Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/11/577

Bruksela, 17 maja 2011 r.

Europejski Dzień Morza – Przede wszystkim ludzie

Co roku 20 maja w całej Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Dzień Morza. Jego celem jest zaprezentowanie znaczenia mórz i oceanów w naszym codziennym życiu. Gospodarzem konferencji w ramach tegorocznego, czwartego z kolei Europejskiego Dnia Morza będzie Gdańsk. Odbędzie się ona w dniach 19-20 maja, a uczestniczyć w niej będzie około tysiąc osób. Dzień Morza stał się najważniejszą europejską imprezą, w ramach której zainteresowani przedstawiciele szeregu branż związanych z morzem spotykają się, by omówić możliwości i wyzwania, przed jakimi stoją obecnie regiony nadmorskie i sektor morski w całej Europie: począwszy od turystyki i połowów, a skończywszy na transporcie morskim i zmianie klimatu. 19 maja na konferencji spotkają się polscy i europejscy ministrowie oraz inne ważne osobistości. Wezmą w niej także udział członkowie Komisji Europejskiej – Maria Damanaki, Siim Kallas i Janusz Lewandowski. 20 maja odbędzie się szereg imprez, warsztatów i wystaw o tematyce morskiej.

„Przede wszystkim ludzie”

Tegoroczny Europejski Dzień Morza obchodzony jest pod hasłem „Przede wszystkim ludzie”. Tematem przewodnim konferencji są bowiem liczne korzyści, jakie dla europejskich obywateli niesie zintegrowane podejście do polityki morskiej.

Na konferencji dokona się podsumowania różnych inicjatyw, które są już realizowane. Na przykład bardziej stabilny i przejrzysty system planowania morskiego gwarantuje pewność prawa dla inwestorów i przyczynia się do poprawy klimatu gospodarczego; ściślejsza współpraca międzynarodowa w zakresie nadzoru prowadzi do lepszej kontroli granic oraz zapewnia sprawniejsze operacje poszukiwawcze i ratunkowe; łatwiejszy dostęp do danych dotyczących mórz umożliwia europejskim naukowcom tworzenie nowych, innowacyjnych produktów i usług, a zdrowsze środowisko morskie ma korzystny wpływ na nas wszystkich.

Hasło „Przede wszystkim ludzie” oznacza również poświęcenie szczególnej uwagi kwestii zapewniania większej liczby miejsc pracy w sektorze morskim. Obradujące zespoły zastanowią się nad tym, w jaki sposób zwiększyć atrakcyjność zatrudnienia w sektorze morskim wśród młodych oraz jak promować mobilność między poszczególnymi miejscami pracy i sektorami.

Na konferencji zostanie przeanalizowana strategia dla regionu Morza Bałtyckiego. Analizy tej dokonają wszystkie najważniejsze strony w niej uczestniczące. Strategia ta jest prawdziwym sukcesem podejścia regionalnego: poprzez połączenie podmiotów z kilkunastu krajów i licznych sektorów nadała ona regionowi bezprecedensowy dynamizm i doprowadziła do zainicjowania 80 projektów w dziedzinach od transportu po edukację.

Dwa dni imprezy

19 maja konferencje otworzą: Donald Tusk – premier Polski, Cezary Grabarczyk – polski minister infrastruktury, Pál Völner – węgierski minister infrastruktury, Komisarz - Maria Damanaki, Efthimios E. Mitropoulos, - sekretarz generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej, Mieczysław Struk – Prezydent Województwa Pomorskiego oraz Paweł Adamowicz – przewodniczący Rady Miasta Gdańska

Przemówienia wygłoszą: Maria Damanaki – komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, Siim Kallas – wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za mobilność i transport, oraz Janusz Lewandowski – komisarz ds. programowania finansowego i budżetu.

20 maja – w dniu inicjatyw własnych – przedstawione zostaną różnorodne inicjatywy polityczne związane z morzem. W ramach specjalnych warsztatów zostaną omówione korzyści z planowania przestrzennego obszarów morskich dla ich zrównoważonego wykorzystania. Zainteresowane podmioty wymienią poglądy na temat realizowanej przez Dyrekcję Generalną ds. Transportu inicjatywy „e-Maritime”, która ma usprawnić nawigację od portu do portu i poprawić związane z nią usługi w Europie. Podmioty związane z Morzem Bałtyckim przedyskutują sposoby poprawy środowiska morskiego w Bałtyku poprzez zmniejszenie eutrofizacji powodowanej odpadami ze statków, zidentyfikowanie wrażliwych siedlisk i przedstawienie przykładów dobrego zarządzania w basenie tego morza.

Organizatorem konferencji jest Komisja Europejska we współpracy z polskim Ministerstwem Infrastruktury, władzami województwa pomorskiego i miastem Gdańsk.

Równolegle z konferencją w Gdańsku planowane są także inne wydarzenia, takie jak konferencja dotycząca zatrudnienia w sektorze morskim oraz kulinarne prezentacje regionalnych potraw z ryb i owoców morza. W całej Europie odbędą się inne warsztaty i inicjatywy na rzecz podnoszenia świadomości.

Kontekst

W ramach Europejskiego Dnia Morza 20 maja 2008 r. przewodniczący Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady ogłosili oficjalnie trójstronną deklarację, której celem jest większa popularyzacja morskiego charakteru Europy. Europejski Dzień Morza gościły w poprzednich latach Bruksela (2008 r.), Rzym (2009 r.) i Gijon (2010 r.).

Europejski Dzień Morza powstał jako inicjatywa w ramach zintegrowanej polityki morskiej z 2007 r. Celem tej polityki jest uwidocznienie powiązań między poszczególnymi strategiami mającymi wpływ na morza i oceany oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju sektorów morskich i nadmorskich regionów.

Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz jej pełny program znajdują się na stronie: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_pl.htm


Side Bar