Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/575

Briuselis 2011 m. gegužės 16 d.

Skaitmeninė darbotvarkė. Komisija teiraujasi, kaip Europoje kuo geriau išnaudoti nuotolinių kompiuterijos išteklių galimybes

Europos Komisija teiraujasi piliečių, įmonių, valdžios įstaigų ir kitų suinteresuotųjų šalių nuomonės, kaip visapusiškai pasinaudoti nuotolinių kompiuterijos išteklių teikiamomis galimybėmis. Naudodamosi nuotoliniais kompiuterijos ištekliais, įmonės, valdžios įstaigos ir asmenys gali tinklais, pavyzdžiui, internetu, pasiekti savo duomenis ir programinę įrangą, esančią kur nors kitur įrengtuose kompiuteriuose. Verslo įmonėms, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms, tai padėtų gerokai sumažinti savo informacinių technologijų sąnaudas, valdžios įstaigos, efektyviau naudodamos techninę įrangą, galėtų savo paslaugas teikti už mažesnę kainą ir sutaupyti energijos. Daug kur nuotoliniai kompiuterijos ištekliai jau naudojami, pavyzdžiui, internetinio elektroninio pašto paslaugoms teikti. Augimas šioje srityje vis didesnis – tikimasi, kad iki 2014 m. už nuotolinių kompiuterijos išteklių paslaugas bus gauta beveik 35 mlrd. EUR pajamų. Vienas iš pagrindinių Europos skaitmeninėje darbotvarkėje numatytų veiksmų – sukurti tinkamas sąlygas, kad šie technologijų pokyčiai būtų kuo naudingesni piliečiams ir verslo įmonėms (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200). Viešos konsultacijos internetu vykdomos iki rugpjūčio 31 d. Gautais atsakymais bus remiamasi rengiant Europos nuotolinių kompiuterijos išteklių strategiją, kurią Komisija pateiks 2012 m.

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Stebėtina, kokie naudingi nuotoliniai kompiuterijos ištekliai siekiant mažinti sąnaudas, gerinti paslaugų kokybę ir kurti naujas verslo galimybes. Reikia aiškios nuotolinių kompiuterijos išteklių strategijos, kad jų galimybėmis pasinaudotume kuo geriau. Suinteresuotųjų šalių nuomonę svarbu sužinoti, kad galėtume imtis reikiamų veiksmų.“

Nuotoliniai kompiuterijos ištekliai gali būti viena iš svarbiausių naujų paslaugų pramonės sričių, teikiančių milžiniškų galimybių Europos telekomunikacijų ir technologijų įmonėms. Naudotojams (įmonėms ir valdžios įstaigoms) mažinti sąnaudas ir gauti pažangiausias paslaugas padeda nuotoliniai kompiuterijos ištekliai, o ne sava įdiegta ir prižiūrima programinė ir kompiuterinė įranga.

Komisija ragina visas suinteresuotąsias šalis, ypač nuotolinių kompiuterijos išteklių kūrėjus ir naudotojus, papasakoti apie savo patirtį, poreikius, lūkesčius ir pateikti įžvalgas, kaip naudojami ir tiekiami nuotoliniai kompiuterijos ištekliai. Be kitų dalykų, konsultuojantis norima gauti atsakymų šiomis temomis:

  • duomenų apsaugos ir atsakomybės klausimai, ypač susiję su tarpvalstybinėmis aplinkybėmis;

  • kitos teisinės ir techninės kliūtys, stabdančios nuotolinių kompiuterijos išteklių plėtrą Europoje;

  • standartizavimo ir sąveikos sprendimai;

  • nuotolinių kompiuterijos išteklių paslaugų naudojimas, ypač mažosiose ir vidutinėse įmonėse;

  • nuotolinių kompiuterijos išteklių mokslinių tyrimų ir inovacijų skatinimo būdai.

Konsultacijų rezultatais bus remiamasi rengiant Europos nuotolinių kompiuterijos išteklių strategiją, kurią Komisija pateiks 2012 m. Šia strategija bus siekiama paaiškinti teisines sąlygas, kuriomis Europoje naudojami nuotoliniai kompiuterijos ištekliai, spartinti konkurencingos Europos nuotolinių kompiuterijos išteklių pramonės ir rinkos kūrimą, taip pat sukurti geresnes nuotolinių kompiuterijos išteklių paslaugų teikimo piliečiams ir verslo įmonėms sąlygas.

Nuoroda į viešas konsultacijas

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=cloudcomputing&lang=en

Skaitmeninės darbotvarkės interneto svetainė

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes interneto svetainė http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes paskyra tinkle „Twitter“ http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar