Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/567

Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2011

Οι μισοί νέοι Ευρωπαίοι είναι διατεθειμένοι να εργαστούν στο εξωτερικό

Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2011 – Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του ευρωβαρόμετρου, το 53% των νέων στην Ευρώπη είναι πρόθυμοι να εργαστούν σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, όμως η έλλειψη χρημάτων αποθαρρύνει πολλούς να κάνουν το πρώτο βήμα, δηλαδή να παρακολουθήσουν μέρος των σπουδών τους στο εξωτερικό. Η έρευνα επισημαίνει τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην ευρεία επιθυμία των νέων να εργαστούν στο εξωτερικό και την πραγματική κινητικότητα του εργατικού δυναμικού: λιγότερο από 3% του ενεργού πληθυσμού της Ευρώπης ζει σήμερα εκτός της πατρίδας του. Η έρευνα, η οποία έγινε στο πλαίσιο της στρατηγικής της Επιτροπής «Νεολαία σε κίνηση», δημοσιεύεται την παραμονή της Ευρωπαϊκής εβδομάδας νεολαίας 2011 (15-21 Μαΐου).

«Η έρευνα δείχνει ότι οι νέοι είναι πρόθυμοι να εργαστούν στο εξωτερικό. Αυτό είναι καλό για την Ευρώπη, δυστυχώς, όμως, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πάρα πολλά εμπόδια. Πρέπει να τους διευκολύνουμε για να σπουδάζουν, να λαμβάνουν κατάρτιση ή να εργάζονται στο εξωτερικό και να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση για την οικονομική υποστήριξη που διατίθεται μέσω προγραμμάτων της ΕΕ, όπως το Erasmus, τα οποία μπορούν να τους δώσουν μια πρώτη γεύση της διαβίωσης εκτός της πατρίδας τους. Δύο από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι η ανεργία των νέων και η χαμηλή οικονομική ανάπτυξη: η μεγαλύτερη κινητικότητα των σπουδαστών και του εργατικού δυναμικού αποτελεί μέρος της λύσης» δήλωσε η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεότητας.

Μελέτες δείχνουν ότι οι σπουδαστές που παρακολουθούν μέρος των σπουδών τους ή κατάρτιση εκτός της μητρικής τους χώρας ενισχύουν την απασχολησιμότητά τους και έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εργαστούν στο εξωτερικό σε κάποια μεταγενέστερη περίοδο της ζωής τους. Οι εργοδότες εκτιμούν τις δεξιότητες που αποκτούν, όπως την ικανότητα ομιλίας μιας ξένης γλώσσας, την προσαρμοστικότητα και τις διαπροσωπικές δεξιότητες.

Η έρευνα δείχνει ότι μόνο ένας στους 7 (14%) νέους Ευρωπαίους έχει παρακολουθήσει σπουδές ή κατάρτιση στο εξωτερικό. Η έλλειψη χρηματοδότησης εμποδίζει πολλούς να το πράξουν αυτό. Από τα άτομα που δήλωσαν ότι επιθυμούσαν να πάνε στο εξωτερικό, το 33% ανέφερε ότι δεν μπόρεσε για οικονομικούς λόγους· σχεδόν δύο τρίτα (63%) αυτών που έπρεπε να βασιστούν σε ιδιωτική χρηματοδότηση ή αποταμιεύσεις. «Αυτή η διαπίστωση υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης των προγραμμάτων μας κινητικότητας, τα οποία προσφέρουν εξαιρετική σχέση κόστους ωφελείας», πρόσθεσε η επίτροπος Βασιλείου.

Ιστορικό

Αποτελέσματα της έρευνας του ευρωβαρόμετρου

Το έκτακτο ευρωβαρόμετρο (αριθ. 319 A + B) παρέχει αναλυτικά στοιχεία για τις αντιλήψεις των μετακινούμενων νέων Ευρωπαίων όσον αφορά την εκπαίδευση και την εργασία, τις απόψεις τους για τα διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια και τους κύριους προβληματισμούς τους κατά την αναζήτηση απασχόλησης. Σύνοψη των κύριων διαπιστώσεων διατίθεται στο έγγραφο MEMO/11/292. Τα αποτελέσματα θα ενσωματωθούν σε προσεχείς πολιτικές πρωτοβουλίες για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και για τη νεολαία. Τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν ηλικίας 15-35 ετών (15-30 για το τμήμα της συμμετοχής). Η έρευνα καλύπτει τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ (για το τμήμα της συμμετοχής των νέων), καθώς και τη Νορβηγία, την Ισλανδία, την Κροατία και την Τουρκία. Ρωτήθηκαν τηλεφωνικά 57 000 άτομα την περίοδο 26 Ιανουαρίου έως 4 Φεβρουαρίου 2011.

