizate prin mecanismul de implementare în comun al Protocolului de la Kyoto se numesc unități de reducere a emisiilor (ERU).

5 :

Totalul CER și ERU restituite pentru conformitate în 2010 este de 136 978 618, ceea ce constituie 7,1 % din unitãțile restituite pentru conformitate în 2010.


Side Bar