Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/580

Briselē, 2011. gada 18. maijā

Komisija grib uzzināt viedokļus par plastmasas maisiņu retāku izmantošanu

Eiropas Komisija aptaujā sabiedrību par to, kā vislabāk ierobežot plastmasas iepirkumu maisiņu izmantošanu. Varbūt labākos rezultātus dotu maksas un nodokļu iekasēšana? Vai varbūt labāk izmantot citas iespējas, piemēram, aizliegt plastmasas iepirkumu maisiņus visā ES? Tiek gaidīti viedokļi arī par bioloģiski noārdāma iepakojuma popularizēšanu un stingrākām bioloģiskās noārdīšanas prasībām iepakojumam. Tīmeklī ievietotā apspriešanās noritēs līdz 2011. gada augustam.

Eiropas Komisijas vides komisārs Janess Potočniks sacīja: Pirms piecdesmit gadiem par vienreizējās lietošanas plastmasas maisiņiem nebijām pat dzirdējuši. Šodien tos palietojam dažas minūtes un piesārņojam vidi uz vairākiem desmitiem gadu. Tomēr sabiedrības viedoklis attīstās, un patlaban aktuāla ir vēlme situāciju mainīt. Tāpēc mēs gribam izskatīt visas iespējas, tostarp plastmasas iepirkumu maisiņu aizliegšanu visā Eiropā. Lai panāktu politisko virzību, kas palīdzēs pārtraukt smacēt dabu, mums ir vajadzīgi pēc iespējas daudzu cilvēku viedokļi. Jūsu atsauksmes papildinās zinātnisko izpēti1.”

Samazināt plastmasas iepirkumu maisiņu izmantošanu

Ik gadu vidējais ES iedzīvotājs patērē apmēram 500 plastmasas iepirkumu maisiņu. Vairums no tiem tiek lietoti vienu reizi. 2008. gadā Eiropā kopā tika saražoti 3,4 miljoni tonnu plastmasas maisiņu, kas līdzinās vairāk nekā 2 miljonu vieglo automobiļu svaram. Tā kā plastmasas maisiņi ir mazi un viegli, bieži vien tie nemaz nenonāk atkritumu apsaimniekošanas centros, bet gan tiek ienesti jūrā, kur to noārdīšanās ilgst vairākus simtus gadu.

Dažās dalībvalstīs jau ir ieviesti pasākumi plastmasas iepirkumu maisiņu lietošanas ierobežošanai ― par maisiņiem ir jāmaksā, ir noslēgtas vienošanās ar mazumtirdzniecības sektoriem, daži maisiņu veidi ir aizliegti ―, bet ES līmenī konkrētas rīcības nav. 2011. gada martā ES vides ministri diskutēja par plastmasas iepirkumu maisiņu ietekmi uz vidi. Paustās bažas liecināja, ka ir vajadzīgi iedarbīgi ES mēroga pasākumi.

Bioloģiski noārdāma iepakojuma popularizēšana

Viens no apspriešanās mērķiem ir savākt viedokļus par pašreizējām kompostēšanas un bioloģiskās noārdīšanās īpašību prasībām ES iepakojuma direktīvā. Direktīvā nav skaidri nodalīti bioloģiski noārdāmi produkti, kas sadalās dabiskas vides apstākļos, un kompostējami produkti, kas bioloģiski sadalās tikai rūpnieciskās kompostēšanas iekārtās. Ja kā bioloģiski noārdāms tiek reklamēts produkts, kas faktiski nespēj bioloģiski sadalīties dabiskos apstākļos, patērētājs tiek maldināts un atkritumu daudzums vairojas.

Apspriešanās laikā tiks apkopoti komentāri par to, kādu ietekmi uz vidi, sociālo jomu un ekonomiku var izraisīt pasākumi, ar kuriem pilnveido bioloģiskās noārdīšanās prasības iepakojuma produktiem, tostarp bioloģiski noārdāma iepakojuma popularizēšana patērētāju vidū.

Pamatinformācija

Plastmasas maisiņu mūža ilguma dēļ tikai Vidusjūrā vien nu jau peld ap 250 miljardiem plastmasas daļiņu, kuru kopsvars sasniedz 500 tonnas. Jūras radības var aizrīties ar šīm daļiņām, tās norijot nejauši vai noturot par barību. Plastmasa sadalās sīkos gabaliņos un var piesārņot augsni un ūdensceļus, jo tai var būt pievienoti, piemēram, noturīgi organiskie piesārņotāji.

Papildinformācija:

Lai piedalītos apspriešanā, aizpildiet anketu

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Sīkāka informācija par Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu:

http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/index_en.htm

1 :

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/plastics.pdf.


Side Bar