Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/581

Brüssel, 17 mai 2011

Heitkogustega kauplemine: ELi HKSi heitkogused suurenesid 2010. aastal, kuid jäävad tublisti alla kriisieelset taset

ELi heitkogustega kauplemise süsteemis (HKS) osalevate ettevõtete heitkogused suurenesid liikmesriikide registrite andmetel möödunud aastal üle 3%.

Kliimameetmete volinik Connie Hedegaard ütles: „Heitkoguste suurenemine 2010. aastal kajastab majanduse elavnemist, kuid isegi pärast majanduse normaliseerumist jäävad ELi HKSi heitkogused tublisti alla 2008–2012 kauplemisperioodiks kehtestatud piirmäära. Andmetest on näha ka see, et mõned tööstussektorid jätkavad kvootide ülejäägi kogumist, et nendega kaubelda 2013. aastal algaval kolmandal kauplemisperioodil. See asjaolu tõstab esile paindlikkust, mida heitkogustega kauplemine pakub käitistele, ning kinnitab, et järgmises etapis on võimalik teha veelgi rohkem heitkoguste vähendamiseks mõistlike majanduslike kulutustega.”

2010. aasta heitkoguste andmed

ELi HKS hõlmab üle 12 000 elektrijaama ja tööstuskäitise 27 liikmesriigis, Norras ja Liechtensteinis. Möödunud aastal ulatusid nende käitiste1 tõendatud heitkogused 1 932 miljardi tonni CO2-ekvivalendini, mis on ligikaudu 3% rohkem kui 2009. aastal.

Heitkoguste suurenemine vastab laialt levinud ootustele ja prognoosidele, mis analüütikud tegid enne andmete avalikustamist. Suurenemist võib seostada majanduse elavnemisega pärast langust, mis põhjustas heitkoguste erakorralise 11,6-protsendilise vähenemise 2009. aastal.

See suurenemine on tõenäoliselt siiski oluliselt väiksem kui tagasilöök asjaomaste käitiste toodangus, võttes arvesse, et EL 27 keskmine tööstustoodangu indeks suurenes 2010. aastal 6,7% võrreldes 2009. aastaga2.

Nõudeid järgitakse hästi

Ettevõtted on ELi HKSi eeskirju väga hästi täitnud. Ainult 2% süsteemis osalevatest käitistest ei tagastanud saastekvoote, mis katsid kõik nende 2010. aasta heitkogused, tähtajaks, 30. aprilliks 2011. Enamasti on need väikesed käitised ning nende arvele langeb kokku vähem kui 2% ELi HKSiga hõlmatud heitkogustest. 3% käitistest ei esitanud tõendatud heitkoguste andmeid 2010. aasta kohta eespool nimetatud tähtajaks.

Rahvusvaheliste arvestusühikute kasutamine suurenes

Alates 2008. aastast võivad käitised tagastada rahvusvahelisi heitkoguste vähendamise ühikuid Kyoto protokolli paindlike mehhanismide kaudu, et korvata osa oma heitkogustest. THVde3 (tõendatud heitkoguste vähendamise ühik) arvele langes 4,7% kõigist aastatel 2008–2010 toimunud tagastamistest. Umbes 51% neist pärines Hiinast, 20% Indiast, 16% Lõuna-Koreast ja 7% Brasiiliast, ülejäänud 6% langes muu 20 riigi arvele.

HVÜde4 (heitkoguste vähendamise ühik) arvele langes ainult 0,4% kõigist tagastamistest, mis on toimunud alates aastast 2008. Alates 2008. aastast tagastatud THVde ja HVÜde osakaal kokku on ümmarguselt 21% neist umbes 1,4 miljardist ühikust, mis on lubatud kauplemisperioodiks aastateks 2008–2012.

Tagastamised kokku (II etapp 2008–2010)

5 937 783 272

100,0%

THVd ja HVÜd

300 670 8725

5,1%

Tasuta eraldatavad või oksjonil ostetud saastekvoodid

5 637 112 400

94,9%

Taustteave

ELi HKSi teine kauplemisperiood algas 1. jaanuaril 2008 ja kestab viis aastat, kuni 31. detsembrini 2012. See periood langeb kokku ajaga, mil tööstusriigid peavad saavutama Kyoto protokolli raames võetud heitkoguste vähendamise eesmärgid. Kolmandaks kauplemisperioodiks, mis algab 1. jaanuaril 2013 ja kestab aastani 2020, reformitakse ELi HKSi põhjalikult. Õigusakt, millega vaadati läbi heitkogustega kauplemise direktiiv, võeti vastu 23. aprillil 2003 ühe osana ELi kliimamuutuste ja energeetikapaketist (IP/09/628). Selles sätestati HKSi muudetud eeskirjad aastateks 2013–2020 ja pärast seda.

ELi HKSi raames peavad käitised iga aasta kohta esitama tõendatud heitkoguste andmed liikmesriikide registritele. Need andmed 2010. aasta kohta said 1. aprillil 2011 avalikkusele kättesaadavaks ELi tehingulogi (CITL) kaudu. Alates 16. maist on ELi tehingulogis näha ka vastavusandmed koos teabega selle kohta, kas ettevõtted on täitnud oma ülesanded tagastada möödunud aasta tõendatud heitkogustele vastavas koguses saastekvoote.

Täiendav teave

ELi tehingulogi koduleht:

http://ec.europa.eu/environment/ets/

Kliimameetmete peadirektoraadi registrite koduleht EUROPA kohta:

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm

Muudetud HKS ja korduma kippuvad küsimused:

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/ets_post2012_en.htm

Lisa

LR

Saastekvootide eraldamine

Tõendatud heitkogused (1)

Aasta 2009

Aasta 2010

Aasta 2009

Aasta 2010

Käitiste arv

Austria

31 864 806

32 612 313

27 283 950

30 916 759

225

Belgia

56 797 576

55 968 339

46 206 938

50 103 979

362

Bulgaaria

40 578 499

35 186 005

31 997 215

33 496 716

145

Küpros(2)

4 815 090

5 371 033

84 286

0

13

Tšehhi Vabariik

85 902 427

86 219 063

73 757 440

75 579 502

422

Saksamaa

392 298 971

400 535 778

428 180 008

454 718 053

1986

Taani

23 912 314

23 906 256

25 461 030

25 266 343

406

Eesti

11 855 527

11 855 527

10 322 875

14 421 275

54

Hispaania

150 990 564

150 623 015

136 931 407

121 493 412

1130

Soome

37 071 449

37 926 007

34 289 536

41 300 761

656

Prantsusmaa

128 665 409

135 130 876

111 072 187

114 696 993

1125

Ühendkuningriik

217 028 432

220 649 151

231 936 035

237 427 775

1136

Kreeka(2)

63 246 705

64 649 046

63 661 572

59 939 996

160

Ungari

23 917 066

25 685 698

22 401 259

22 995 066

271

Iirimaa

19 971 563

21 034 103

17 215 223

17 356 018

124

Itaalia

203 972 455

199 969 821

184 799 623

191 489 539

1192

Liechtenstein(2)

19 497

17 622

13 379

1 796

2

Leedu

7 573 712

8 160 865

5 786 742

6 393 952

115

Luksemburg

2 488 229

2 488 433

2 181 694

2 252 662

15

Läti

3 532 491

3 529 165

2 489 797

3 240 172

112

Malta

2 121 453

2 159 360

1 897 113

1 878 307

2

Madalmaad

83 834 170

84 843 281

81 069 057

84 429 648

443

Norra

7 957 234

7 993 377

19 216 690

19 333 291

119

Poola

200 957 640

205 349 523

190 970 170

199 726 907

936

Portugal

30 505 835

32 650 832

28 260 550

24 167 190

280

Rumeenia

73 711 219

74 939 089

48 597 209

47 334 968

271

Rootsi

21 104 158

23 537 861

17 480 399

22 661 193

813

Sloveenia

8 216 051

8 211 776

8 067 023

8 129 863

100

Slovakkia

32 476 719

32 356 123

21 595 209

21 698 625

200

KOKKU

1 967 387 261

1 993 559 338

1 873 225 616

1 932 450 761

12815

(1) Kõigi käitiste tõendatud heitkogused avatud või suletud kontol CITLis (st sealhulgas uued turule tulijad ja suletud käitised). Kuna CITL saab pidevalt teavet (sealhulgas tõendatud heitkoguste parandused, uued turule tulijad ja sulgemised) siis võivad pärast 30. aprilli 2010 tehtud summeerimine anda erineva tulemuse.

(2) Küprose, Liechtensteini ja Kreeka tõendatud heitkogused ei ole täielikud.

1 :

Küprose käitised ei ole 2010. aasta tõendatud heitkoguseid veel teatanud.

2 :

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-14022011-AP/EN/4-14022011-AP-EN.PDF

3 :

Kyoto protokolli ühisrakenduse mehhanismi raames teostatavate heitkoguste vähendamise projektidega luuakse arvestusühikuid, mis on tuntud kui tõendatud heitkoguste vähendamise ühikud (THVd).

4 :

Heitkoguste vähendamise ühik (HVÜ) on nimetus, mis on antud heitkoguse arvestusühikutele, mis on loodud heitkoguste vähendamise projektidega Kyoto protokolli ühisrakenduse mehhanismi raames.

5 :

2010. aastal vastavuse eesmärgil tagastatud THVsid ja HVÜsid on kokku 136 978 618, mis vastab 7,1%-le vastavuse eesmärgil tagastatud ühikule.


Side Bar