Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/567

Брюксел, 13 май 2011 г.

Всеки втори млад европеец е готов да работи в чужбина

Брюксел, 13 май 2011 г. — Според последното изследване на Евробарометър 53 на сто от младите хора в Европа проявяват готовност или желание да работят в друга европейска държава, но липсата на средства им пречи да направят първата стъпка в тази посока, като завършат част от образованието си в чужбина. Изследването разкрива голямо несъответствие между широко разпространеното желание на младежите да работят в чужбина и реалната мобилност на работната сила – към момента по-малко от 3 на сто от работещите европейци не живеят в родината си. Изследването, което е проведено в рамките на стратегията на Комисията „Младежта в движение“, се публикува в навечерието на Европейската седмица на младежта (15-21 май 2011 г).

„От изследването се вижда, че младите хора имат желание и готовност да работят в чужбина. Това е добра новина за Европа, но за съжаление младежите все още срещат твърде много спънки. Трябва да улесним тяхното образование, обучение или работа в чужбина и да ги информираме по-добре за възможната финансова подкрепа чрез различни програми на ЕС, като „Еразъм“, с чиято помощ могат за пръв път да живеят извън родината си. Днес две от най-големите предизвикателства пред нас са младежката безработица и ниският икономически растеж, а по-мобилните студенти, работници и служители са част от решението“, заяви европейският комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу.

Изследванията сочат, че студенти, които са завършили част от образованието си в чужбина, имат по-големи шансове за успех на трудовия пазар, както и за работа в чужбина на по-късен етап в живота си. Работодателите ценят придобитите от тях умения – като владеене на чужд език, адаптивност и междуличностна комуникация.

Според изследването само един от седем млади европейци (14 %) е учил в чужда държава. Основната пречка за мнозина е липсата на средства. Общо 33 на сто от всички младежи, изразили желание да заминат в чужбина, са посочили, че не могат да си го позволят финансово; близо две трети от реално пътувалите (63 %) е трябвало да разчитат на лични средства или спестявания. „Тази констатация подчертава необходимостта да засилим програмите ни за мобилност, които имат отлична възвращаемост“, добави комисар Василиу.

Контекст

Резултати от изследването на Евробарометър

Експресно проучване на Евробарометър (№ 319 A + B) показва доколко младите европейци проявяват мобилност за своето образование и заетост, по какъв начин възприемат различна образователна среда и какви са основните им притеснения, когато търсят работа (вж. обобщение на основните констатации в MEMO/11/292). Резултатите ще бъдат използвани при разработването на предстоящи политики и инициативи за младежта, за модернизация на висшето образование и за професионална квалификация. Анкетираните младежи са на възраст от 15 до 35 години (от 15 до 30 години в частта за участие на младежта). В изследването са обхванати 27-те държави-членки на ЕС (в частта за участие на младежта), както и Норвегия, Исландия, Хърватия и Турция. В периода от 26 януари до 4 февруари 2011 г. по телефона са анкетирани 57 000 млади хора.

Европейска седмица на младежта 2011 г.

Петата Европейска седмица на младежта, която ще се проведе от 15 до 21 май, осигурява форум за обсъждане на възможностите и предизвикателствата пред младите хора днес. Предвиждат се събития в 33 държави, участващи в програмата на Комисията „Младежта в действие“ (27-те държави-членки на ЕС, Хърватия, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Турция).

На 17 май председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу и комисар Андрула Василиу ще участват в дебат с младежи в белгийския град Антверпен (Европейска младежка столица за 2011 г.), посветен на приоритетите на стратегията „Младежта в движение“. Акцентът ще падне върху качеството и актуалността на висшето образование, насърчаване на образователната мобилност, а също как да се помогне на младите хора да увеличат шансовете си на пазара на труда и да развият предприемачески умения.

Председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу ще връчи награди на най-добрите проекти към Европейската доброволческа служба (ЕДС), подпомогнати по програмата на ЕС „Младежта в действие“. Победителите са избрани от междуинституционално жури и показват с какво ЕДС допринася за стратегията „Европа 2020“. През 2011 г., обявена за Европейска година на доброволчеството, Европейската доброволческа служба отбелязва 15 години от създаването си.

По време на Европейската седмица на младежта комисар Василиу и комисар Ласло Андор, отговарящ за заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване, също ще се срещнат с младежки представители в Брюксел. В рамките на инициативата Година на младежта „ЕС–Китай“ — 2011 г. ще се състоят и редица мероприятия, целящи да насърчат диалога между младите европейци и младите китайци. Очаква се в тях да се включат близо 120 младежи от Китай.

„Младежта в движение“

Водещата инициатива на Европейската комисия „Младежта в движение“, която стартира през септември миналата година (IP/10/1124), предвижда мерки, целящи да осигурят на младите хора по-голям шанс да намерят работа чрез засилване на образователната мобилност и по-качествено и актуално образование. По различни програми на ЕС, като „Еразъм“, се предоставят стипендии за образование, обучение или работа в чужбина и се финансират проекти за подобряване на качеството и актуалността на образованието и обучението. През 2009/2010 г. повече от 210 000 студенти са получили стипендии по програма „Еразъм“ за образование или обучение в друга европейска държава; над 35 000 са били подпомогнати финансово за участие в различни форми на заетост. По-късно тази година Комисията ще внесе предложение за размера на финансовите средства, които ЕС ще отдели за програми за мобилност от 2014 г. нататък.

За повече информация:

„Младежта в движение“ www.youthonthemove.eu

Експресно проучване на Евробарометър:

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Политики и програми за младежта: http://ec.europa.eu/youth

Европейска седмица на младежта : www.youthonthemove.eu

Европейска година на доброволчеството — 2011 г.: http://ec.europa.eu/youth


Side Bar