Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/57

Bruselj, 24. januarja 2011

Sredstva EU za financiranje raziskav in inovacij – takojšnje spremembe za zmanjšanje birokracije za raziskovalce ter mala in srednja podjetja

Evropska komisija je danes sprejela ukrepe, s katerimi je postalo sodelovanje v sedanjem sedmem okvirnem programu EU za raziskave privlačnejše in dostopnejše najboljšim raziskovalcem in najbolj inovativnim podjetjem, zlasti malim in srednjim podjetjem (MSP). Ti ukrepi, ki začnejo veljati takoj, temeljijo na načrtu za poenostavitev, ki ga je Komisija predstavila aprila 2010.

Komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je povedala: „Današnji ukrepi bodo več tisoč izjemnim ljudem, ki jih financiramo, omogočili, da prihranijo čas in trud, ki ga porabijo za urejanje birokratskih zadev, ter se osredotočijo na to, kar znajo najbolje – z raziskavami in inovacijami na svetovni ravni spodbujati rast in nova delovna mesta ter izboljševati kakovost življenja v Evropi. Privabiti želimo še več in še boljše prosilce, vključno z dinamičnimi malimi podjetji, ki se ne morejo spopadati z ogromnimi količinami birokratskih papirjev. To je šele začetek: Komisija je že predlagala velike spremembe finančnih predpisov, ki urejajo vse programe financiranja EU, ter bo, če se bosta Parlament in Svet strinjala z njimi, pripravila še bolj radikalne ukrepe za poenostavitev, ki bodo veljali za program, ki bo nasledil sedmi okvirni program.“

Trije konkretni ukrepi

Komisija je sprejela tri konkretne ukrepe s takojšnjim učinkom na upravljanje sredstev EU za raziskave v okviru sedanjega programa EU za raziskave (sedmi okvirni program). Vsak od teh ukrepov odgovarja na skrbi, ki so jih večkrat izrazili sodelujoči in potencialni sodelujoči v sedmem okvirnem programu:

  • dopušča več prožnosti pri načinu izračuna stroškov osebja, da lahko prejemniki sredstev EU za raziskave v zahtevkih za povračilo povprečnih stroškov osebja uporabljajo svoje običajne računovodske metode. Ne bo jim več treba vzpostaviti celotnih vzporednih računovodskih sistemov zgolj v ta namen;

  • lastniki malih in srednjih podjetij, katerih plače niso uradno vpisane v njihovih računovodskih knjigah, lahko zdaj prejmejo povračila v obliki pavšalnih zneskov za svoj prispevek k delu pri raziskovalnemu projektu;

  • nova usmerjevalna skupina višjih uradnikov iz vseh sodelujočih oddelkov in agencij Komisije bo odpravila neskladnosti pri izvajanju predpisov glede financiranja raziskav.

Nadaljnji ukrepi

Komisija šteje poenostavitev za eno od osnovnih načel pri zasnovi naslednjega programa EU za raziskave in inovacije ter si bo še naprej prizadevala za pomembne izboljšave. Komisija bo do konca tega leta predstavila svoje zakonodajne predloge za naslednji program EU za raziskave in inovacije, temu pa bo sledilo odprto posvetovanje, ki se bo začelo zgodaj spomladi.

Ozadje

Sedanji program EU za raziskave, sedmi okvirni program, je od leta 2007 privabil več kot 40 000 predlogov raziskovalne skupnosti. Do zdaj se je financiralo skoraj 8 000 projektov. Sodelujejo skoraj vse evropske univerze, približno 15 % sodelujočih pa so mala in srednja podjetja.

Pred in po začetku sedmega okvirnega programa je že bilo sprejetih več konkretnih ukrepov za poenostavitev postopkov.

Komisija je aprila 2010 sprejela sporočilo, v katerem je predstavila dodatne možnosti za poenostavitev, ki se uporabljajo za obstoječi zakonodajni okvir ter dolgoročno za morebitne spremembe finančnih uredb EU (glej IP/10/472 in MEMO/10/156). To sporočilo je sprožilo obsežno razpravo med institucijami EU ter s številnimi drugimi zainteresiranimi stranmi s področja raziskav in inovacij. V zvezi s tem prav tako poudarja, da predlog Komisije o spremenjeni finančni uredbi EU ponuja poenostavitev, ki bi se izvedla še v sedmem okvirnem programu, kot je ukinitev računov, na katerih tečejo obresti, ter predlaga ukrepe, ki bodo ustvarili podlago za radikalnejšo poenostavitev naslednjega okvirnega programa. Zdaj je naloga Sveta in Parlamenta, da sprejmeta te ukrepe.

Ukrepi, sprejeti v sedanjem sklepu Komisije, temeljijo na širokem soglasju v tej razpravi, in so prav tako v skladu s priporočili strokovne skupine, ki je izvedla vmesno oceno sedmega okvirnega programa (IP/10/1525).

Povezava na celotno besedilo sporočila o poenostavitvi iz aprila 2010: http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=documents.

Sporočilo o vmesni oceni strokovne skupine: http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/fp7_interim_evaluation_expert_group_report.pdf#view=fit&pagemode=none


Side Bar