Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/581

Brussell, is-17 ta’ Mejju 2011

In-negozjar tal-emissjonijiet: l-emissjonijiet fi ħdan l-iskema tal-UE għan-negozjar tal-emissjonijiet żdiedu fl-2010 iżda għadhom f’livell ferm iktar baxx minn dak ta’ qabel il-kriżi

Is-sena l-oħra, l-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra tan-negozji li qed jieħdu sehem fl-iskema tal-UE għan-negozjar tal-emissjonijiet żdiedu b’iktar minn 3 %, skont tagħrif meħud mir-reġistri tal-Istati Membri.

Il-Kummissarju għall-Azzjoni dwar il-Klima, Connie Hedegaard, qalet: “Iż-żieda fl-emissjonijiet fl-2010 tirrifletti l-irkupru ekonomiku, iżda anki wara li l-ekonomija reġgħet ġiet lura għan-normal, l-ammont ta’ emissjonijiet fi ħdan l-iskema tal-UE għan-negozjar tal-emissjonijiet għadu ferm iktar baxx mill-ammont massimu ffissat għall-perjodu tan-negozjar ta’ bejn l-2008 u l-2012. Iċ-ċifri juru wkoll li ċerti setturi industrijali għadhom qed jakkumulaw ammont żejjed ta kwoti tal-emissjonijiet li jkollhom jiġu nnegozjati fit-tielet perjodu ta nnegozjar li se jibda fl-2013. Dan jenfasizza l-flessibbiltà li n-negozjar tal-emissjonijiet joffri lin-negozji u jikkonferma wkoll li nistgħu nagħmlu ferm aktar biex innaqqsu l-emissjonijiet fl-istadju li jmiss bi spiża ekonomika raġonevoli.”

Id-dejta dwar l-emissjonijiet li kien hemm fl-2010

L-iskema tal-UE għan-negozjar tal-emissjonijiet tkopri iktar minn 12,000 impjant tal-elettriku u stallazzjoni tal-manifattura fis-27 Stat Membru, fin-Norveġja u fil-Liechtenstein. Is-sena l-oħra, l-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra minn dawn l-istallazzjonijiet li ġew ivverifikati1 kienu jammontaw għall-ekwivalenti ta’ 1.932 biljun tunnellata ta’ diossidu tal-karbonju, jiġifieri kienu madwar 3 % ogħla mil-livell tal-2009.

Iż-żieda fl-emissjonijiet hija konformi ma’ dak li kien mistenni b’mod ġenerali u ma’ dak li bassru l-analisti qabel ma nħarġet id-dejta. Din iż-żieda ġejja mill-irkupru ekonomiku li ġie wara r-reċessjoni li wasslet għal tnaqqis eċċezzjonali ta’ 11.6 % fl-emissjonijiet fl-2009.

Madankollu, din iż-żieda probabbli tkun ferm inqas mill-irkupru fil-prodotti aħħarin tal-istallazzjonijiet ikkonċernati minħabba li l-indiċi medju tal-produzzjoni industrijali żdied b’6.7 % fl-2010 fl-UE-27 meta mqabbel ma’ dak tal-20092.

Livell għoli ta’ konformità

Il-kumpaniji kellhom livell għoli ta’ konformità mar-regoli tal-iskema tal-UE għan-negozjar tal-emissjonijiet. Sad-data tal-iskadenza, jiġifieri sat-30 ta’ April 2011, 2 % biss mill-istallazzjonijiet li kienu qed jieħdu sehem fl-iskema ma ċedewx kwoti li jkopru l-emissjonijiet kollha tagħhom tal-2010. Tipikament, dawn l-istallazzjonijiet huma stallazzjonijiet żgħar u l-emissjonijiet tagħhom flimkien jammontaw għal inqas minn 2 % mill-emissjonijiet kollha koperti mill-iskema tal-UE għan-negozjar tal-emissjonijiet. Sal-istess data, 3 % mill-istallazzjonijiet kienu għadhom ma bagħtux l-ammonti tal-emissjonijiet ivverifikati tagħhom għall-2010.

Iktar użu ta’ krediti internazzjonali

Mill-2008 ’l hawn, l-istallazzjonijiet jistgħu jċedu l-krediti internazzjonali tat-tnaqqis tal-emissjonijiet maħluqin permezz tal-mekkaniżmi flessibbli tal-Protokoll ta’ Kjoto sabiex jikkumpensaw għal parti mill-emissjonijiet tagħhom. It-tnaqqis iċċertifikat tal-emissjonijiet (is-CER)3 kien jammonta għal 4.7 % tal-ammont kollu mċedi mill-2008 sal-2010. Madwar 51 % minn dan it-tnaqqis ġie miċ-Ċina, 20 % minnu ġie mill-Indja, 16 % mill-Korea t’Isfel u 7 % mill-Brażil, filwaqt li s-6 % l-oħra ġew minn 20 pajjiż ieħor.

L-unitajiet ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet (l-ERUs)4 kienu jammontaw biss għal 0.4 % tal-ammont kollu mċedi mill-2008 ’l hawn. L-ammonti mċedija sa mill-2008 ’l hawn bħala tnaqqis iċċertifikat tal-emissjonijiet u bħala unitajiet ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet, meħudin f’daqqa, użaw madwar 21 % mill-madwar 1.4 biljun kreditu li huma permessi għall-perjodu tan-negozjar ta’ bejn l-2008 u l-2012.

L-ammonti kollha mċedija għall-emissjonijiet tat-tieni fażi, jiġifieri mill-2008 sal-2010

5.937.783.272

100.0 %

It-tnaqqis iċċertifikat tal-emissjonijiet u l-unitajiet ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet

300.670.8725

5.1 %

Il-kwoti allokati b’xejn jew dawk mixtrija fl-irkant

5.637.112.400

94.9 %

Il-kuntest

It-tieni perjodu ta’ nnegozjar tal-iskema tal-UE għan-negozjar tal-emissjonijiet beda fl-1 ta’ Jannar 2008 u se jdum għaddej ħames snin, sal-31 ta’ Diċembru 2012. Dan il-perjodu huwa l-istess bħall-perjodu li fih il-pajjiżi industrijalizzati jridu jilħqu l-miri tagħhom tal-emissjonijiet skont il-Protokoll ta’ Kjoto. L-iskema tal-UE għan-negozjar tal-emissjonijiet se tgħaddi minn riforma sostanzjali qabel it-tielet perjodu ta’ nnegozjar, li se jibda fl-1 ta’ Jannar 2013 u se jibqa’ għaddej sal-2020. Il-leġiżlazzjoni li permezz tagħha ġiet irreveduta d-Direttiva dwar in-Negozjar tal-Kwoti tal-Emissjonijiet kienet adottata fit-23 ta’ April 2009 bħala parti mill-pakkett ta’ azzjoni tal-UE dwar il-klima u l-enerġija rinnovabbli (IP/09/628), li stabbilixxa regoli rreveduti għall-iskema għan-negozjar tal-emissjonijiet għal wara l-2012 sal-2020 u għas-snin ta’ wara.

Fl-ambitu tal-iskema tal-UE għan-negozjar tal-emissjonijiet, l-istallazzjonijiet huma meħtieġa jibagħtu d-dejta dwar l-emissjonijiet ivverifikati tagħhom għal kull sena lir-reġistri tal-Istati Membri. Għall-2010, din id-dejta tqiegħdet għad-dispożizzjoni tal-pubbliku fir-Reġistru Komunitarju Indipendenti tat-Tranżazzjonijiet fl-1 ta’ April 2011. Mis-16 ta’ Mejju ’l quddiem, ir-Reġistru Komunitarju Indipendenti tat-Tranżazzjonijiet beda juri wkoll id-dejta dwar il-konformità u beda jagħti tagħrif dwar jekk l-istallazzjonijiet ikkonformawx mal-obbligu tagħhom li jċedu ammont ta’ kwoti tal-emissjonijiet li jkun daqs l-ammont ta’ emissjonijiet li jkunu ġew ivverifikati għas-sena ta’ qabel.

Għal aktar tagħrif ara:

Il-paġna ewlenija tar-Reġistru Komunitarju Indipendenti tat-Tranżazzjonijiet:

http://ec.europa.eu/environment/ets/

Il-paġna ewlenija tar-reġistri tad-Direttorat Ġenerali għall-Azzjoni dwar il-Klima fis-sit tal-internet tal-Ewropa:

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm

L-iskema rreveduta tal-UE għan-negozjar tal-emissjonijiet u l-mistoqsijiet l-aktar komuni:

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/ets_post2012_en.htm

Anness

L-Istat Membru

Allokazzjoni

Emissjonijiet ivverifikati (1)

Għall-2009

Għall-2010

Għall-2009

Għall-2010

Għadd ta’ stallazzjonijiet

L-Awstrija

31.864.806

32.612.313

27.283.950

30.916.759

225

Il-Belġju

56.797.576

55.968.339

46.206.938

50.103.979

362

Il-Bulgarija

40.578.499

35.186.005

31.997.215

33.496.716

145

Ċipru(2)

