Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/580

Bruselj, 18. maja 2011

Komisija zbira mnenja o zmanjšanju uporabe plastičnih vrečk

Evropska komisija sprašuje javnost, kako bi bilo mogoče najbolje zmanjšati uporabo plastičnih nakupovalnih vrečk. Zanimalo jo bo, ali bi bila učinkovita uvedba pristojbin in obdavčitve oziroma ali bi bile boljše druge možnosti, na primer prepoved uporabe plastičnih vrečk na ravni EU. Poleg tega se bodo zbirala mnenja o povečanju prepoznavnosti biorazgradljive embalaže in spodbujanju zahtev glede biorazgradljivosti embalaže. Spletno posvetovanje je odprto do avgusta 2011.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Pred petdesetimi leti so bile plastične vrečke za enkratno uporabo skoraj nepoznane, danes pa se jih uporabi le za nekaj minut, nato pa desetletja onesnažujejo naše okolje. Vendar se družbene usmeritve razvijajo in veliko ljudi si želi spremembo. Zato proučujemo vse možnosti, vključno s prepovedjo uporabe plastičnih vrečk v vsej Evropi. Potrebujemo mnenja čim večjega števila ljudi, ki bodo dopolnila znanstvene analize1 in pomagala usmerjati politiko v zvezi s tem vprašanjem, ki uničuje naše okolje.“

Zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk

Povprečen evropski državljan uporabi vsako leto približno 500 plastičnih nakupovalnih vrečk, in večina se jih uporabi le enkrat. V letu 2008 se je v Evropi proizvedlo skupno 3,4 milijona ton plastičnih vrečk, kar ustreza teži več kot 2 milijonov osebnih avtomobilov. Plastične vrečke zaradi svoje majhne teže in velikosti pogosto niso predmet upravljanja z odpadki in končajo v morskem okolju, kjer je lahko potrebnih tudi več kot sto let, preden se dokončno razgradijo.

Nekatere države članice so že sprejele ukrepe za zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk s cenovnimi ukrepi, sporazumi z maloprodajnim sektorjem in prepovedjo uporabe določenih vrst vrečk, vendar posebni ukrepi na ravni EU ne obstajajo. Marca 2011 so okoljski ministri EU razpravljali o vplivu plastičnih vrečk na okolje in zaskrbljenost, ki so jo izrazili, kaže na potrebo po učinkovitem ukrepanju na ravni EU.

Večja prepoznavnost biorazgradljive embalaže

Namen posvetovanja je zbrati tudi mnenja o ustreznosti trenutnih zahtev glede primernosti za kompostiranje in biorazgradljivosti iz Direktive EU o embalaži. Direktiva ne omogoča jasnega razlikovanja med biorazgradljivimi proizvodi, ki naj bi se biološko razgradili pod naravnimi pogoji v okolju, in proizvodi, primernimi za kompostiranje, ki se biološko razgrajujejo le v industrijskih obratih za kompostiranje. Oglaševanje embalaže kot razgradljive, čeprav se pod naravnimi pogoji dejansko ne more biološko razgraditi, je lahko zavajajoče in prispeva k povečevanju količine odpadkov.

S posvetovanjem se zbirajo mnenja o okoljskih, družbenih in gospodarskih učinkih, ki bi jih lahko imeli ukrepi za izboljšanje zahtev glede biorazgradljivosti embalaže, vključno s prepoznavnostjo biorazgradljive embalaže pri potrošnikih.

Ozadje

Dolga življenjska doba plastičnih vrečk pomeni, da se trenutno samo v Sredozemskem morju nahaja približno 250 milijard plastičnih delcev skupne teže 500 ton. Ti delci lahko povzročijo zadušitev morskih organizmov, če jih po pomoti zaužijejo ali zamenjajo za hrano. Plastika se razkroji v majhne delce ter lahko zaradi vsebnosti dodatkov, kot so obstojna organska onesnaževala, zelo onesnažuje tla in plovne poti.

Dodatne informacije:

Na vprašanja v okviru posvetovanja lahko odgovorite na:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Več informacij o Direktivi 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži je na voljo na:

http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/index_en.htm

1 :

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/plastics.pdf.


Side Bar