Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/567

Bruxelles, den 13. maj 2011

Halvdelen af de unge europæere vil gerne arbejde i udlandet

Bruxelles, den 13. maj 2011 – Ifølge den seneste Eurobarometer-undersøgelse er 53 % af de unge i Europa villige til eller interesserede i at arbejde i et andet europæisk land. Men pengeproblemer afholder mange af de unge fra at tage det første skridt og tilbringe en del af deres studietid i udlandet. Undersøgelsen afslører, at der er himmelvid forskel mellem de unges ønsker om at arbejde i udlandet og den faktiske mobilitet i arbejdsstyrken: mindre end 3 % af den erhvervsaktive befolkning i EU bor på nuværende tidspunkt uden for deres hjemland. Undersøgelsen blev gennemført som led i Kommissionens strategi "Unge på vej" og offentliggøres på tærsklen til den europæiske ungdomsuge 2011 (15.-21. maj).

"Undersøgelsen viser, at de unge er interesserede i og villige til at arbejde i udlandet. Det er godt nyt for Europa, men desværre støder de unge stadig på alt for mange forhindringer. Vi er nødt til at gøre det nemmere for dem at følge en uddannelse eller tage arbejde i andre lande og skabe større opmærksomhed om den økonomiske støtte, de kan få gennem EU-ordninger som f.eks. Erasmus, der kan give dem en appetitvækker på livet uden for deres hjemland. To af de største udfordringer i dag er ungdomsarbejdsløsheden og den lave økonomiske vækst. Med større mobilitet blandt studerende og arbejdstagere kan vi løse en del af problemet," sagde Androulla Vassiliou, EU's kommissær for uddannelse kultur, flersprogethed og ungdomsanliggender.

En række undersøgelser viser, at studerende, som har tilbragt en del af deres studietid i udlandet, har større mulighed for at finde arbejde og er mere villige til at arbejde i udlandet på et senere tidspunkt. Arbejdsgiverne sætter pris på de færdigheder, som de unge erhverver, såsom evnen til at tale et fremmedsprog, tilpasse sig og begå sig blandt andre mennesker.

Undersøgelsen viser, at kun en ud af syv (14 %) unge i Europa har været i udlandet, for at studere eller for at følge en erhvervsuddannelse. Pengeproblemer afholder mange fra at rejse. 33 % af de unge, der ønskede at rejse til udlandet, sagde, at de ikke havde råd; næsten to tredjedele (63 %) af dem, der rejste ud, måtte søge privat støtte eller bruge deres opsparing. "Disse konklusioner viser, at vi må gøre noget for at forbedre vores mobilitetsprogrammer, som virkelig giver valuta for pengene," tilføjede Androulla Vassiliou.

Baggrund

Resultaterne af Eurobarometer-undersøgelsen

Flash Eurobarometer-undersøgelsen (nr. 319 A + B) giver et overblik over mobiliteten blandt de unge europæere med henblik på uddannelse og arbejde, deres syn på forskellige uddannelsesmuligheder og deres bekymringer i forbindelse med jobsøgning. Et resumé af de vigtigste konklusioner findes i MEMO/11/292. Resultaterne vil danne grundlag for kommende politiske initiativer til modernisering af de videregående uddannelser, erhvervsuddannelser og ungdomsområdet. Svarpersonerne var mellem 15 og 35 år (15 og 30 for afsnittet om deltagelse). Undersøgelsen omfatter de 27 EU-medlemsstater (for afsnittet om unges deltagelse) samt Norge, Island, Kroatien og Tyrkiet. 57 000 personer blev interviewet pr. telefon mellem den 26. januar og den 4. februar 2011.

Den europæiske ungdomsuge 2011

Den femte europæiske ungdomsuge fra den 15. til den 21. maj er et forum, hvor man kan drøfte de muligheder og udfordringer, de uge står over for i dag. Ungdomsugen omfatter arrangementer i de 33 lande, der deltager i Kommissionens Aktive unge-program (de 27 EU-medlemsstater, Kroatien, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz og Tyrkiet).

Den 17. maj deltager Kommissionens formand, José Manuel Barroso, og kommissær Androulla Vassiliou i en debat med unge i Antwerpen, Belgien (europæisk ungdomshovedstad 2011) om de prioriterede områder i Unge på vej-strategien. Der vil blive sat fokus på kvalitet og relevans i videregående uddannelser, fremme af læringsmobilitet og på, hvordan man kan hjælpe unge til at forbedre deres beskæftigelsesegnethed og udvikle iværksætterfærdigheder.

José Manuel Barroso vil uddele priser for de bedste projekter som led i den europæiske volontørtjeneste med støtte fra EU-programmet Aktive unge. Vinderprojekterne, som udvælges af en interinstitutionel jury, skal vise, hvordan volontørtjenesten bidrager til Europa 2020-strategien. Den europæiske volontørtjeneste fejrer sin 15-års-fødselsdag i 2011, som også er det europæiske år for frivilligt arbejde.

Kommissær Androulla Vassiliou kommissær Lázló Andor (beskæftigelse, arbejdsmarkedsforhold og sociale anliggender og integration) deltager også i møder med ungdomsrepræsentanter i Bruxelles som led i den europæiske ungdomsuge. Som led i ungdomsåret 2011 i EU og Kina vil en række arrangementer være målrettet mod at fremme dialog mellem unge i Europa og Kina. Op mod 120 kinesiske ungdomsrepræsentanter kan forventes at deltage.

Unge på vej

Europa-Kommissionens flagskibsinitiativ Unge på vej, som blev iværksat i september sidste år (IP/10/1124), indeholder en række foranstaltninger, som tager sigte på at forbedre unges jobmuligheder ved at fremme læringsmobilitet og forbedre kvaliteten og relevansen af uddannelser og erhvervsuddannelser. Gennem Erasmus yder EU støtte til studier, erhvervsuddannelser eller arbejdsophold i udlandet og til projekter, der skal forbedre kvaliteten og relevansen af uddannelser. Erasmus-programmet ydede støtte til mere end 210 000 studerende i 2009/2010, så de kunne studere eller følge en erhvervsuddannelse i et andet europæisk land; over 35 000 modtog støtte til praktikophold i virksomheder. Senere på året vil Kommissionen fremsætte forslag til EU's kommende finansiering af mobilitetsprogrammer med start i 2014.

Yderligere oplysninger

Unge på vej: www.youthonthemove.eu

Flash Eurobarometer-undersøgelsen:

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Ungdomspolitik og programmet for unge: http://ec.europa.eu/youth

Den europæiske ungdomsuge: www.youthweek.eu

Det europæiske år for frivilligt arbejde 2011: http://europa.eu/volunteering


Side Bar