Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/575

Брюксел, 16 май 2011 г.

Програма в областта на цифровите технологии: Комисията търси идеи как най-добре да се използват „изчислителните облаци“ в Европа

Европейската комисия търси мнението на гражданите, бизнеса, публичните администрации и други заинтересовани страни за това как да се извлече максимална полза от „изчислителните облаци“. Изчислителните облаци дават възможност на предприятия, публични администрации и граждани, използвайки мрежи като интернет, да получат достъп до техните данни и софтуер, инсталирани на компютри, разположени другаде. Те могат да помогнат на предприятията, особено на МСП, да намалят драстично разходите за информационни технологии, както и на правителствата да предоставят услуги на по-ниска цена и да пестят енергия чрез по-ефективно използване на хардуер. Изчислителните облаци вече се използват широко, например за уеб базирани имейл услуги. Тази тенденция се разраства и се очаква изчислителните облаци да генерират приходи от почти 35 млрд. EUR в Европа до 2014 г. Насърчаването на правилните условия, даващи възможност на гражданите и предприятията най-добре да се възползват от това техническо развитие, е едно от действията, предвидени в Програмата в областта на цифровите технологии в Европа (вж. IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200). Общественото допитване в интернет ще продължи до 31 август. Отговорите ще бъдат използвани при подготовката на Европейската стратегия за изчислителните облаци, която Комисията ще представи през 2012 г.

Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за Програмата в областта на цифровите технологии, заяви: „Впечатлена съм от потенциала на „изчислителните облаци“ за намаляване на разходите, за подобряване на услугите и за създаване на нови възможности за бизнес. Нуждаем се от добре дефинирана стратегия за изчислителните облаци, за да осигурим пълноценното използване на този потенциал. Мненията, които очакваме от всички заинтересовани страни, са от важно значение за вземането на най-доброто решение“.

Изчислителните облаци имат потенциала да се развият в нов сериозен сектор в услугите, предоставящ големи възможности на европейските технологични и далекосъобщителни предприятия. Като използват изчислителни облаци вместо да инсталират и поддържат собствен софтуер и изчислително оборудване, клиентите — предприятия и публични администрации — могат да спестят разходи и да ползват най-съвременни услуги.

Комисията приканва всички заинтересовани страни, в частност разработчиците и потребителите на изчислителни облаци, да споделят своя опит, потребности, очаквания и разбиране за ползването и предлагането на тази технология. Наред с други теми проучването трябва да събере информация и по следните въпроси:

  • въпроси на защитата на данните и отговорността, по-специално при трансгранични приложения;

  • други правни и технически бариери, които могат да забавят развитието на изчислителни облаци в Европа;

  • решения за стандартизиране и постигане на оперативна съвместимост;

  • възприемане на идеята за услуги чрез изчислителни облаци, по-специално от МСП;

  • начини за насърчаване на научните изследвания и иновациите в областта на изчислителните облаци.

Резултатите от допитването ще бъдат използвани за създаването на Европейската стратегия за изчислителните облаци, която Комисията ще представи през 2012 г. Тази стратегия ще има за цел изясняване на правните условия за въвеждането на изчислителни облаци в Европа, стимулиране на развитието на конкурентоспособна европейска промишленост и пазар, улесняване на разгръщането на новаторски услуги за граждани и фирми на базата на изчислителни облаци.

Достъп до общественото допитване:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=cloudcomputing&lang=en

Уебсайт на Програмата в областта на цифровите технологии:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Уебсайт на Нели Крус: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Нели Крус в Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar