Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/581

Briuselis, 2011 m. gegužės 17 d.

Prekyba apyvartiniais taršos leidimais. 2010 m. ES ŠESD ATLPS išmetamųjų teršalų kiekis padidėjo, tačiau buvo gerokai mažesnis nei prieš krizę

Remiantis iš valstybių narių registrų gaunama informacija, per praėjusius metus ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ES ŠESD ATLPS) įrenginių išmetamas ŠESD kiekis padidėjo daugiau kaip 3 %.

Už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard sakė: „2010 m. padidėjęs išmetamųjų teršalų kiekis rodo, kad ekonomika atsigauna, tačiau net ir dabar iš ŠESD ATLPS įrenginių išmetamų ŠESD kiekis yra daug mažesnis negu nustatytoji 2008–2012 m. prekybos laikotarpio riba. Duomenys taip pat rodo, kad tam tikruose pramonės sektoriuose toliau kaupiamas apyvartinių taršos leidimų perteklius, kad juos būtų galima parduoti trečiuoju prekybos laikotarpiu, prasidėsiančiu 2013 m. Taigi matyti, kad prekyba apyvartiniais taršos leidimais įmonėms teikia įvairių galimybių ir kad kitame šios sistemos etape bus galima mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ne per didelėmis ekonominėmis sąnaudomis.“

2010 m. išmetamųjų teršalų duomenys

ES ŠESD ATLPS taikoma daugiau kaip 12 000 elektrinių ir gamybos įrenginių 27 ES valstybėse narėse, Norvegijoje ir Lichtenšteine. Patikrinus visų iš šių įrenginių išmestų teršalų duomenis1 nustatyta, kad per praėjusius metus išmesta 1 932 mlrd. CO2 ekvivalento tonų, t. y. 3 % daugiau negu 2009 m.

Toks išmetamųjų teršalų kiekio padidėjimas atitinka dar prieš paskelbiant duomenis daugelio numatytą scenarijų ir analitikų prognozes. Minėtas padidėjimas gali būti siejamas su ekonomikos atsigavimu po nuosmukio, lėmusio ypatingą 11,6 % išmetamųjų teršalų kiekio sumažėjimą 2009 m.

Vis dėlto tikėtina, kad išmetamųjų teršalų kiekio padidėjimas yra gerokai mažesnis nei atsigavusi šių įrenginių gamybos apimtis, nes 2010 m. vidutinis pramonės gamybos indeksas ES–27 padidėjo 6,7 %, palyginti su 2009 m.2

Aukštas taisyklių laikymosi lygis

Įmonės labai laikosi ES ŠESD ATLPS taisyklių. Tik 2 % šios sistemos įrenginių veiklos vykdytojų iki nustatyto termino – 2011 m. balandžio 30 d. – negrąžino apyvartinių taršos leidimų, kuriais turėjo kompensuoti 2010 m. iš jų įrenginių išmestas ŠESD. Daugelis šių įrenginių yra smulkūs įrenginiai, o bendras iš jų išmestų ŠESD kiekis nesudaro nė 2 % visų ŠESD, kurioms taikoma ES ŠESD ATLPS. 3 % įrenginių veiklos vykdytojų iki to paties termino nenurodė patikrinto 2010 m. išmetamųjų teršalų kiekio.

Daugiau naudojamasi tarptautiniais kreditais

Nuo 2008 m. įrenginių veiklos vykdytojai gali dalį iš jų įrenginių išmestų teršalų kompensuoti grąžindami tarptautinius išmetamųjų ŠESD kiekio mažinimo kreditus, įgytus taikant Kioto protokole numatytus lanksčiuosius mechanizmus. 2008–2010 m. PTMV3 sudarė 4,7 % visų grąžintų atsiskaitymo už išmestas ŠESD vienetų. 51 % jų įgyta vykdant projektus Kinijoje, 20 % Indijoje, 16 % Pietų Korėjoje ir 7 % Brazilijoje. Likę 6 % šių vienetų įgyti įgyvendinus projektus dar 20-yje šalių.

Nuo 2008 m. TMV4 tesudarė 0,4 % grąžintų vienetų. Bendras nuo 2008 m. grąžintų PTMV ir TMV kiekis sudaro apie 21 % viso 2008–2012 m. prekybos laikotarpiu leidžiamo kreditų skaičiaus (apie 1,4 mlrd. kreditų).

II etapu (2008–10 m.) grąžintų vienetų skaičius

5 937 783 272

100,0%

PTMV ir TMV

300 670 8725

5,1%

Nemokami arba aukcione įsigyti apyvartiniai taršos leidimai

5 637 112 400

94,9%

Pagrindiniai faktai

Antrasis ES ŠESD ATLPS prekybos laikotarpis prasidėjo 2008 m. sausio 1 d. Jo trukmė – penkeri metai (iki 2012 m. gruodžio 31 d.). Šis laikotarpis sutampa su laikotarpiu, per kurį pramoninės šalys turi įvykdyti pagal Kioto protokolą prisiimtus įsipareigojimus. Trečiuoju prekybos laikotarpiu, kuris prasidės 2013 m. sausio 1 d. ir baigsis 2020 m., bus taikoma iš esmės reformuota ES ŠESD ATLPS. Teisės aktas, kuriuo pakeista ES ŠESD ATLPS direktyva nustatant persvarstytas jos taisykles, taikytinas po 2012 m. iki 2020 m. ir vėliau, priimtas 2009 m. balandžio 23 d. kaip ES klimato kaitos ir energetikos teisės aktų paketo dalis (IP/09/628).

ES ŠESD ATLPS direktyvoje reikalaujama, kad įrenginių veiklos vykdytojai valstybių narių registruose nurodytų kiekvienų metų patikrintus išmetamųjų teršalų duomenis. 2010 m. duomenys Bendrijos nepriklausomų sandorių žurnale (BNSŽ) viešai paskelbti 2011 m. balandžio 1 d. Nuo gegužės 16 d. jame taip pat bus galima rasti taisyklių laikymosi duomenis, iš kurių galima spręsti, ar įrenginių veiklos vykdytojai įvykdė savo įpareigojimus grąžinti patikrintą per praėjusius metus išmestų ŠESD kiekį atitinkantį apyvartinių taršos leidimų skaičių.

Daugiau informacijos

BNSŽ (angl. CITL) interneto svetainė

http://ec.europa.eu/environment/ets/

Registrams skirtas puslapis Klimato politikos generalinio direktorato svetainėje (EUROPOS portale)

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm

Persvarstyta ES ŠESD ATLPS direktyva ir dažniausiai užduodami klausimai

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/ets_post2012_en.htm

Priedas

MS

Allocation

Verified Emission (1)

Year 2009

Year 2010

Year 2009

Year 2010

No of Installations

Austria

31.864.806

32.612.313

27.283.950

30.916.759

225

Belgium

56.797.576

55.968.339

46.206.938

50.103.979

362

Bulgaria

40.578.499

35.186.005

31.997.215

33.496.716

145

Cyprus(2)

4.815.090

5.371.033

84.286

0

13

Czech Rep

85.902.427

86.219.063

73.757.440

75.579.502

422

Germany

392.298.971

400.535.778

428.180.008

454.718.053

1986

Denmark

23.912.314

23.906.256

25.461.030

25.266.343

406

Estonia

11.855.527

11.855.527

10.322.875

14.421.275

54

Spain

150.990.564

150.623.015

136.931.407

121.493.412

1130

Finland

37.071.449

37.926.007

34.289.536

41.300.761

656

France

128.665.409

135.130.876

111.072.187

114.696.993

1125

UK

217.028.432

220.649.151

231.936.035

237.427.775

1136

Greece(2)

63.246.705

64.649.046

63.661.572

59.939.996

160

Hungary

23.917.066

25.685.698

22.401.259

22.995.066

271

Ireland

19.971.563

21.034.103

17.215.223

17.356.018

124

Italy

203.972.455

199.969.821

184.799.623

191.489.539

1192

Liechtenstein(2)

19.497

17.622

13.379

1.796

2

Lithuania

7.573.712

8.160.865

5.786.742

6.393.952

115

Luxemburg

2.488.229

2.488.433

2.181.694

2.252.662

15

Latvia

3.532.491

3.529.165

2.489.797

3.240.172

112

Malta

2.121.453

2.159.360

1.897.113

1.878.307

2

Netherlands

83.834.170

84.843.281

81.069.057

84.429.648

443

Norway

7.957.234

7.993.377

19.216.690

19.333.291

119

Poland

200.957.640

205.349.523

190.970.170

199.726.907

936

Portugal

30.505.835

32.650.832

28.260.550

24.167.190

280

Romania

73.711.219

74.939.089

48.597.209

47.334.968

271

Sweden

21.104.158

23.537.861

17.480.399

22.661.193

813

Slovenia

8.216.051

8.211.776

8.067.023

8.129.863

100

Slovak Rep

32.476.719

32.356.123

21.595.209

21.698.625

200

TOTAL

1.967.387.261

1.993.559.338

1.873.225.616

1.932.450.761

12815

(1) Verified emissions for all installations with open or closed accounts in CITL (i.e. including new entrants and closed installations). As the CITL is constantly receiving information (including corrections of verified emissions data, new entrants and closures), aggregations carried out after 30 April 2010 might give a different result

(2) 2010 Verified emissions for Cyprus and Liechtenstein and Greece are not complete

1 :

2010 m. patikrinti Kipro įrenginių išmetamųjų teršalų duomenys dar nepateikti.

2 :

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-14022011-AP/EN/4-14022011-AP-EN.PDF

3 :

Pagal Kioto protokole numatytą Švarios plėtros mechanizmą (ŠPM) vykdant projektus, kuriais mažinamas išmetamųjų ŠESD kiekis, įgyjami kreditai, vadinami patvirtintais išmetamųjų teršalų mažinimo vienetais (PTMV).

4 :

Išmetamųjų teršalų mažinimo vienetai (TMV) – tai kreditai, įgyti įgyvendinant ŠESD kiekio mažinimo projektus pagal Kioto protokole numatytą Bendro įgyvendinimo mechanizmą.

5 :

Bendras už 2010 m. grąžintų PTMV ir TMV skaičius yra 136 978 618 – tai atitinka 7,1 % visų laikantis nustatytų taisyklių už 2010 m. grąžintų vienetų skaičiaus.


Side Bar