Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/567

Brussel, 13 mei 2011

Helft van jonge Europeanen bereid om in het buitenland te werken

Brussel, 13 mei 2011 – Volgens de laatste Eurobarometer-enquête is 53% van de jongeren in Europa bereid of geïnteresseerd om in een ander Europees land te gaan werken. Gebrek aan geld ontmoedigt echter de meesten om de eerste stap te zetten en een deel van hun opleiding in het buitenland te volgen. De enquête laat een grote kloof zien tussen de wijdverbreide wens van jongeren om in het buitenland te werken en de feitelijke mobiliteit van arbeidskrachten: minder dan 3% van de Europese werkende bevolking leeft momenteel buiten hun thuisland. De enquête, die in het kader van de Jeugd in beweging-strategie van de Commissie werd uitgevoerd, wordt op de vooravond van de Europese Jeugdweek (15-21 mei) gepubliceerd.

"De enquête toont aan dat jongeren geïnteresseerd en bereid zijn om in het buitenland te werken. Dat is goed nieuws voor Europa; helaas ondervinden zij nog steeds te veel obstakels. Wij moeten het hen gemakkelijker maken om in het buitenland te studeren, een opleiding te volgen of te werken en hen bewuster maken van de beschikbare financiële steun via EU-regelingen zoals Erasmus die hen in staat stellen voor een eerste keer kennis te maken met het leven in het buitenland. Twee van de grootste uitdagingen vandaag zijn de jongerenwerkloosheid en de lage economische groei: een grotere mobiliteit voor studenten en werknemers is een deel van de oplossing," zegt Androulla Vassiliou, de Europese Commissaris voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken.

Onderzoeken tonen aan dat studenten die een deel van hun studies of opleiding in het buitenland volgen hun inzetbaarheid vergroten en een grotere kans maken om later in het buitenland te gaan werken. Werkgevers waarderen de vaardigheden die zij zo verwerven, zoals het vermogen om een vreemde taal te spreken, het aanpassingsvermogen en intermenselijke vaardigheden.

De enquête toont aan dat slecht een op de zeven jonge Europeanen (14%) naar het buitenland is geweest voor een studie of een opleiding. Gebrek aan financiële middelen weerhoudt velen ervan dit te doen. Van degenen die verklaarden dat zij naar het buitenland willen gaan, zei 33% dat zij zich dat niet kunnen veroorloven; bijna twee derde (63%) van degenen die het wel gedaan hebben, moest hun eigen middelen of spaargeld aanspreken. "Deze bevinding benadrukt de noodzaak van de versterking van onze mobiliteitsprogramma's die een uitstekend rendement opleveren," voegt Commissaris Vassiliou toe.

Achtergrond

Resultaten van de Eurobarometer-enquête

De Flash Eurobarometer (nr. 319 A + B) laat zien hoe mobiel jonge Europeanen zijn voor onderwijs en werk, hoe zij onderwijs zien en wat hun belangrijkste zorgen zijn bij het zoeken naar een baan. Voor een samenvatting van de resultaten, zie MEMO/11/292. De resultaten zullen tot nieuwe beleidsinitiatieven voor de jeugd en de modernisering van het hoger onderwijs, het beroepsonderwijs en de beroepsopleidingen leiden. De respondenten waren tussen 15 en 35 jaar oud (tussen 15 en 30 voor het deel over participatie). De enquête werd in 27 EU-lidstaten uitgevoerd (voor het deel over jongerenparticipatie), en ook in Noorwegen, IJsland, Kroatië en Turkije. 57 000 mensen werden telefonisch geïnterviewd tussen 26 januari en 4 februari 2011.

Europese Jeugdweek 2011

De vijfde Europese Jeugdweek, van 15 tot en met 21 mei, zorgt voor een forum om de kansen en uitdagingen van de jongeren van vandaag te bespreken. Er zijn evenementen gepland in de 33 landen die betrokken zijn in het Jeugd in beweging-programma van de Commissie (de 27 EU-lidstaten, Kroatië, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en Turkije).

Op 17 mei zullen de voorzitter van de Commissie José Manuel Barroso en Commissaris Vassiliou in Antwerpen (Europese Jongerenhoofdstad 2011) deelnemen aan een debat met jongeren over de prioriteiten van de Jeugd in beweging-strategie. Het debat zal de nadruk leggen op de kwaliteit en de relevantie van hoger onderwijs, de bevordering van de leermobiliteit en de wijze waarop jongeren kunnen worden geholpen om hun inzetbaarheid en hun ondernemingsvaardigheden te ontwikkelen.

Voorzitter Barroso zal prijzen uitreiken voor de beste projecten in het kader van het Europese vrijwilligerswerk (EVS) die ondersteund worden door het Europese Jeugd in beweging-programma. De winnende projecten, geselcteerd door een interinstitutionele jury, zijn een voorbeeld van de wijze waarop EVS bijdraagt tot de Europa 2020-strategie. Het EVS viert zijn vijfteinde verjaardag in 2011, het Europees jaar van het vrijwilligerswerk.

Commissaris Vassiliou en Commissaris Lázló Andor (Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie) zullen ook deelnemen aan vergaderingen met jongerenvertegenwoordigers in Brussel tijdens de Europese Jeugdweek. In het kader van het Europees-Chinees Jaar van de jeugd wordt een aantal evenementen georganiseerd met als doel de dialoog tussen jongeren uit Europa en China te stimuleren. Er worden 120 Chinese jongeren op deze evenementen verwacht.

Jeugd in beweging

Het Jeugd in beweging-vlaggenschipinitiatief van de Europese Commissie, gestart in september vorig jaar (IP/10/1124), stelt maatregelen vast om de vooruitzichten van jongeren om werk te vinden te verbeteren door de leermobiliteit te stimuleren en de kwaliteit en de relevantie van onderwijs en opleidingen te verbeteren. EU-fondsen zoals Erasmus voorzien in beurzen voor studies, opleidingen of werkervaringen in het buitenland en ook in projecten om de kwaliteit en relevantie van onderwijs en opleidingen te verbeteren. Het Erasmus-programma heeft in 2009-2010 aan meer dan 210 000 studenten een beurs verleend om in een ander Europees land te studeren of een opleiding te volgen; meer dan 35 000 studenten ontvingen steun voor werkstages. Later dit jaar zal de Commissie de toekomstige EU-middelen voorstellen voor mobiliteitsprogramma's die in 2014 van start gaan.

Nadere informatie:

Jeugd in beweging: www.youthonthemove.eu

Flash Eurobarometer-enquête:

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Het Jeugdbeleid en –programma: http://ec.europa.eu/youth

Europese Jeugdweek: www.youthweek.eu

Het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk: http://europa.eu/volunteering/nl


Side Bar