Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/567

V Bruselu dne 13. května 2011

Polovina mladých Evropanů je připravena pracovat v zahraničí

Brusel, 13. května 2011 – podle nejnovějšího průzkumu Eurobarometr je 53 % mladých Evropanů ochotno pracovat v zahraničí, nebo o práci v jiné evropské zemi dokonce velmi stojí. Nedostatek peněz však mnohým z nich brání, aby k tomuto cíli učinili první krok a vydali se strávit část studia do zahraničí. Průzkum poukazuje na obrovskou propast mezi obecně rozšířenou touhou mladých lidí pracovat v zahraničí a skutečnou mobilitou pracovních sil - méně než 3 % evropských pracujících momentálně žijí mimo svou domovskou zemi. Průzkum byl proveden v kontextu strategie Komise „Mládež v pohybu“ a zveřejňuje se v předvečer zahájení Evropského týdne mládeže 2011 (15.–21. května).

„Průzkum ukazuje, že mladí lidé by velmi rádi pracovali v zahraničí, což je pro Evropu dobrá zpráva. Mladí však bohužel stále čelí mnoha překážkám. Potřebujeme jim usnadnit možnost studia, odborné přípravy a práce v zahraničí a musíme zvýšit povědomí o finanční podpoře dostupné z programů EU, jako je Erasmus, které jim mohou dát příležitost poprvé zkusit žít mimo svou domovskou zemi. Dva z největších problémů, s nimiž se dnes potýkáme, jsou nezaměstnanost mládeže a nízký hospodářský růst - větší mobilita studentů a pracovníků přispěje k řešení těchto problémů,“ uvedla evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou.

Studie ukazují, že studenti, kteří část studia nebo odborné přípravy stráví mimo svou domovskou zemi, zvýší svou šanci na nalezení zaměstnání a je pravděpodobnější, že budou v budoucnu pracovat v zahraničí. Zaměstnavatelé oceňují nabyté dovednosti, jako je schopnost hovořit cizím jazykem, adaptabilita a schopnost interakce v mezilidských vztazích.

Průzkum ukazuje, že pouze každý sedmý (14 %) mladý Evropan vyjel za studiem nebo odbornou přípravou do zahraničí. Mnohým v tom brání nedostatek financí. Třiatřicet procent z těch, kteří odpověděli, že chtěli vyjet do zahraničí, uvedlo, že si to nemohli dovolit. Téměř dvě třetiny (63 %) z těch, kterým se to podařilo, se musely spoléhat na soukromé financování nebo úspory. „Toto zjištění zvýrazňuje potřebu posílit naše programy mobility, které představují vynikající hodnotu za vynaložené prostředky,“ dodala komisařka Vassiliou.

Souvislosti

Výsledky průzkumu Eurobarometr

Flash Eurobarometr (č. 319 A + B) odhaluje, do jaké míry jsou mladí Evropané mobilní, když jde o vzdělávání a práci, jak vnímají různé vzdělávací systémy a jaké jsou jejich hlavní starosti při hledání zaměstnání. Shrnutí hlavních zjištění viz MEMO/11/292. Výsledky přispějí do chystaných programových iniciativ ohledně vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy a mládeže. Věk dotazovaných se pohyboval od 15 do 35 let (15–30 v části o účasti mládeže). Průzkum se týkal 27 členských států EU (v případě sekce o účasti mládeže) a Norska, Islandu, Chorvatska a Turecka. Mezi 26. lednem a 4. únorem 2011 bylo telefonicky dotazováno 57 000 lidí.

Evropský týden mládeže 2011

Pátý Evropský týden mládeže (15.–21. května) poskytne prostor k diskusím o příležitostech a zásadních problémech, s nimiž se dnes mladí lidé potýkají. Na programu budou akce konané v 33 zemích, které jsou zapojeny do programu Komise Mládež v akci (27 členských států EU, Chorvatsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Turecko).

V belgických Antverpách (Evropské hlavní město mládeže 2011) se 17. května uskuteční debata o prioritách strategie Mládež v pohybu, které se zúčastní předseda Komise José Manuel Barroso a komisařka Androulla Vassiliou. Pozornost se zaměří na kvalitu a adekvátnost vysokoškolského vzdělávání, podporu mobility ve vzdělávání a otázku, jak mladým lidem pomoci zvýšit šance na získání zaměstnání a rozvíjet jejich podnikatelské dovednosti.

Předseda Barroso předá ocenění za nejlepší projekty vypracované v rámci Evropské dobrovolné služby (EDS) a podporované z programu EU Mládež v akci. Vítězné projekty vybrané interinstitucionální porotou dokládají, jak EDS přispívá k naplňování strategie Evropa 2020. Evropská dobrovolnická služba slaví v roce 2011 15. výročí a letošní rok je zároveň Evropským rokem dobrovolnictví.

V Bruselu se v rámci Evropského týdne mládeže zúčastní setkání se zástupci mládeže také komisařka Vassiliou a komisař Lázló Andor (zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování). V souvislosti s Rokem mládeže EU-Čína 2011 se několik akcí zaměří na povzbuzení dialogu mezi evropskou a čínskou mládeží. Očekává se účast až 120 zástupců čínské mládeže.

Mládež v pohybu

Stěžejní iniciativa Evropské komise Mládež v pohybu, zahájená loni v září (IP/10/1124), obsahuje opatření, jejichž cílem je zlepšit vyhlídky mladých lidí na získání zaměstnání prostřednictvím podpory mobility ve vzdělávání a zlepšování kvality a správného nastavení vzdělávání a odborné přípravy. Fondy EU, jako například Erasmus, poskytují granty na studium, odbornou přípravu nebo získání pracovních zkušeností v zahraničí a rovněž zahrnují projekty na zlepšování kvality a odpovídajícího nastavení vzdělávání a odborné přípravy. V letech 2009 a 2010 program Erasmus poskytl granty na studium nebo odbornou přípravu v jiné evropské zemi více než 210 000 studentů. Více než 35 000 osob obdrželo finanční prostředky na pracovní pobyt v zahraničí. Ještě letos Komise předloží návrh budoucího financování EU určeného na programy mobility, které započne v roce 2014.

Další informace

Mládež v pohybu: www.youthonthemove.eu

Průzkum Flash Eurobarometr:

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Politika a program pro oblast mládeže: http://ec.europa.eu/youth

Evropský týden mládeže: www.youthweek.eu

Evropský rok dobrovolnictví 2011: http://europa.eu/volunteering


Side Bar