4.815.090

5.371.033

84.286

0

13

Ir-Repubblika Ċeka

85.902.427

86.219.063

73.757.440

75.579.502

422

Il-Ġermanja

392.298.971

400.535.778

428.180.008

454.718.053

1986

Id-Danimarka

23.912.314

23.906.256

25.461.030

25.266.343

406

L-Estonja

11.855.527

11.855.527

10.322.875

14.421.275

54

Spanja

150.990.564

150.623.015

136.931.407

121.493.412

1130

Il-Finlandja

37.071.449

37.926.007

34.289.536

41.300.761

656

Franza

128.665.409

135.130.876

111.072.187

114.696.993

1125

Ir-Renju Unit

217.028.432

220.649.151

231.936.035

237.427.775

1136

Il-Greċja(2)

63.246.705

64.649.046

63.661.572

59.939.996

160

L-Ungerija

23.917.066

25.685.698

22.401.259

22.995.066

271

L-Irlanda

19.971.563

21.034.103

17.215.223

17.356.018

124

L-Italja

203.972.455

199.969.821

184.799.623

191.489.539

1192

Il-Liechtenstein(2)

19.497

17.622

13.379

1.796

2

Il-Litwanja

7.573.712

8.160.865

5.786.742

6.393.952

115

Il-Lussemburgu

2.488.229

2.488.433

2.181.694

2.252.662

15

Il-Latvja

3.532.491

3.529.165

2.489.797

3.240.172

112

Malta

2.121.453

2.159.360

1.897.113

1.878.307

2

L-Olanda

83.834.170

84.843.281

81.069.057

84.429.648

443

In-Norveġja

7.957.234

7.993.377

19.216.690

19.333.291

119

Il-Polonja

200.957.640

205.349.523

190.970.170

199.726.907

936

Il-Portugall

30.505.835

32.650.832

28.260.550

24.167.190

280

Ir-Rumanija

73.711.219

74.939.089

48.597.209

47.334.968

271

L-Iżvezja

21.104.158

23.537.861

17.480.399

22.661.193

813

Is-Slovenja

8.216.051

8.211.776

8.067.023

8.129.863

100

Is-Slovakkja

32.476.719

32.356.123

21.595.209

21.698.625

200

L-AMMONT TOTALI

1.967.387.261

1.993.559.338

1.873.225.616

1.932.450.761

12815

(1) L-emissjonijiet ivverifikati għall-istallazzjonijiet kollha li għandhom kont miftuħ jew magħluq fir-Reġistru Komunitarju Indipendenti tat-Tranżazzjonijiet (inklużi l-istallazzjonijiet il-ġodda u dawk li diġà ngħalqu). Minħabba li r-Reġistru Komunitarju Indipendenti tat-Tranżazzjonijiet jirċievi tagħrif il-ħin kollu (inkluż tagħrif dwar korrezzjonijiet tad-dejta dwar l-emissjonijiet ivverifikati, dwar l-istallazzjonijiet il-ġodda u dwar dawk li jkunu ngħalqu), jista’ jkun li l-aggregazzjonijiet imwettqin wara t-30 ta’ April 2010 jwasslu għal riżultat differenti minn dak mogħti hawn.

(2) L-emissjonijiet ivverifikati għall-2010 għal Ċipru, għal-Liechtenstein u għall-Greċja mhumiex kompluti.

1 :

L-istallazzjonijiet f’Ċipru għadhom ma bagħtux l-ammonti tal-emissjonijiet ivverifikati tagħhom għall-2010.

2 :

Ara http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-14022011-AP/EN/4-14022011-AP-EN.PDF.

3 :

Il-proġetti għall-iffrankar tal-emissjonijiet imwettqin fil-kuntest tal-Mekkaniżmu għal Żvilupp Nadif tal-Protokoll ta’ Kjoto jwasslu għal krediti magħrufin bħala “t-tnaqqis iċċertifikat tal-emissjonijiet (is-CER)”.

4 :

L-unitajiet ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet (l-ERUs) jirreferu għall-krediti maħluqin mill-proġetti għall-iffrankar tal-emissjonijiet imwettqin fil-kuntest tal-Mekkaniżmu ta’ Implimentazzjoni Konġunta tal-Protokoll ta’ Kjoto.

5 :

L-ammont totali ta’ tnaqqis iċċertifikat tal-emissjonijiet u ta’ unitajiet ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet imċedi għall-konformità għall-2010 jammonta għal 136.978.618, jiġifieri għal 7.1 % mill-unitajiet imċedija għall-konformità għall-2010.


Side Bar