Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/580

Briuselis, 2011 m. gegužės 18 d.

Komisija kviečia pareikšti nuomonę apie tai, kaip naudoti mažiau plastikinių maišelių

Europos Komisija klausia visuomenės, kaip geriausiai sumažinti plastikinių pirkinių maišelių naudojimą. Ar prievolė maišelius pirkti arba kitaip apmokestinti jų naudojimą būtų veiksminga priemonė? Ar geriau, pavyzdžiui, visoje ES uždrausti naudoti plastikinius pirkinių maišelius? Taip pat visuomenė kviečiama pasisakyti, kaip reikalauti didinti pakuočių biologinio skaidumo reikalavimus ir populiarinti biologiškai skaidžias pakuotes. Nuomone internetu galima pateikti iki 2011 m. rugpjūčio.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Prieš penkiasdešimt metų vienkartinis plastikinis maišelis buvo retenybė, o dabar kelias minutes juos panaudoję užteršiame savo aplinką dešimtmečiams. Tačiau visuomenės požiūris keičiasi, ir daugelis nori permainų. Todėl svarstome visas galimybes, net plastikinių maišelių uždraudimą Europoje. Spręsdami problemą, dėl kurios dūsta mūsų aplinka, norėtume naudotis ne tik mokslinėmis analizėmis1, bet ir sulaukti kuo daugiau europiečių nuomonių.

Plastikinių pirkinių maišelių naudojimo mažinimas

Kiekvienas Europos Sąjungos pilietis kasmet sunaudoja apie 500 plastikinių pirkinių maišelių ir daugumą iš jų panaudoja tik vieną kartą. 2008 m. Europoje iš viso pagaminta 3,4 mln. tonų plastikinių pirkinių maišelių – tiek, kiek sveria daugiau kaip 2 mln. lengvųjų automobilių. Būdami lengvi ir maži plastikiniai maišeliai dažnai patenka ne į atliekų rūšiavimo centrus, o į jūrą, kur jų irimo procesas gali trukti šimtus metų.

Kai kurios valstybės narės jau ėmėsi mažinti plastikinių pirkinių maišelių naudojimą: juos apmokestino, sudarė susitarimus su mažmeninės prekybos sektoriumi ar uždraudė tam tikrų tipų maišelius, tačiau ES lygmeniu jokių konkrečių priemonių nėra. 2011 m. kovą ES aplinkos ministrams aptariant plastikinių pirkinių maišelių poveikį aplinkai iškelti nerimą keliantys aspektai verčia imtis veiksmingų ES priemonių.

Didesnis biologiškai skaidžių pakuočių matomumas

Per konsultacijas taip pat siekiama surinkti nuomones, ar pakanka galiojančių ES Pakuočių direktyvos reikalavimų dėl kompostavimo ir biologinio skaidumo. Direktyvoje nėra aiškiai atskirti produktai, kurie biologiškai skaidosi gamtinėmis sąlygomis aplinkoje, ir kompostuojami produktai, biologiškai skaidūs tik pramoniniuose komposto gamybos įrenginiuose. Todėl reklama, neva pakuotė biologiškai skaidi, kai iš tikrųjų ji gamtinėmis sąlygomis biologiškai nesiskaido, gali klaidinti vartotojus ir prisidėti prie šiukšlių gausėjimo.

Per konsultacijas renkamos nuomonės, kaip padidinus pakuočių biologinio skaidumo ir biologiškai skaidžių pakuočių populiarinimo reikalavimus būtų paveikta aplinka, visuomenė ir ūkis.

Pagrindiniai faktai

Jau dabar vien Viduržemio jūroje plūduriuoja 250 mlrd. ilgai nesuyrančių plastikinių maišelių skutų, bendrai sveriančių 500 tonų. Jūrų gyvūnai, prariję plastiko daleles netyčia arba palaikę jas maistu, gali uždusti. Yrančiomis plastiko dalelėmis, kuriose būna priedų, pavyzdžiui, patvariųjų organinių teršalų, gali būti užterštas dirvožemis ir vandentakiai.

Daugiau informacijos

Konsultacijos vyksta adresu

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Daugiau informacijos apie Direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų rasite

http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/index_en.htm

1 :

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/plastics.pdf


Side Bar