Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/581

Brüsszel, 2011. május 17.

Kibocsátáskereskedelem: 2010-ben nőtt a kibocsátás mértéke az uniós rendszeren belül, de még így sem közelíti meg a válság előtti szintet

A tagállamok kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeiben szereplő adatok szerint az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerében (EU ETS) részt vevő ágazatok üvegházhatást okozó gázkibocsátása tavaly több mint 3%-kal nőtt.

Connie Hedegaard, az éghajlat-politikáért felelős biztos így nyilatkozott: „A 2010-ben tapasztalt kibocsátásnövekedés a gazdaság élénkülését tükrözi, de a kibocsátás szintje még a gazdaság helyreállását követően is jóval a 2008–2012 közötti időszakra meghatározott kibocsátási határértékeken belül marad. A statisztikákból az is látszik, hogy bizonyos ipari ágazatoknál továbbra is egységtöbblet képződik, amellyel a 2013-ban kezdődő harmadik kereskedési időszakban lehet majd kereskedni. A helyzet jól illusztrálja azt a rugalmasságot, amelyet a kibocsátáskereskedelmi rendszer kínál a vállalkozásoknak, de az is bizonyos, hogy a következő szakaszban ésszerű gazdasági ráfordítás mellett többet is lehet tenni a kibocsátáscsökkentés érdekében."

A kibocsátás 2010. évi adatai

Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének hatálya alá több mint 12 000 erőmű és gyártóüzem tartozik a 27 uniós tagállamban, Norvégiában és Liechtensteinben. Ezen létesítmények hitelesített üvegházhatásúgáz-kibocsátása1 a tavalyi évben 1932 milliárd tonna szén-dioxid-egyenérték volt, ami mintegy 3%-kal meghaladja a 2009-es szintet.

A kibocsátásnövekedés megfelelt az általános várakozásoknak, erre már az adatok közzététele előtt számítottak az elemzők. Oka a recessziót követő gazdasági élénkülésben keresendő, előzőleg 2009-ben a válság hatására a kibocsátás mennyisége rendkívüli módon, 11,6%-kal esett.

A növekedés mértéke azonban várhatóan jóval az érintett létesítmények teljesítményében bekövetkezett visszaesés mértéke alatt marad, figyelembe véve, hogy az EU-27-ben az átlagos ipari termelési index 2010-ben az előző évhez viszonyítva 6,7%-kal nőtt2.

Nagyfokú szabályszerűség

A vállalkozások nagymértékben teljesítették az EU ETS szabályait. A rendszerben részt vevő létesítményeknek mindössze 2%-a nem tudta átadni a 2011. április 30-i határidőre a 2010. évi kibocsátását ellentételező egységeit. Ezek általában kisebb létesítmények, amelyek együttesen alig adják az EU ETS hatálya alá tartozó kibocsátások 2%-át. A létesítmények 3%-a nem tudott az említett határidőre benyújtani hitelesített kibocsátási adatokat a 2010. évre vonatkozóan.

A nemzetközi kibocsátási egységek nagyobb arányú használata

2008 óta a létesítmények kibocsátásaik egy részét a Kiotói Jegyzőkönyv rugalmas mechanizmusai nyomán rendelkezésre álló nemzetközi kibocsátáscsökkentési egységek átadásával is ellentételezhetik. A 2008–2010 közötti időszakban az összes átadott egység 4,7%-a volt igazolt kibocsátáscsökkentési egység (CER)3. Ezek mintegy 51%-a Kínából, 20%-a Indiából, 16%-a Dél-Koreából és 7%-a Brazíliából származott, miközben a fennmaradó 6%-on további 20 ország osztozott.

2008 óta az összes átadott egységnek mindössze 0,4%-a volt kibocsátáscsökkentési egység (ERU)4. CER és ERU egységek átadásával 2008 óta a 2008–2012 közötti kereskedési időszakra engedélyezett mintegy 1,4 milliárd kibocsátási egység durván 21%-a esetében éltek.

A II. szakaszban történt kibocsátásokat ellentételező összes átadás 2008 és 2010 között

5 937 783 272

100,0%

CER és ERU

300 670 8725

5,1%

Ingyenesen kiosztott vagy árverésen vásárolt kibocsátási egységek

5 637 112 400

94,9%

Előzmények

Az EU ETS második kereskedési időszaka 2008. január 1-jén kezdődött és öt évig, 2012. december 31-ig tart. Az időszak egybeesik a Kiotói Jegyzőkönyv első kvótavállalási időszakával, melynek folyamán az iparosodott országoknak teljesíteniük kell a kitűzött kibocsátási célértékeket. Az EU ETS jelentősen megújul a harmadik kereskedési időszakra, amely 2013. január 1-jén veszi kezdetét és egészen 2020-ig tart. Az uniós kibocsátáskereskedelmi irányelvet felülvizsgáló jogszabályt, amely a 2012-től 2020-ig tartó időszakra és azon túlmutatva rögzíti az ETS módosított szabályait, 2009. április 23-án fogadták el a jogalkotók az integrált energiaügyi és éghajlat-változási csomag (IP/09/628) részeként.

Az EU ETS értelmében a létesítményeknek évente be kell számolniuk hitelesített kibocsátási adataikról, melyeket a tagállamok kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékükben rögzítenek. A 2010. évre vonatkozó adatok 2011. április 1-jén nyilvánosan elérhetővé váltak a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben (CITL). Ez év május 16-át követően a CITL megfelelésre vonatkozó információkat is közöl, például megadja, hogy a létesítmények kötelezettségeiknek megfelelően átadták-e az előző évi hitelesített kibocsátásaikkal egyenértékű kibocsátási egységeket.

További információk:

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv weboldala:

http://ec.europa.eu/environment/ets/

Az Éghajlat politikai Főigazgatóság jegyzékeket tartalmazó weboldalai az EUROPA-portálon:

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm

A felülvizsgált ETS és a gyakran feltett kérdések:

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/ets_post2012_en.htm

Melléklet

Tagállam

Kvóták kiosztása

Hitelesített kibocsátás (1)

2009-es év

2010-es év

2009-es év

2010-es év

A létesítmények száma

Ausztria

31 864 806

32 612 313

27 283 950

30 916 759

225

Belgium

56 797 576

55 968 339

46 206 938

50 103 979

362

Bulgária

40 578 499

35 186 005

31 997 215

33 496 716

145

Ciprus (2)

4 815 090

5 371 033

84 286

0

13

Cseh Közt.

85 902 427

86 219 063

73 757 440

75 579 502

422

Németország

392 298 971

400 535 778

428 180 008

454 718 053

1986

Dánia

23 912 314

23 906 256

25 461 030

25 266 343

406

Észtország

11 855 527

11 855 527

10 322 875

14 421 275

54

Spanyolország

150 990 564

150 623 015

136 931 407

121 493 412

1130

Finnország

37 071 449

37 926 007

34 289 536

41 300 761

656

Franciaország

128 665 409

135 130 876

111 072 187

114 696 993

1125

Egyesült Királyság

217 028 432

220 649 151

231 936 035

237 427 775

1136

Görögország (2)

63 246 705

64 649 046

63 661 572

59 939 996

160

Magyarország

23 917 066

25 685 698

22 401 259

22 995 066

271

Írország

19 971 563

21 034 103

17 215 223

17 356 018

124

Olaszország

203 972 455

199 969 821

184 799 623

191 489 539

1192

Liechtenstein (2)

19 497

17 622

13 379

1 796

2

Litvánia

7 573 712

8 160 865

5 786 742

6 393 952

115

Luxemburg

2 488 229

2 488 433

2 181 694

2 252 662

15

Lettország

3 532 491

3 529 165

2 489 797

3 240 172

112

Málta

2 121 453

2 159 360

1 897 113

1 878 307

2

Hollandia

83 834 170

84 843 281

81 069 057

84 429 648

443

Norvégia

7 957 234

7 993 377

19 216 690

19 333 291

119

Lengyelország

200 957 640

205 349 523

190 970 170

199 726 907

936

Portugália

30 505 835

32 650 832

28 260 550

24 167 190

280

Románia

73 711 219

74 939 089

48 597 209

47 334 968

271

Svédország

21 104 158

23 537 861

17 480 399

22 661 193

813

Szlovénia

8 216 051

8 211 776

8 067 023

8 129 863

100

Szlovák Köztársaság

32 476 719

32 356 123

21 595 209

21 698 625

200

ÖSSZESEN

1 967 387 261

1 993 559 338

1 873 225 616

1 932 450 761

12815

(1) A CITL-ben új vagy lezárt számlával rendelkező összes létesítmény (köztük az új belépők és a bezárt létesítmények) hitelesített kibocsátása. Mivel a CITL folyamatosan frissül (például a hitelesített kibocsátások helyreigazításainak, az új belépőknek és a létesítménybezárásoknak az adataival), a 2010. április 30. után végzett összesítést követően eltérő eredmények is születhetnek.

(2) A 2010. évi hitelesített kibocsátások adatai Ciprus, Liechtenstein és Görögország esetében még hiányosak.

1 :

A ciprusi létesítmények kibocsátásával kapcsolatban még nem állnak rendelkezésre hitelesített adatok a 2010. évről.

2 :

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-14022011-AP/EN/4-14022011-AP-EN.PDF

3 :

A Kiotói Jegyzőkönyvben létrehozott tiszta fejlesztési mechanizmus (CDM) révén kibocsátást csökkentő projektek nyomán ún. igazolt kibocsátáscsökkentési egységek (CER) jönnek létre.

4 :

Az ERU a Kiotói Jegyzőkönyv együttes végrehajtási (JI) mechanizmusa révén kibocsátást csökkentő projektek nyomán létrejövő egységek neve.

5 :

A megfelelés érdekében 2010-ben összesen 136 978 618 CER és ERU egység átadására került sor, ami a 2010-ben megfelelés céljából átadott összes egység 7,1%-ának felel meg.


Side Bar