Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/575

Bruselj, 16. maja 2011

Digitalna agenda: Komisija se posvetuje o tem, kako v Evropi najbolje izkoriščati možnosti računalništva v oblaku

Evropska komisija poziva državljane, podjetja, javne uprave in druge zainteresirane strani, da podajo svoje poglede na to, kako najbolje izkoriščati možnosti računalništva v oblaku. Računalništvo v oblaku podjetjem, javnim upravam in posameznikom omogoča uporabo omrežij, kakršno je internet, za dostop do svojih podatkov in programske opreme na računalnikih, ki se nahajajo nekje drugje. Podjetjem – zlasti MSP – lahko pomaga, da močno zmanjšajo stroške za informacijsko tehnologijo, uprave pa lahko z učinkovitejšo uporabo strojne opreme zmanjšajo stroške storitev in prihranijo energijo. Računalništvo v oblaku se že veliko uporablja na primer pri storitvah spletne elektronske pošte. Področje je vse večjega pomena in storitve v oblaku bodo po pričakovanjih do leta 2014 v Evropi ustvarile prihodke v višini skoraj 35 milijard EUR. Spodbujanje vzpostavljanja ustreznih pogojev za državljane in podjetja za kar najboljše izkoriščanje prednosti tega razvoja na področju tehnike je eden izmed ukrepov, ki jih predvideva Digitalna agenda za Evropo (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200). Spletno javno posvetovanje bo potekalo do 31. avgusta. Zbrani odgovori bodo podlaga za pripravo evropske strategije na področju računalništva v oblaku, ki jo bo Komisija predstavila leta 2012.

Neelie Kroes, podpredsednica Evropske komisije, odgovorna za Digitalno agendo, je dejala: Morebitne koristi računalništva v oblaku pri zmanjševanju stroškov, izboljševanju storitev in odpiranju novih poslovnih priložnosti me navdušujejo. Za kar najboljše izkoriščanje teh možnosti potrebujemo dobro opredeljeno strategijo na področju računalništva v oblaku. Prispevki, za katere prosimo zainteresirane strani, so pomembni za pravi pristop k strategiji.

Računalništvo v oblaku se lahko razvije v novo veliko področje storitev, ki za evropska podjetja na področju telefonije in tehnologije predstavlja velike priložnosti. Javne uprave in podjetja, ki te storitve uporabljajo, imajo lahko z uporabo računalništva v oblaku namesto samostojnega nalaganja in vzdrževanja programske in računalniške opreme nižje stroške, uporabljajo pa lahko najsodobnejše storitve.

Komisija vse zainteresirane strani, zlasti razvijalce in uporabnike računalništva v oblaku, poziva, da pričajo o svojih izkušnjah, potrebah, pričakovanjih ter pogledih na uporabo in zagotavljanje računalništva v oblaku. Posvetovanje med drugim išče odgovore na naslednja vprašanja:

  • vprašanja glede varstva podatkov in odgovornosti, zlasti v čezmejnih okoliščinah;

  • druge pravne in tehnične prepreke, ki lahko upočasnijo razvoj računalništva v oblaku v Evropi;

  • rešitve na področju standardizacije in interoperabilnosti;

  • Koriščenje storitev v oblaku, zlasti s strani MSP;

  • načini spodbujanja raziskav in inovacij na področju računalništva v oblaku.

Rezultati posvetovanja bodo podlaga za pripravo evropske strategije na področju računalništva v oblaku, ki jo bo Komisija predstavila leta 2012. Namen strategije bo razjasniti pravne pogoje za širitev računalništva v oblaku v Evropi, spodbuditi razvoj konkurenčnega evropskega sektorja in trga na področju računalništva v oblaku ter olajšati uvajanje inovativnih storitev na področju računalništva v oblaku za državljane in podjetja.

Dostop do javnega posvetovanja na naslednji povezavi:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=cloudcomputing&lang=en

Spletna stran Digitalne agende:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm.

Spletna stran Neelie Kroes: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/.

Spremljajte Neelie Kroes na Twitterju: http://twitter.com/neeliekroeseu.


Side Bar