Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/57

Bruxelles, 24 ianuarie 2011

Finanțările UE destinate cercetării și inovării – schimbări urgente vizând reducerea birocrației cu care se confruntă cercetătorii și IMM-urile

Prin măsurile adoptate astăzi, Comisia Europeană își propune ca participarea la cel de-Al şaptelea program-cadru al UE să devină mai atractivă şi mai accesibilă pentru cercetătorii de vârf şi companiile cele mai inovatoare, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri). Conform planului de simplificare prezentat de Comisie în aprilie 2010, aceste măsuri vor intra imediat în vigoare.

Máire Geoghegan-Quinn, Comisarul pentru cercetare, inovare și știință, a declarat: „Măsurile adoptate astăzi pentru simplificarea formalităților birocratice vor permite miilor de persoane excepționale care beneficiază de finanțările noastre să economisească timp şi efort şi să-și concentreze eforturile asupra activității lor principale - și anume stimularea creşterii și a creării de locuri de muncă şi îmbunătăţirea calității vieţii în Europa, prin activități de cercetare şi inovare de nivel mondial. Dorim să atragem participanți chiar mai numeroși și mai calificați, cum ar fi întreprinderile mici, dinamice, care se confruntă cu obstacole birocratice excesive. Acesta este doar începutul: Comisia a propus deja modificări importante ale normelor financiare generale care reglementează toate programele finanţate de UE; în cazul în care aceste modificări vor fi aprobate de Parlament şi Consiliu, vom propune măsuri de simplificare mai radicale pentru programul care va succede actualului PC7”.

Trei măsuri concrete

Comisia a adoptat trei măsuri concrete, cu efect imediat asupra gestionării granturilor UE destinate cercetării, în cadrul programului actual de cercetare al UE (PC7). Fiecare dintre aceşti paşi răspunde preocupărilor exprimate în mod repetat de participanţii actuali și potențiali la PC7:

  • o mai mare flexibilitate în ceea ce privește modul în care sunt calculate cheltuielile cu personalul, astfel încât beneficiarii de granturi UE pentru cercetare să poată aplica metodele lor obişnuite de contabilitate atunci când solicită rambursarea cheltuielilor medii cu personalul. Ei nu vor mai fi nevoiți să creeze întregi sisteme paralele de contabilitate doar pentru acest scop;

  • proprietarii de IMM-uri, ale căror salarii nu sunt înregistrate oficial în conturile lor, pot beneficia acum de rambursări prin intermediul unor plăţi forfetare, pentru contribuţia lor la activitatea desfășurată în cadrul proiectelor de cercetare.

  • un nou grup director format din înalţi funcţionari provenind din toate departamentele Comisiei şi din agenţiile implicate va elimina neconcordanţele în materie de aplicare a normelor privind finanţarea cercetării.

Etapele următoare

Comisia consideră că simplificarea este unul dintre principiile de proiectare fundamentale ale următorului program de cercetare şi inovare al UE şi va continua să facă eforturi pentru realizarea de îmbunătăţiri substanțiale în materie. În urma unei consultări deschise care va fi lansată la începutul primăverii, Comisia va prezenta, până la sfârşitul acestui an, propunerile sale legislative pentru următorul program de cercetare şi inovare al UE.

Context

Actualul program de cercetare al UE (PC7) a atras, începând din 2007, peste 40 000 de propuneri din partea comunităţii științifice, aproape 8 000 de proiecte fiind finanţate până în prezent. Sunt implicate aproape toate universităţile europene şi aproximativ 15 % dintre participanţi sunt IMM-uri.

Au fost luate deja mai multe măsuri concrete în direcția simplificării procedurilor, atât înainte, cât şi după lansarea PC7.

În aprilie 2010, Comisia a adoptat o comunicare care prezenta opţiuni de simplificare suplimentare aplicabile deopotrivă actualului cadru legislativ şi, pe termen lung, unei posibile revizuiri a Regulamentului financiar al UE (a se vedea IP/10/472 şi MEMO/10/156). Respectiva comunicare a declanşat o amplă dezbatere între instituţiile UE, precum şi cu multe alte părţi interesate din domeniul cercetării şi inovării. În acest context, se reamintește de asemenea că propunerea Comisiei privind regulamentul financiar revizuit ale UE oferă soluții de simplificare (cum ar fi eliminarea conturilor purtătoare de dobândă) aplicabile deja în contextul PC7 şi propune măsuri care vor sta la baza unei simplificări mai radicale a următorului program-cadru. Responsabilitatea adoptării acestor măsuri revine acum Consiliului şi Parlamentului European.

Măsurile adoptate în prezenta decizie a Comisiei se bazează pe largul consens obținut în urma acestei dezbateri şi se aliniază totodată recomandărilor grupului de experţi care efectuează evaluarea intermediară a PC7 (IP/10/1525).

Link către textul integral al comunicării privind simplificarea, din aprilie 2010 : http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=documents.

Raport al grupului de experţi însărcinat cu efectuarea evaluării intermediare: http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/fp7_interim_evaluation_expert_group_report.pdf#view=fit&pagemode=none


Side Bar