Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/567

Bryssel den 13 maj 2011

Varannan ung europé vill jobba utomlands

Enligt en färsk Eurobarometerundersökning kan 53 procent av Europas unga tänka sig att jobba i ett annat europeiskt land. Ett första steg kan vara att studera utomlands, men det har tyvärr många inte råd till. Undersökningen visar att det är ett stort glapp mellan de ungas önskan att jobba utomlands och verkligheten: mindre än tre procent av Europas arbetsstyrka bor utanför sitt hemland. Undersökningen är ett led i EU-kommissionens initiativ ”Unga på väg” och släpps i samband med årets europeiska ungdomsvecka den 15–21 maj.

Undersökningen visar att unga människor gärna vill eller kan tänka sig att jobba utomlands. Det är bra nyheter för Europa, men tyvärr finns det fortfarande för många hinder. Vi måste göra det lättare för unga att studera, praktisera eller jobba utomlands och informera om vilka ekonomiska bidrag de kan söka via EU-program som Erasmus, så att de kan få en försmak på livet utomlands. Två av de största problemen just nu är ungdomsarbetslösheten och den låga ekonomiska tillväxten. Större rörlighet bland studenter och arbetstagare är en del av lösningen. Det säger Androulla Vassiliou, EU:s utbildnings- och ungdomskommissionär.

Studier har visat att de som går en del av sin utbildning utomlands lättare får jobb och oftare jobbar utomlands senare i livet. Arbetsgivarna värdesätter de färdigheter man kan få genom utlandsvistelser, t.ex. språkkunskaper, förmåga att anpassa sig och social kompetens.

Enligt undersökningen har bara var sjunde ung europé (14 procent) gått någon utbildning utomlands. Pengar är ett stort problem. Av dem som ville åka utomlands uppgav 33 procent att de inte hade råd, och nästan två tredjedelar av dem som kom i väg fick förlita sig på privat stöd eller egna besparingar.

– Resultaten visar att vi måste satsa mer på utbytesprogrammen, eftersom de ger utmärkt valuta för pengarna, tillägger Androulla Vassiliou.

Bakgrund

Resultaten av Eurobarometerundersökningen

Flash Eurobarometer 319 A+B ger en bild av hur många unga européer som studerar eller jobbar utomlands, hur de ser på olika utbildningsmöjligheter och vad som är viktigast för dem när de söker jobb. En sammanfattning med de viktigaste resultaten finns i MEMO/11/292. Resultaten kommer att ligga till grund för kommande initiativ om den högre utbildningen, yrkesutbildningen och ungdomsfrågor. De som svarade var mellan 15 och 35 år (15–30 när det gäller avsnittet om delaktighet). Undersökningen gjordes i de 27 EU-länderna (avsnittet om delaktighet) samt i Island, Norge, Kroatien och Turkiet. 57 000 personer intervjuades per telefon mellan den 26 januari och den 4 februari 2011.

Europeiska ungdomsveckan 2011

Den femte europeiska ungdomsveckan den 15–21 maj är ett forum för att diskutera ungdomars möjligheter och problem. Under veckan hålls evenemang i de 33 länder som deltar i EU-programmet Ung och aktiv i Europa (de 27 EU-länderna, Island, Kroatien, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Turkiet).

Den 17 maj deltar kommissionens ordförande José Manuel Barroso och kommissionär Androulla Vassiliou i en debatt med ungdomar i belgiska Antwerpen (europeiska ungdomshuvudstaden 2011) om de prioriterade områdena i initiativet Unga på väg. Man kommer bl.a. att diskutera hur man kan förbättra den högre utbildningen, få fler att studera utomlands och hjälpa de unga att öka sin anställbarhet och företagarkompetens.

José Manuel Barroso kommer att dela ut priser till bästa projekt inom den europeiska volontärtjänsten, som fått stöd genom EU-programmet Ung och aktiv i Europa. De vinnande projekten väljs ut av en interinstitutionell jury och ska visa hur den europeiska volontärtjänsten bidrar till Europa 2020-strategin. Volontärtjänsten fyller 15 år i år, då det också är Europaåret för frivilligarbete.

Kommissionärerna Androulla Vassiliou och László Andor (sysselsättning, socialpolitik och inkludering) kommer under veckan också att delta i möten med ungdomsrepresentanter i Bryssel. Som ett inslag i ungdomsåret 2011 i EU och Kina handlar en rad evenemang om att främja dialogen mellan unga européer och kineser. Uppemot 120 kinesiska ungdomsrepresentanter väntas komma.

Unga på väg

EU-kommissionens initiativ Unga på väg startade i september 2010 (IP/10/1124) och ska förbättra unga människors jobbmöjligheter genom att främja utlandsstudier och förbättra utbildningen. Genom sina olika program ger EU bidrag till studier och praktik utomlands och till projekt som ska förbättra utbildningens kvalitet och relevans. Genom Erasmusprogrammet fick över 210 000 studenter under läsåret 2009–2010 bidrag för att studera i ett annat land i Europa, och över 35 000 fick bidrag för utlandspraktik. Senare i år kommer kommissionen att föreslå EU-finansiering för nya utbytesprogram som ska börja 2014.

Läs mer

Unga på väg: www.youthonthemove.eu

Flash Eurobarometer:

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Ungdomsfrågor (EU-kommissionen): http://ec.europa.eu/youth

Europeiska ungdomsveckan: www.youthweek.eu

Europaåret för frivilligarbete 2011: http://europa.eu/volunteering


Side Bar