Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/567

Bryssel 13. toukokuuta 2011

Puolet Euroopan nuorista haluaisi töihin ulkomaille

Bryssel 13. toukokuuta 2011. Viimeisimmän Eurobarometri-selvityksen mukaan 53 prosenttia nuorista eurooppalaisista on halukkaita tai kiinnostuneita työskentelemään toisessa Euroopan maassa. Rahanpuute kuitenkin estää monia heistä ottamasta ensimmäistä askelta eli lähtemästä ulkomaille jo opiskeluaikana. Selvityksestä käy ilmi, että nuoret haluaisivat yleisesti hyvin mielellään työskennellä ulkomailla, mutta tosiasiassa työvoiman liikkuvuus on hyvin pientä: alle 3 prosenttia Euroopan työssäkäyvästä väestöstä asuu tällä hetkellä muualla kuin kotimaassaan. Selvitys on tehty komission Nuoret liikkeellä -strategian puitteissa, ja sen tulokset julkistetaan Euroopan nuorisoviikon 2011 (15.–21. toukokuuta) kynnyksellä.

Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaavan komissaarin Androulla Vassilioun mukaan selvitys osoittaa, että nuorilla on kiinnostusta ja halukkuutta ulkomailla työskentelyyn. Tämä on Euroopan kannalta hyvä asia, mutta valitettavasti nuoret kohtaavat yhä liian paljon esteitä”, komissaari Androulla Vassiliou sanoi. Lisäksi hän totesi, että ”meidän on helpotettava nuorten mahdollisuuksia opiskeluun, harjoitteluun tai työskentelyyn ulkomailla ja lisättävä tietoisuutta EU:n ohjelmien, kuten Erasmuksen, kautta saatavilla olevasta taloudellisesta tuesta, jonka avulla he voivat päästä ensi kertaa kokeilemaan elämistä kotimaansa ulkopuolella”. Vassilioun mukaan kaksi nykyhetken suurimmista ongelmista ovat nuorisotyöttömyys ja heikko talouskasvu, ja niihin on osaltaan ratkaisuna opiskelijoiden ja työvoiman liikkuvuuden lisääminen.

Tutkimukset osoittavat, että opiskelijat, jotka suorittavat osan opinnoistaan tai harjoittelustaan kotimaansa ulkopuolella, parantavat näin työllistymismahdollisuuksiaan ja lähtevät muita todennäköisemmin myöhemmin elämänsä aikana töihin ulkomaille. Työnantajat arvostavat heidän hankkimiaan taitoja, kuten kielitaitoa, mukautumiskykyä ja ihmissuhdetaitoja.

Eurobarometri-selvityksen mukaan nuorista eurooppalaisista vain yksi seitsemästä (14 prosenttia) on opiskellut ulkomailla. Varojen puute on monilla esteenä. Ulkomaille lähtemiseen halukkaista 33 prosenttia sanoi, ettei siihen ollut varaa, ja lähes kaksi kolmasosaa (63 prosenttia) ulkomaille lähteneistä joutui käyttämään yksityistä rahoitusta tai säästöjä. Komissaari Vassiliou katsoo tämän havainnon osoittavan, että on tarpeen vahvistaa EU:n liikkuvuusohjelmia, joiden kustannus-hyötysuhde on erittäin hyvä.

Tausta

Eurobarometri-selvityksen tulokset

Flash-Eurobarometri (nro 319 A + B) antaa osviittaa siitä, miten liikkuvia nuoret eurooppalaiset ovat koulutuksen ja työn suhteen, mikä on heidän näkemyksensä erilaisista oppimisympäristöistä ja mitkä ovat heidän suurimmat työnhakuun liittyvät huolenaiheensa. Tiivistelmä keskeisistä päätelmistä on asiakirjassa MEMO/11/292. Tulokset otetaan huomioon tulevissa ajanmukaistamiseen liittyvissä poliittisissa aloitteissa, jotka koskevat korkea-asteen koulutusta, ammatillista koulutusta ja nuorisoa. Vastaajien ikä oli 15–35 vuotta (15–30 osallistumista koskevassa osiossa). Selvityksessä ovat mukana EU:n 27 jäsenvaltiota (nuorten osallistumista koskeva osio) sekä Norja, Islanti, Kroatia ja Turkki. Selvitys tehtiin 26.1.–4.2.2011 haastattelemalla puhelimitse 57 000 henkilöä.

