Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/580

Brusel, 18. mája 2011

Komisia chce poznať vaše názory na zníženie používania plastových tašiek

Európska komisia sa pýta verejnosti, ako najlepšie znížiť používanie plastových nákupných tašiek. Chce vedieť, či by bolo účinné spoplatnenie a zdanenie, alebo či by bola lepšia iná možnosť, ako napríklad zákaz plastových nákupných tašiek na úrovni EÚ. Takisto  sa skúmajú názory na lepšie upozorňovanie na biologicky odbúrateľné obaly a či posilniť požiadavky na biologickú odbúrateľnosť obalov. On-line konzultácie budú prebiehať do augusta 2011.

Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: Pred päťdesiatimi rokmi sa o plastových taškách na jedno použitie takmer nechyrovalo - teraz ich používame pár minút a naše životné prostredie sa znečistí na desiatky rokov. Postoje spoločnosti sa však vyvíjajú a všeobecná túžba po zmene je viditeľná. To je dôvod, prečo sa pozeráme na všetky možnosti, vrátane celoeurópskeho zákazu plastových nákupných tašiek. Potrebujeme počuť názory čo najväčšieho počtu ľudí, aby sme tak doplnili naše vedecké analýzy1 a pomohli pripraviť politiku  vo veci, ktorá dusí naše životné prostredie.

Znižovanie používania plastových nákupných tašiek

Priemerný občan EÚ každý rok spotrebuje asi 500 plastových nákupných tašiek, väčšina z nich sa použije len raz. Celkový objem plastových nákupných tašiek vyrobených v Európe v roku 2008 bol 3,4 milióna ton, čo sa rovná hmotnosti viac než 2 miliónov osobných automobilov. Nízka hmotnosť a malé rozmery plastových tašiek spôsobujú, že často uniknú spracovaniu odpadu a skončia v morskom prostredí, kde ich konečný rozklad môže trvať stovky rokov.

Niektoré členské štáty na obmedzenie používania plastových nákupných tašiek prijali cenové opatrenia, uzatvorili dohody s maloobchodným sektorom a zakázali určité typy tašiek, ale žiadne konkrétne opatrenia na úrovni neexistujú. V marci 2011 ministri životného prostredia rokovali o vplyve plastových nákupných tašiek na životné prostredie a z ich obáv vyplynulo, že na úrovni EÚ je potrebné účinné opatrenie.

Väčšie zviditeľnenie biologicky odbúrateľných obalov

Cieľom tejto konzultácie je takisto zhromaždiť názory na primeranosť súčasných požiadaviek týkajúcich sa kompostovateľnosti a biologickej odbúrateľnosti uvedených v smernici EÚ o obaloch. Smernica neumožňuje jasné rozlíšenie medzi biologicky odbúrateľnými produktmi, ktoré by mali byť biologicky odbúrateľné v prirodzených podmienkach životného prostredia, a kompostovateľnými produktmi, ktoré biologicky odbúrateľné iba v priemyselných kompostovacích zariadeniach. Reklama na obal ako biologicky odbúrateľný, aj keď v skutočnosti biologicky odbúrateľný v prirodzených podmienkach nebude, môže byť zavádzajúca, a prispieva k hromadeniu odpadkov.

V rámci konzultácie sa zhromažďujú názory na environmentálne, sociálne a ekonomické dosahy, ktoré by mohli vyplynúť z opatrení na zlepšenie požiadaviek biologickej odbúrateľnosti obalov, vrátane upozornenia spotrebiteľov na biologicky odbúrateľné obaly.

Kontext:

Dlhá životnosť plastových tašiek spôsobuje, že v súčasnosti len v Stredozemnom mori pláva asi 250 miliárd plastových častíc, ktoré spolu vážia 500 ton. Tieto častice môžu spôsobiť udusenie ďalších morských živočíchov, ktoré ich môžu náhodne prehltnúť alebo omylom považovať za potravu. Plasty sa rozkladajú na malé čiastočky a majú vysoký potenciál kontaminovať pôdu a vodné cesty, pretože môžu obsahovať prísady, ako napr. perzistentné organické znečisťujúce látky.

Ďalšie informácie:

Do konzultácie sa možno zapojiť na:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Viac informácií o smernici 94/62/EHS o obaloch a odpadoch z obalov:

http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/index_en.htm

1 :

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/plastics.pdf


Side Bar