Ευρωπαϊκή εβδομάδα νεολαίας 2011

Η πέμπτη εβδομάδα νεολαίας, από τις 15 έως τις 21 Μαΐου, παρέχει ένα φόρουμ για να συζητηθούν οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι σήμερα. Θα διοργανωθούν εκδηλώσεις στις 33 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Επιτροπής «Νεολαία σε δράση» (27 κράτη μέλη της ΕΕ, Κροατία, Ισλανδία, Λίχτενσταϊν, Νορβηγία, Ελβετία και Τουρκία).

Στις 17 Μαΐου ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. José Manuel Barroso και η επίτροπος Ανδρούλλα Βασιλείου θα συμμετάσχουν σε δημόσια συζήτηση με νέους, στην Αμβέρσα του Βελγίου (Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2011), σχετικά με τις προτεραιότητες της στρατηγικής «Νεολαία σε κίνηση». Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην ποιότητα και τη συνάφεια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας και στον τρόπο υποστήριξης των νέων ώστε να αναπτύξουν την απασχολησιμότητα και τις επιχειρηματικές δεξιότητές τους.

Ο Πρόεδρος κ. Barroso θα απονείμει βραβεία στα καλύτερα σχέδια της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) που υποστηρίχτηκαν από το πρόγραμμα της ΕΕ «Νεολαία σε Δράση». Τα επιτυχόντα σχέδια, που επιλέχθηκαν από διοργανική επιτροπή, καταδεικνύουν πώς η ΕΕΥ συμβάλλει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Το 2011 η ΕΕΥ γιορτάζει την 15η επέτειό της, η οποία συμπίπτει με το Ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού.

Η επίτροπος κ. Βασιλείου και ο επίτροπος κ. Lázló Andor (Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη) θα συμμετάσχουν, επίσης, σε συναντήσεις με εκπροσώπους των νέων στις Βρυξέλλες, κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής εβδομάδας για τη νεολαία. Στο πλαίσιο του έτους για τη νεολαία 2011 ΕΕ-Κίνας, μια σειρά εκδηλώσεων θα εστιάσει στην ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ των νέων από την Ευρώπη και την Κίνα. Αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 120 εκπρόσωποι νέων από την Κίνα.

Νεολαία σε κίνηση

Η εμβληματική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Νεολαία σε κίνηση», η οποία δρομολογήθηκε τον προηγούμενο Σεπτέμβριο (IP/10/1124), καθορίζει μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης των νέων, προωθώντας τη μαθησιακή κινητικότητα και βελτιώνοντας την ποιότητα και τη συνάφεια της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, όπως το Erasmus, παρέχουν υποτροφίες για σπουδές, εργασία ή κατάρτιση στο εξωτερικό, καθώς και σε σχέδια για τη βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Το πρόγραμμα Erasmus παρείχε υποτροφίες σε περισσότερους από 210 000 σπουδαστές το 2009/2010 για σπουδές ή κατάρτιση σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ενώ πάνω από 35 000 άτομα χρηματοδοτήθηκαν για πρακτική άσκηση. Αργότερα μέσα στο έτος, η Επιτροπή θα προτείνει μελλοντική χρηματοδότηση της ΕΕ για προγράμματα κινητικότητας που θα ξεκινήσουν το 2014.

Περισσότερες πληροφορίες

Νεολαία σε κίνηση: www.youthonthemove.eu

Έρευνα έκτακτου ευρωβαρόμετρου:

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Πολιτική και πρόγραμμα για τη νεολαία: http://ec.europa.eu/youth

Ευρωπαϊκή εβδομάδα για τη νεολαία: www.youthweek.eu

Ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού 2011: http://europa.eu/volunteering


Side Bar