Euroopan nuorisoviikko 2011

Viides Euroopan nuorisoviikko 15.–21. toukokuuta tarjoaa foorumin, jolla voidaan keskustella nykynuorten mahdollisuuksista ja heidän kohtaamistaan haasteista. Nuorisoviikolla järjestetään tapahtumia komission nuorisotoimintaohjelmaan (Youth in Action) osallistuvissa 33 maassa (EU:n 27 jäsenvaltiota, Kroatia, Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi ja Turkki).

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ja komissaari Androulla Vassiliou osallistuvat 17. toukokuuta nuorten kanssa käytävään keskusteluun, joka koskee Nuoret liikkeellä -strategian painopisteitä. Keskustelu järjestetään Belgiassa Antwerpenin kaupungissa, joka on Euroopan nuorisopääkaupunki 2011. Keskustelussa keskitytään korkea-asteen koulutuksen laatuun ja tarkoituksenmukaisuuteen, oppimiseen liittyvän liikkuvuuden edistämiseen sekä siihen, miten voidaan auttaa nuoria parantamaan työllistymismahdollisuuksiaan ja yrittäjyystaitojaan.

Puheenjohtaja Barroso palkitsee EU:n nuorisotoimintaohjelman kautta tuettavista Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun (EVS) hankkeista parhaimmat. Voittajahankkeilla, jotka valitsee toimielinten välinen tuomaristo, esitellään, miten EVS myötävaikuttaa Eurooppa 2020 -strategiaan. EVS täyttää 15 vuotta vuonna 2011, joka on myös Euroopan vapaaehtoistoiminnan teemavuosi.

Komissaari Vassiliou sekä työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava komissaari Lázló Andor osallistuvat Euroopan nuorisoviikolla lisäksi nuorten edustajien tapaamisiin Brysselissä. EU:n ja Kiinan nuorisoteemavuoden 2011 puitteissa järjestetään tapahtumia, joiden tavoitteena on lisätä vuoropuhelua Euroopan ja Kiinan nuorten välillä. Tapahtumiin odotetaan osallistuvan jopa 120 nuorten edustajaa Kiinasta.

Nuoret liikkeellä

Euroopan komission Nuoret liikkeellä -lippulaivahanke, joka käynnistettiin viime syyskuussa (IP/10/1124), sisältää toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan nuorten työnsaantimahdollisuuksia lisäämällä oppimiseen liittyvää liikkuvuutta sekä parantamalla koulutuksen laatua ja tarkoituksenmukaisuutta. EU myöntää muun muassa Erasmus-ohjelman kautta apurahoja opiskeluun, harjoitteluun tai työkokemuksen hankkimiseen ulkomailla sekä tukee hankkeita, joilla parannetaan koulutuksen laatua ja tarkoituksenmukaisuutta. Vuosina 2009–2010 Erasmus-ohjelman kautta myönnettiin tukea yli 210 000 opiskelijalle opiskeluun toisessa Euroopan maassa, ja yli 35 000 opiskelijaa sai tukea työharjoitteluun. Komissio tekee myöhemmin tänä vuonna esityksen tulevasta EU-rahoituksesta vuonna 2014 alkavia liikkuvuusohjelmia varten.

Lisätietoja

Nuoret liikkeellä: www.youthonthemove.eu

Flash-Eurobarometri-selvitys:

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Nuorisopolitiikka ja -ohjelma: http://ec.europa.eu/youth

Euroopan nuorisoviikko: www.youthweek.eu

Euroopan vapaaehtoistoiminnan teemavuosi 2011: http://europa.eu/volunteering


Side Bar