Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/580

Bryssel 18. toukokuuta 2011

Kerro komissiolle, miten muovipussien käyttöä vähennettäisiin

Euroopan komissio pyytää kansalaisten näkemyksiä siitä, miten muovipussien käyttöä voitaisiin vähentää. Se haluaa tietää, olisiko muovipusseista kannettava maksu tai vero tehokas keino vai olisiko kenties parempi kieltää ne EU:ssa kokonaan. Mielipiteitä halutaan myös biohajoavien pakkausten tunnetuksi tekemisestä ja pakkausten biohajoavuusvaatimusten tiukentamisesta. Internetissä järjestettävä kuuleminen päättyy elokuussa 2011.

Ympäristökomissaari Janez Potočnik muistutti, että 50 vuotta sitten juuri kukaan ei ollut kuullutkaan kertakäyttöisistä muovipusseista, mutta tätä nykyä käytämme niitä vain muutaman minuutin ajan, jonka jälkeen ne jäävät ympäristöömme pilaantumaan vuosikymmeniksi. ”Yhteiskunnalliset asenteet ovat kuitenkin muuttumassa. Sen vuoksi haluamme tarkastella kaikkia vaihtoehtoja, kuten muovipussien kieltämistä koko EU:ssa. Haluamme mahdollisimman paljon mielipiteitä täydentämään jo tehtyjä tieteellisiä analyyseja1 ja kehittämään tämän alan toimintatapoja ympäristömme suojelemiseksi”, lisäsi Potočnik.

Muovipussien käytön vähentäminen

Jokainen EU:n kansalainen kuluttaa joka vuosi keskimäärin noin 500 muovipussia, joita useimmiten käytetään vain yhden kerran. Euroopassa tuotettiin muovipusseja vuonna 2008 yhteensä 3,4 miljoonaa tonnia, joka painoltaan vastaa yli kahta miljoonaa henkilöautoa. Koska muovipussit ovat pieniä ja kevyitä, ne jäävät usein jätehuollon ulkopuolelle ja päätyvät meriympäristöön, jossa niiden lopullinen hajoaminen voi kestää satoja vuosia.

Eräät jäsenvaltiot ovat jo vähentäneet muovipussien käyttöä perimällä niistä maksua, tekemällä sopimuksia vähittäiskauppasektorin kanssa tai kieltämällä tietyntyyppiset muovipussit, mutta EU:n tasolla tällaisia toimia ei ole toteutettu. EU:n ympäristöministerit keskustelivat maaliskuussa 2011 muovipussien ympäristövaikutuksista. Tässä yhteydessä todettiin, että EU:n tasolla on tarpeen toteuttaa tehokkaita toimia.

Biohajoavien pakkausten tunnetuksi tekeminen

Konsultaatiossa pyydetään näkemyksiä myös siitä, pidetäänkö EU:n pakkausdirektiivissä säädettyjä kompostointi- ja biohajoavuusvaatimuksia riittävinä. Direktiivissä ei selkeästi eroteta biohajoavia tuotteita, joiden olisi hajottava luonnossa, ja kompostoitavia tuotteita, jotka hajoavat ainoastaan kompostointilaitoksissa. Kuluttajia johdetaan harhaan, jos pakkausta mainostetaan biohajoavana, vaikka se ei itse asiassa hajoa luonnossa. Tämä johtaa roskaamisen lisääntymiseen.

Konsultaatiossa pyydetään kannanottoja ympäristövaikutuksista sekä sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista, joita pakkausten biohajoavuusvaatimusten tiukentaminen (kuten biohajoavien pakkausten tunnetuksi tekeminen kuluttajien keskuudessa) voisi aiheuttaa.

Taustaa

Muovipussien pitkäikäisyyden vuoksi pelkästään Välimeressä kelluu tällä hetkellä noin 250 miljardia muovihiukkasta, joiden yhteisöpaino on 500 tonnia. Nämä hiukkaset voivat saada merieläimet tukehtumaan, jos ne nielevät niitä vahingossa tai luulevat niitä ruuaksi. Muovi hajoaa pienen pieniksi hiukkasiksi, jotka suurella todennäköisyydellä saastuttavat maaperän ja vesiväylät, koska niissä voi olla hitaasti hajoavien orgaanisten yhdisteiden kaltaisia lisäaineita.

Lisätietoja:

Konsultaatioon voi osallistua seuraavalla sivustolla:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_fi.htm

Lisätietoja pakkauksista ja pakkausjätteistä annetusta direktiivistä 94/62/EY:

http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/index_en.htm

1 :

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/plastics.pdf


Side Bar