Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/580

V Bruselu dne 18. května 2011

Komise se zajímá o vaše názory na omezení používání plastových tašek

Evropská komise se ptá veřejnosti, jak nejlépe omezit používání plastových nákupních tašek. Zajímá ji, zda by bylo účinné jejich zpoplatnění a zdanění, nebo zda by bylo lepší jiné řešení, např. jejich použití zakázat na úrovni Unie. Zkoumají se také názory na to, zda více upozorňovat na biologicky rozložitelné obaly výrobků a zda posílit požadavky na biologickou rozložitelnost obalů. Konzultace na internetových stránkách potrvá do srpna 2011.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Před padesáti lety bylo používání plastových tašek na jedno použití téměř neznámé, a nyní nám po pár minutách užívání znečistí životní prostředí na celá desetiletí. Postoj společnosti se nicméně vyvíjí a je vidět rozsáhlou snahu o změnu. Proto zkoumáme všechny varianty, včetně celoevropského zákazu plastových nákupních tašek. Potřebujeme slyšet názory od co největšího počtu občanů, abychom mohli doplnit naše vědecké analýzy1 a vypracovat politiku zaměřenou na tyto výrobky, které zahlcují naše životní prostředí.“

Omezení používání plastových nákupních tašek

Průměrný občan EU spotřebuje přibližně 500 plastových nákupních tašek za rok, přičemž většinu z nich použije pouze jednou. Celkový objem plastových nákupních tašek vyrobených v roce 2008 v Evropě činil 3,4 milionu tun, což se rovná hmotnosti více než dvou milionů osobních automobilů. Nízká hmotnost a malá velikost plastových tašek způsobují, že se na ně často při nakládání s odpady nedostane a skončí v mořském prostředí, kde trvá stovky let, než dojde k jejich konečnému rozkladu.

Některé členské státy již přijaly opatření a omezují používání plastových nákupních tašek cenovými opatřeními, dohodami s maloobchodním sektorem a zákazem některých typů tašek, ale na úrovni EU dosud žádná zvláštní opatření neexistují. V březnu 2011 projednávali ministři životního prostředí jednotlivých států EU dopad plastových nákupních tašek na naše životní prostředí a jejich obavy ukázaly, že je třeba podniknout účinné kroky na úrovni EU.

Větší zviditelnění rozložitelných obalů

Cílem konzultace je rovněž shromáždit názory na přiměřenost požadavků, které se týkají kompostovatelnosti a biologické rozložitelnosti a které byly zařazeny do smernice EU o obalech. Směrnice neumožňuje jasné rozlišení mezi biologicky rozložitelnými výrobky, které se rozkládají přirozeně v přírodě, a kompostovatelnými výrobky, které jsou rozložitelné pouze v průmyslových kompostovacích zařízeních. Reklama, která tvrdí, že je obal biologicky rozložitelný, a ve skutečnosti k přirozenému rozkladu nedojde, může být zavádějící a přispívá k množení odpadků.

Při konzultaci se budou shromažďovat i názory na environmentální, sociální a ekonomické dopady, které by mohly vyplynout z opatření na zvýšení požadavků ohledně biologické rozložitelnosti obalů, včetně upozorňování spotřebitelů na biologicky rozložitelné obaly.

Souvislosti:

Dlouhá životnost plastových nákupních tašek znamená, že jenom ve Středozemním moři v současné době plave na 250 miliard plastových částic o celkové hmotnosti 500 tun. Tyto částice mohou u mořských živočichů způsobit smrt zadušením, pokud je náhodou pozřou nebo je omylem považují za potravu. Plasty se rozpadají na drobounké částice a mají vysoký potenciál kontaminovat půdu i vodu, neboť mohou obsahovat takové přísady, jako např. perzistentní organické znečišťující látky.

Další informace:

Do konzultace je možné se zapojit na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_cs.htm

Více podrobných informací ke směrnici o obalech a obalových odpadech 94/62/ES:

http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/index_en.htm

1 :

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/plastics.pdf


Side Bar