Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/575

Bryssel 16. toukokuuta 2011

EU-komissio kartoittaa näkemyksiä pilvipalveluiden käyttömahdollisuuksista

Euroopan komissio pyytää eurooppalaisia yksityishenkilöitä, yrityksiä, viran­omaisia ja muita kiinnostuneita kertomaan näkemyksensä siitä, miten pilvi­palveluita voisi parhaiten hyödyntää. Pilvipalveluilla tarkoitetaan palveluita, joilla yritykset, viranomaiset ja yksityishenkilöt pääsevät käyttämään palveluntarjoajan ylläpitämillä palvelimilla sijaitsevia tietojaan ja sovelluksiaan internetin tai jonkun muun verkon kautta. Näin etenkin pienet ja keskisuuret yritykset voivat merkittävästi vähentää tietotekniikkakulujaan, viranomaiset voivat tarjota palveluja alhaisemmin kustannuksin ja energiaa säästyy, kun laitteistot saadaan tehokkaampaan käyttöön. Pilvipalvelut ovat jo nyt laajassa käytössä, ja niitä hyödynnetään esimerkiksi verkkopohjaisissa sähköpostipalveluissa. Tämä suuntaus on vahvistumassa, ja pilvipalveluiden arvioidaan tuottavan Euroopassa lähes 35 miljardia euroa vuoteen 2014 mennessä. Euroopan digitaalistrategiassa (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200) pyritäänkin muun muassa tukemaan ihmisten ja yritysten mahdollisuuksia hyötyä tästä teknisestä kehityksestä parhaalla mahdollisella tavalla. Voit antaa oman näkemyksesi pilvipalveluista verkossa 31. elokuuta asti. Saatuja vastauksia hyödynnetään valmisteltaessa Euroopan pilvi­palvelustrategiaa, jonka komissio esittelee vuonna 2012.

Digitaalistrategiasta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes on innoissaan pilvipalvelujen tarjoamista mahdollisuuksista: ”Pilvipalvelujen avulla voimme saavuttaa kustannussäästöjä, parantaa palveluita ja luoda uusia liike­toimintamahdollisuuksia. Tarvitsemme tarkasti määritellyn pilvipalvelustrategian, jotta tämä potentiaali saataisiin hyödynnettyä täysimääräisesti. Kaikkien kiinnostuneiden osapuolten ehdotukset ovat hankkeen onnistumisen kannalta tärkeitä.”

Pilvipalvelut voivat kasvaa merkittäväksi palvelualaksi, joka luo valtavia mahdollisuuksia Euroopan televiestintä- ja teknologiayrityksille. Kun asiakasyritykset ja viranomaiset käyttävät pilvipalveluja sen sijaan, että ne asentaisivat ja ylläpitäisivät ohjelmistoja ja tietokoneita itse, ne säästävät kustannuksissa ja saavat uusimmat palvelut käyttöönsä.

Komissio pyytää kaikkia asiasta kiinnostuneita ja etenkin pilvipalvelujen kehittäjiä ja käyttäjiä kertomaan kyseisten palvelujen käyttöön ja tarjoamiseen liittyvistä kokemuksistaan, tarpeistaan, odotuksistaan ja näkemyksistään. Kyselyllä pyritään saamaan näkemyksiä muun muassa seuraavista aiheista:

  • tietosuoja ja vastuukysymykset varsinkin rajat ylittävissä tilanteissa

  • muut juridiset ja tekniset esteet, jotka voivat hidastaa pilvipalvelujen kehittämistä Euroopan alueella

  • standardointi ja yhteentoimivuusratkaisut

  • pilvipalvelujen käyttö etenkin pk-yrityksissä

  • keinot, joilla voi edistää pilvipalveluihin liittyvää tutkimusta ja innovointia.

Tuloksia käytetään valmisteltaessa Euroopan pilvipalvelustrategiaa, jonka EU-komissio esittelee vuonna 2012. Strategialla pyritään selkeyttämään pilvipalvelujen yleistymisen oikeudellisia reunaehtoja, edistämään Euroopassa toimialan ja markkinoiden kehittymistä kilpailukykyiseksi sekä helpottamaan eurooppalaisille yksityishenkilöille ja yrityksille suunnattujen innovatiivisten pilvi­palveluiden markkinoille tuloa.

Voit antaa oman näkemyksesi alla olevan linkin kautta:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=cloudcomputing&lang=en

Digitaalistrategian verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroesin verkkosivusto: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitterissä: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar