Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/575

Bruxelles, 16 mai 2011

Agenda digitală: Comisia dorește să afle care ar fi cel mai bun mod de a exploata cloud computing-ul în Europa

Comisia Europeană dorește să afle opiniile cetățenilor, ale întreprinderilor, ale administrațiilor publice și ale altor părți interesate în legătură cu modul în care se poate valorifica la maximum „cloud computing-ul”. Cloud computing-ul permite companiilor, administrațiilor publice și indivizilor care utilizează rețele precum cea de internet, să-și acceseze datele și programele informatice pe computere aflate în altă parte. Poate ajuta întreprinderile – mai ales IMM-urile – să reducă drastic costurile aferente tehnologiei informației, poate ajuta guvernele să furnizeze servicii la costuri mai reduse și poate contribui la economisirea energiei prin utilizarea mai eficientă a echipamentelor hardware. Cloud computing-ul este deja utilizat la scară largă, de exemplu pentru servicii de e-mail pe internet. Această tendință este tot mai accentuată și se prevede că serviciile de tip cloud vor genera, în Europa, aproape 35 de miliarde de euro până în 2014. Promovarea condițiilor adecvate pentru ca cetățenii și întreprinderile să beneficieze la maximum de această evoluție tehnică este una dintre acțiunile prevăzute de Agenda Digitală pentru Europa (a se vedea IP/10/581, MEMO/10/199 și MEMO/10/200). Consultarea publică se va desfășura până la 31 august. Răspunsurile vor fi utilizate la elaborarea unei strategii europene referitoare la cloud computing pe care Comisia o va prezenta în 2012.

Neelie Kroes, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil cu agenda digitală, a declarat: „Sunt entuziasmată de beneficiile potențiale ale cloud computing-ului în ceea ce privește reducerea costurilor, îmbunătățirea serviciilor și crearea unor noi oportunități de afaceri. Avem nevoie de o strategie bine definită referitoare la cloud computing, pentru a ne asigura că valorificăm la maximum acest potențial. Contribuția pe care o solicităm de la toate părțile interesate este importantă pentru reușită.”

Cloud computing-ul are potențialul de a se dezvolta, devenind o industrie de servicii nouă și foarte importantă, și oferă oportunități excelente companiilor europene din domeniul telecomunicațiilor și din cel tehnologic. Clienții corporativi și administrațiile publice pot beneficia de costuri mai scăzute și de servicii de ultimă generație utilizând cloud computing-ul în loc să-și instaleze și să-și întrețină propriile programe și echipamente informatice.

Comisia invită toate părțile interesate, mai ales dezvoltatorii și utilizatorii de servicii de tip cloud, să-și explice experiențele, nevoile, așteptările și înțelegerea aprofundată pe care le au în ceea ce privește utilizarea și furnizarea serviciilor de tip cloud computing. Inter alia, sondajul invită la feedback privind următoarele aspecte:

  • chestiunile legate de protecția datelor și de răspundere, mai ales în situațiile transfrontaliere;

  • alte bariere juridice și tehnice care pot încetini dezvoltarea cloud computing-ului în Europa;

  • soluțiile de standardizare și interoperabilitate;

  • utilizarea serviciilor de tip cloud, mai ales de către IMM-uri;

  • modalitățile de promovare a cercetării și inovării în domeniul cloud computing‑ului.

Rezultatele consultării vor contribui la strategia europeană referitoare la cloud computing pe care Comisia o va prezenta în 2012. Obiectivele strategiei vor fi clarificarea condițiilor juridice referitoare la utilizarea cloud computing-ului în Europa, stimularea dezvoltării unei industrii și a unei piețe europene competitive în domeniul cloud computing-ului și facilitarea furnizării de servicii inovatoare de cloud computing pentru cetățeni și întreprinderi.

Pentru a accesa consultarea publică:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=cloudcomputing&lang=en

Site-ul de internet dedicat Agendei digitale:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Site-ul de internet al comisarului Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Urmăriți activitatea comisarului Neelie Kroes pe Twitter:

http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar