Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/575

Bruksela, dnia 16 maja 2011 r.

Agenda cyfrowa: Komisja zbiera opinie na temat najlepszych sposobów wykorzystania chmury obliczeniowej w Europie

Komisja Europejska zbiera opinie obywateli, przedsiębiorców, administracji publicznej i innych zainteresowanych stron, dotyczące najlepszych sposobów wykorzystania chmury obliczeniowej (ang. cloud computing). Chmura obliczeniowa umożliwia firmom, administracji publicznej i osobom fizycznym, wykorzystujacym sieci, takie jak internet, dostęp do swoich danych i oprogramowania z komputerów znajdujących się w innym miejscu. Może pomóc przedsiębiorcom, zwłaszcza MŚP, drastycznie obniżyć koszty IT, pomóc rządom w świadczeniu usług po niższych kosztach oraz zmniejszyć zużycie energii dzięki lepszemu wykorzystaniu sprzętu komputerowego. Chmura obliczeniowa jest już stosowana na szeroką skalę, na przykład w zakresie obsługi poczty elektronicznej poprzez internet. Zjawisko to ma tendencję wzrostową i przewiduje się, że usługi w zakresie chmury obliczeniowej generować będą w Europie do 2014 r. przychody w wysokości prawie 35 mld euro. Promocja prawa obywateli i przedsiębiorców do pełnego korzystania z tej technologii jest jednym z działań określonych Europejska agenda cyfrowa (zob. IP/10/581, MEMO/10/199 i MEMO/10/200). Konsultacje społeczne w internecie trwać będą do 31 sierpnia. Odpowiedzi pomogą przygotować europejską strategię w zakresie chmury obliczeniowej, którą Komisja przedstawi w 2012 r.

Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. agendy cyfrowej, stwierdziła: „Z niecierpliwością oczekuję korzyści, jakie przyniesie chmura obliczeniowa, w zakresie redukcji kosztów, poprawy poziomu usług i otwarcia się nowych możliwości biznesowych. Potrzebujemy precyzyjnie określonej strategii dotyczącej chmury obliczeniowej, aby zapewnić jak najlepsze wykorzystanie jej potencjału. Wyniki konsultacji wśród wszystkich zainteresowanych stron mają kluczowe znaczenia dla jej opracowania.”

Chmura obliczeniowa ma potencjał, aby stać się jednym z najważniejszych nowych sektorów usługowych, zapewniając ogromne możliwości rozwoju europejskich telekomów i firm technologicznych. Firmy zajmujące się obsługą klientów oraz administracja publiczna mogą skorzystać z niższych kosztów i najnowocześniejszych usług, wykorzystując chmurę obliczeniową, zamiast instalowania i utrzymywania własnego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego.

Komisja zachęca wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza firmy obsługujące chmurę obliczeniową oraz jej użytkowników, aby podzielili się swoimi doświadczeniami, potrzebami, oczekiwaniami oraz spostrzeżeniami na temat korzystania z chmury obliczeniowej i świadczenia usług w tym zakresie. Konsultacje mają na celu zebranie informacji między innymi na temat:

  • kwestii ochrony danych i odpowiedzialności, zwłaszcza w kontekście transgranicznym;

  • barier prawnych i technicznych spowalniających rozwój chmury obliczeniowej w Europie;

  • rozwiązań normalizacyjnych i w zakresie interoperacyjności;

  • zastosowanie usług w zakresie chmury obliczeniowej przez MŚP;

  • sposobów promocji prac badawczo-rozwojowych w zakresie chmury obliczeniowej.

Wyniki konsultacji pomogą przygotować europejską strategię dotyczącą chmury obliczeniowej, którą Komisja przedstawi w 2012 r. Celem strategii będzie określenie warunków prawnych stosowania chmury obliczeniowej w Europie, rozwój konkurencyjnego sektora w Europie świadczącego usługi w tej dziedzinie, a także upowszechnienie innowacyjnych usług w zakresie chmury obliczeniowej wśród obywateli i przedsiębiorstw.

Dostęp do konsultacji społecznych poprzez stronę internetową:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=cloudcomputing&lang=en

Strona internetowa agendy cyfrowej:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Strona internetowa Neelie Kroes: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes na Twitterze: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar