Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/581

Bryssel 17. toukokuuta 2011

EU:n päästökauppajärjestelmän laitosten päästöt vuoden 2010 kasvusta huolimatta reilusti alle taantumaa edeltävän ajan

Jäsenmaiden rekisterien toimittamien tietojen mukaan EU:n päästökauppajärjestelmään (EU ETS) kuuluvien laitosten kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat viime vuonna yli kolme prosenttia.

”Päästöjen kasvu vuonna 2010 johtuu talouden elpymisestä. Talouden normalisoitumisesta huolimatta EU:n päästökauppajärjestelmän laitosten päästöt ovat edelleen reilusti alle päästökauppakaudelle 2008–2012 asetetun päästökaton. Luvut osoittavat, että tietyt teollisuuden alat keräävät edelleen ylimääräisiä päästöoikeuksia käydäkseen niillä kauppaa vuonna 2013 alkavalla päästökauppakaudella. Tämä osoittaa, että päästökauppa tarjoaa yrityksille joustoa, ja vahvistaa myös sen, että päästöjä voidaan edelleen vähentää seuraavassa vaiheessa kohtuullisin taloudellisin kustannuksin”, totesi ilmastotoimista vastaava komissaari Connie Hedegaard.

Vuotta 2010 koskevat päästötiedot

EU ETS:ään kuuluu yli 12 000 voima- ja tuotantolaitosta EU:n 27 jäsenvaltiossa, Norjassa ja Liechtensteinissa. Näiden laitosten1 kasvihuonekaasujen todennetut päästöt olivat viime vuonna yhteensä 1 932 miljardia hiilidioksidiekvivalenttitonnia eli 3 prosenttia vuoden 2009 tasoa suuremmat.

Päästöjen kasvuvauhti on ennen tietojen julkistamista laajalti esillä olleiden odotusten ja analyyttisten ennusteiden mukainen. Kasvun voidaan katsoa johtuvan talouden elpymisestä. Lama aiheutti vuonna 2009 päästöjen vähenemisen poikkeuksellisesti 11,6 prosentilla. Päästöjen kasvu on kuitenkin todennäköisesti merkittävästi pienempi kuin kyseessä olevien laitosten tuotannon kasvu ottaen huomioon, että teollisuustuotannon indeksi EU:n 27 jäsenvaltiossa nousi
6,7 prosenttia vuonna 2010 vuodesta 20092.

Sääntöjä noudatettu hyvin

Laitokset ovat noudattaneet EU ETS:än sääntöjä erittäin hyvin. Ainoastaan kaksi prosenttia osallistuvista laitoksista ei palauttanut kaikkia vuoden 2010 päästöjään vastaavaa määrää päästöoikeuksia 30. huhtikuuta 2011 olleeseen määräaikaan mennessä. Nämä laitokset ovat tyypillisesti pieniä, ja niiden päästöt ovat yhteensä alle kaksi prosenttia EU ETS:ään kuuluvista päästöistä. Kolme prosenttia laitoksista ei toimittanut samaan määräaikaan mennessä tietoja todennetuista päästöistään vuonna 2010.

Kansainvälisten hyvitysten käyttö lisääntyy

Vuodesta 2008 alkaen laitokset ovat voineet palauttaa Kioton joustomekanismien kautta tuotettuja kansainvälisiä päästövähennyshyvityksiä omien päästöjensä kuittaamiseksi. Sertifioitujen päästövähennysten3 (CER) osuus oli 4,7 prosenttia kaikista vuosina 2008–2010 tehdyistä palautuksista. Noin 51 prosenttia näistä on peräisin Kiinasta, 20 prosenttia Intiasta, 16 prosenttia Etelä-Koreasta ja 7 prosenttia Brasiliasta. Jäljelle jäävä kuusi prosenttia on peräisin 20:sta muusta maasta.

Päästövähennysyksiköitten (ERU)4 osuus on ollut vuodesta 2008 lähtien vain
0,4 prosenttia. Vuodesta 2008 alkaen palautettujen CER:ien ja ERU:iden osuus on noin 21 prosenttia siitä 1,4 miljardin hyvityksen määrästä, joka voidaan käyttää päästökauppakaudella 2008–2012.

Palautukset yhteensä vaiheen II päästöjen osalta 2008–2010

5 937 783 272

100,0%

CER + ERU

300 670 8725

5,1%

Ilmaiseksi jaetut päästöoikeudet tai huutokaupoista ostetut päästöoikeudet

5 637 112 400

94,9%

Tausta

Toinen päästökauppakausi alkoi 1. tammikuuta 2008, ja se kestää viisi vuotta eli
31.
joulukuuta 2012 saakka. Tämä ajanjakso on sama kuin se ajanjakso, jonka aikana teollisuusmaiden on saavutettava Kioton pöytäkirjan mukaiset päästötavoitteensa. EU:n päästökauppajärjestelmää uudistetaan huomattavasti kolmatta päästökauppakautta varten, joka alkaa 1. tammikuuta 2013 ja kestää vuoteen 2020 saakka. Päästökauppadirektiiviä muuttava lainsäädäntö annettiin osana EU:n ilmasto- ja energiapakettia 23. huhtikuuta 2009 (IP/09/628). Siinä vahvistetaan järjestelmän tarkistetut säännöt vuosille 2013–2020 ja myöhemmälle ajalle.

EU ETS:än mukaisesti laitosten on toimitettava todennettuja päästöjään koskevat tiedot vuosittain jäsenvaltion rekistereihin. Vuotta 2010 koskevat tiedot tulivat yleisesti saataville yhteisön riippumattomassa tapahtumalokissa (CITL) 1. huhtikuuta 2011. Tapahtumalokissa on 16. toukokuuta alkaen esillä myös sääntöjen noudattamista koskevat tiedot ja tiedot siitä, ovatko laitokset noudattaneet vaatimuksiaan ja palauttaneet viime vuoden todennettuja päästöjään vastaavan määrän päästöoikeuksia.

Lisätietoja:

Yhteisön riippumattoman tapahtumalokin verkkosivut:

http://ec.europa.eu/environment/ets/

Ilmastotoimien pääosaston rekisterisivusto EUROPA-palvelimella:

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm

Tarkistettu päästökauppajärjestelmädirektiivi ja usein kysyttyjä kysymyksiä -osio:

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/ets_post2012_en.htm

Liite

MS

Allocation

Verified Emission (1)

Year 2009

Year 2010

Year 2009

Year 2010

No of Installations

Austria

31.864.806

32.612.313

27.283.950

30.916.759

225

Belgium

56.797.576

55.968.339

46.206.938

50.103.979

362

Bulgaria

40.578.499

35.186.005

31.997.215

33.496.716

145

Cyprus(2)

4.815.090

5.371.033

84.286

0

13

Czech Rep

85.902.427

86.219.063

73.757.440

75.579.502

422

Germany

392.298.971

400.535.778

428.180.008

454.718.053

1986

Denmark

23.912.314

23.906.256

25.461.030

25.266.343

406

Estonia

11.855.527

11.855.527

10.322.875

14.421.275

54

Spain

150.990.564

150.623.015

136.931.407

121.493.412

1130

Finland

37.071.449

37.926.007

34.289.536

41.300.761

656

France

128.665.409

135.130.876

111.072.187

114.696.993

1125

UK

217.028.432

220.649.151

231.936.035

237.427.775

1136

Greece(2)

63.246.705

64.649.046

63.661.572

59.939.996

160

Hungary

23.917.066

25.685.698

22.401.259

22.995.066

271

Ireland

19.971.563

21.034.103

17.215.223

17.356.018

124

Italy

203.972.455

199.969.821

184.799.623

191.489.539

1192

Liechtenstein(2)

19.497

17.622

13.379

1.796

2

Lithuania

7.573.712

8.160.865

5.786.742

6.393.952

115

Luxemburg

2.488.229

2.488.433

2.181.694

2.252.662

15

Latvia

3.532.491

3.529.165

2.489.797

3.240.172

112

Malta

2.121.453

2.159.360

1.897.113

1.878.307

2

Netherlands

83.834.170

84.843.281

81.069.057

84.429.648

443

Norway

7.957.234

7.993.377

19.216.690

19.333.291

119

Poland

200.957.640

205.349.523

190.970.170

199.726.907

936

Portugal

30.505.835

32.650.832

28.260.550

24.167.190

280

Romania

73.711.219

74.939.089

48.597.209

47.334.968

271

Sweden

21.104.158

23.537.861

17.480.399

22.661.193

813

Slovenia

8.216.051

8.211.776

8.067.023

8.129.863

100

Slovak Rep

32.476.719

32.356.123

21.595.209

21.698.625

200

TOTAL

1.967.387.261

1.993.559.338

1.873.225.616

1.932.450.761

12815

(1) Verified emissions for all installations with open or closed accounts in CITL (i.e. including new entrants and closed installations). As the CITL is constantly receiving information (including corrections of verified emissions data, new entrants and closures), aggregations carried out after 30 April 2010 might give a different result

(2) 2010 Verified emissions for Cyprus and Liechtenstein and Greece are not complete

1 :

Kyproksessa sijaitsevat laitokset eivät ole vielä ilmoittaneet vuoden 2010 todennettuja päästöjään.

2 :

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-14022011-AP/EN/4-14022011-AP-EN.PDF

3 :

Sertifioidut päästövähennykset (CER) ovat Kioton pöytäkirjan puhtaan kehityksen mekanismin päästövähennyshankkeista saatavia hyvityksiä.

4 :

Päästövähennysyksiköt (ERU) ovat Kioton pöytäkirjan yhteistoteutusmekanismin päästövähennyshankkeista saatavia hyvityksiä.

5 :

Vuonna 2010 palautettiin 136 978 618 CER:iä ja ERU:a, mikä vastaa 7,1 prosenttia kaikista vuonna 2010 sääntöjen noudattamiseksi palautetuista päästöoikeuksista.


Side Bar