Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/575

Bryssel den 16 maj 2011

Den digitala agendan: Kommissionen vill ha synpunkter på hur man bäst kan utnyttja datormoln i Europa

Europeiska kommissionen vill ha synpunkter från privatpersoner, företag, offentliga myndigheter och andra berörda parter om hur man fullt ut ska kunna utnyttja datormoln. Datormoln gör det möjligt för företag, offentliga myndigheter och enskilda att med hjälp av nätverk såsom internet få tillgång till sina uppgifter och programvaror på datorer som är placerade någon annanstans. Detta kan hjälpa företag – särskilt små och medelstora företag – att drastiskt minska kostnaderna för informationsteknik, hjälpa staten att tillhandahålla tjänster till lägre kostnad och spara energi genom att hårdvaran kan utnyttjas effektivare. Datormoln används redan i stor omfattning, t.ex. för webbaserade e-posttjänster. Detta är en växande trend, och molntjänsterna förväntas generera intäkter på nästan 35 miljarder euro i Europa fram till 2014. Att främja förutsättningarna för att privatpersoner och företag på bästa sätt ska kunna dra nytta av denna tekniska utveckling är en av de åtgärder som ingår i den digitala agendan för Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200). Det offentliga samrådet på internet pågår till den 31 augusti. Svaren kommer att användas vid utarbetandet av en europeisk strategi för datormoln som kommissionen kommer att lägga fram under 2012.

– Jag tycker det är spännande med de potentiella fördelarna med datormoln, för lägre kostnader, förbättrade tjänster och nya affärsmöjligheter. Vi behöver en väldefinierad strategi för datormoln för att se till att vi på bästa sätt utnyttjar denna potential. De synpunkter vi nu efterlyser från alla berörda parter är viktiga för att det ska bli rätt, säger Neelie Kroes, kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala agendan.

Datormoln har potential att utvecklas till en viktig ny tjänsteindustri, och skapa stora möjligheter för europeiska telebolag och teknikföretag. Företag och offentliga förvaltningar kan dra nytta av lägre kostnader och tjänster med den senaste tekniken genom att använda datormoln i stället för att på egen hand installera och underhålla programvara och datorutrustning.

Kommissionen uppmanar alla berörda parter, särskilt utvecklare och användare av datormoln, att dela med sig av sina erfarenheter, behov, förväntningar och insikter när det gäller användning och tillhandahållande av datormoln. Studien syftar bland annat till att inhämta synpunkter på följande frågor:

  • Uppgiftsskydd och skadeståndsskyldighet, särskilt i gränsöverskridande situationer.

  • Andra rättsliga och tekniska hinder som kan fördröja utvecklingen av datormoln i Europa.

  • Standardisering och lösningar för driftskompatibilitet.

  • Utnyttjandet av molntjänster, särskilt bland små och medelstora företag.

  • Sätt att främja forskning och innovation när det gäller datormoln.

Resultaten av samrådet kommer att ligga till grund för en europeisk strategi för datormoln som kommissionen ska lägga fram under 2012. Denna strategi ska syfta till att klargöra de rättsliga villkoren för införandet av datormoln i Europa, stimulera utvecklingen av en konkurrenskraftig europeisk industri och marknad för datormoln, och underlätta införandet av innovativa molntjänster för privatpersoner och företag.

För tillgång till det offentliga samrådet:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=cloudcomputing&lang=en

Den digitala agendan:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes webbplats: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Följ Neelie Kroes på Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar