Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/580

Bruxelles, den 18. maj 2011

Hvordan kan vi mindske brugen af plastikposer?

EU-Kommissionen vil gerne høre borgernes meninger om, hvordan vi bedst kan mindske brugen af plastikbæreposer: Vil afgifter og beskatning være effektivt, eller er andre muligheder bedre, f.eks. et EU-forbud mod plastik­poser? Den hører også gerne meninger om, hvordan bionedbrydelige emballageprodukter kan gøres mere synlige på markedet, og om, hvorvidt der skal stilles strengere krav om, at emballage skal være bionedbrydelig. Høringen foregår over internettet og løber frem til august 2011.

"For halvtreds år siden var engangsplastikposer nærmest et ukendt fænomen", siger EU-kommissær for miljø Janez Potočnik, "nu bruger vi dem et par minutter og lader dem derpå forurene miljøet i årtier. Men holdningerne i samfundet er under udvikling og ønsket om ændringer udbredt. Derfor ser vi på alle muligheder, også forbud mod plastikbæreposer i hele EU. Vi har brug for synspunkter fra så mange mennesker som muligt til at supplere vores videnskabelige analyser1 og som hjælp til at sætte gang i politikken over for dette problem, der er ved at kvæle vores miljø."

Færre plastikposer

Hver EU-borger bruger årligt cirka 500 bæreposer af plastik, og de fleste af dem bruges kun én gang. I alt blev der i Europa produceret 3,4 millioner tons plastik­bæreposer i 2008 – regnet i vægt: mere end 2 millioner personbiler. Men hver især er plastikposerne så små og lette, at de tit slipper uden om affaldssystemerne og ender i havmiljøet, hvor de kan være flere hundrede år om at gå i opløsning.

Nogle medlemsstater har allerede sat ind for at mindske brugen af plastikbæreposer, enten ved at påvirke prisen, ved aftaler med detailhandelen eller ved forbud mod visse typer poser. Men på EU-plan er der ikke truffet særlige foranstaltninger. I marts 2011 drøftede EU's miljøministre miljøbelastningen fra bæreposer af plastik og nåede frem til, at der er brug for effektiv handling fra EU's side.

Bedre oplysning om bionedbrydelig emballage

Høringen skal også indhente synspunkter på, om kravene til kompostérbarhed og bionedbrydelighed i EU's nuværende emballagedirektiv er tilstrækkelige. Direktivet skelner ikke klart mellem bionedbrydelige produkter, der nedbrydes under naturlige forhold i miljøet, og kompostérbare produkter, som kun nedbrydes biologisk i industrielle komposteringsanlæg. Det kan være vildledende at hævde, at en emballage er bionedbrydelig, når den i virkeligheden ikke nedbrydes under naturlige forhold, og det bidrager til, at affaldet hober sig op i miljøet.

Høringen samler synspunkter på de miljømæssige, samfundsmæssige og økono­miske virkninger, som kan blive resultatet af foranstaltninger, der skal præcisere kravene til emballageprodukters bionedbrydelighed og til forbrugeroplysning om bionedbrydelig emballage.

Baggrund:

Plastikposernes lange levetid betyder, at der nu ligger omkring 250 milliarder plastikpartikler med en samlet vægt på 500 tons og flyder rundt alene i Middelhavet. Disse partikler kan kvæle havdyr, der får dem i sig – enten ved uheld, eller fordi de tror, det er føde. Plastik brydes op i bittesmå partikler, der rummer stor risiko for forurening af jordbund og vandløb, fordi de indeholder tilsætningsstoffer som f.eks. de svært nedbrydelige organiske miljøgifte.

Flere oplysninger:

Høringsskemaet kan udfyldes på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_da.htm

Flere oplysninger om direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald:

http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/index_en.htm

1 :

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/plastics.pdf


Side Bar