Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/567

Bruselj, 13. maja 2011

Vsak drugi mladi Evropejec bi delal v tujini

Bruselj, 13. maja 2011 – Po zadnji raziskavi Eurobarometer je 53 % mladih v Evropi pripravljenih ali si želi delati v kaki drugi evropski državi. Pomanjkanje denarja pa marsikoga odvrne, da bi storil prvi korak v to smer in del šolanja opravil v tujini. Raziskava je pokazala velik prepad med splošno razširjeno željo mladih po delu v tujini in dejansko delovno mobilnostjo: manj kot 3 % delovno aktivnega prebivalstva v Evropi trenutno živi zunaj svoje države. Raziskava, ki je bila opravljena v okviru pobude Komisije „Mladi in mobilnost“, je bila objavljena tik pred evropskim tednom mladih 2011 (15.–21. maj).

„Raziskava je pokazala, da si mladi želijo in so pripravljeni delati v tujini. To je za Evropo dobra novica, čeprav je na žalost še vedno preveč ovir. Mladim moramo možnosti za študij, usposabljanje ali delo v tujini ter jih ozaveščati, da so na voljo finančna sredstva s programi EU, kot je Erasmus, s katerim lahko prvič izkusijo življenje zunaj domače države. Dva izmed največjih današnjih izzivov sta namreč brezposelnost mladih in majhna gospodarska rast, bolj mobilni študenti in delavci pa so del rešitve,“ je dejala evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou.

Študije kažejo, da si študenti, ki del svojega študija opravijo v drugi državi, pomnožijo možnosti za zaposlitev in je zanje verjetnejše, da bodo kdaj pozneje delali v tujini. Delodajalci cenijo posebna znanja, ki jih tako pridobijo, kot so na primer obvladovanje tujega jezika, prilagodljivost in medosebne kompetence.

Po raziskavi se je le sedmina mladih Evropejcev (14 %) izobraževala ali usposabljala v tujini. Pri mnogih je za to krivo pomanjkanje sredstev, saj je 33 % tistih, ki si želijo v tujino, navedlo, da si tega ne morejo privoščiti, skoraj dve tretjini (63 %) tistih, ki so v tujini živeli, pa so to storili z zasebnim financiranjem ali prihranki. „Iz ugotovitev je razvidno, da moramo okrepiti programe za mobilnost, pri katerih se vložki odlično obrestujejo,“ je dodala evropska komisarka Vassiliou.

Ozadje

Izsledki raziskave Eurobarometer

Raziskava Flash Eurobarometer (št. 319 A + B) ponuja vpogled v mobilnost mladih Evropejcev pri izobraževanju in delu, njihove poglede na različne izobraževalne možnosti in njihove glavne skrbi pri iskanju zaposlitve. Povzetek glavnih ugotovitev je v MEMO/11/292. Izsledki bodo vključeni v prihodnje pobude za posodobitev visokošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter mladinsko politiko. Vprašanci so bili stari od 15 do 35 let (od 15 do 30 let za del o aktivni udeležbi mladih). Raziskava je zajela 27 držav članic EU (za del o aktivni udeležbi mladih) ter Norveško, Islandijo, Hrvaško in Turčijo. Med 26. januarjem in 4. februarjem 2011 je bilo telefonsko anketiranih 57 000 oseb.

Evropski teden mladih 2011

Peti evropski teden mladih, ki bo potekal od 15. do 21. maja, ustvarja prostor za razpravo o priložnostih in izzivih, s katerimi se danes srečujejo mladi. Vključuje dogodke v 33 državah, ki sodelujejo v programu Komisije „Mladi v akciji“ (27 držav članic EU, Hrvaška, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica in Turčija).

V belgijskem mestu Antwerpen, ki je evropska prestolnica mladih leta 2011, se bosta predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso in evropska komisarka Androulla Vassiliou 17. maja udeležila razprave z mladimi o prednostnih nalogah pobude Mladi in mobilnost. Razprava bo obravnavala kakovost in pomen visoke izobrazbe, spodbujanje učne mobilnosti in način, kako mladim pomagati pri razvijanju zaposljivosti in podjetniških spretnosti.

Predsednik Barroso bo podelil nagrade za najboljše projekte Evropske prostovoljne službe, podprte s programom EU Mladi v Akciji. Nagrajeni projekti, ki jih bo izbrala medinstitucionalna žirija, nazorno predstavljajo prispevek Evropske prostovoljne službe k strategiji Evropa 2020. Evropska prostovoljna služba letos praznuje 15. obletnico, zaradi česar je to leto evropsko leto prostovoljstva.

Evropska komisarka Vassiliou in evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje Andor se bosta v evropskem tednu mladih udeležila tudi srečanj s predstavniki mladih v Bruslju. Ob letu mladih EU-Kitajska 2011 bodo številni dogodki usmerjeni v spodbujanje dialoga med mladimi Evropejci in Kitajci. Pričakuje se, da se bo dogodkov udeležilo do 120 kitajskih predstavnikov mladih.

Mladi in mobilnost

Vodilna pobuda Evropske komisije Mladi in mobilnost, ki se je začela septembra lani (IP/10/1124), določa ukrepe za izboljšanje zaposlitvenih možnosti mladih s povečanjem učne mobilnosti ter izboljšanjem kakovosti in ustreznosti izobraževanja in usposabljanja. Skladi EU, kot je Erasmus, zagotavljajo štipendije za študij, usposabljanje ali pridobivanje delovnih izkušenj v tujini ter sredstva za projekte za izboljšanje kakovosti in ustreznosti izobraževanja in usposabljanja. S programom Erasmus je v letu 2009/2010 štipendije dobilo več kot 210 000 študentov za študij ali usposabljanje v kaki drugi evropski državi, več kot 35 000 pa jih je prejelo sredstva za opravljanje delovne prakse. Komisija bo še letos predstavila predlog prihodnjega financiranja EU za programe mobilnosti, ki se bodo začeli leta 2014.

Več o tem:

Mladi in mobilnost: www.youthonthemove.eu

Raziskava Flash Eurobarometer:

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Mladinska politika in program Mladi v akciji: http://ec.europa.eu/youth

Evropski teden mladih: www.youthweek.eu

Evropsko leto prostovoljstva 2011: http://europa.eu/volunteering


Side Bar